Stijn Stovers, 13 juni 2017

Celonis Process Mining: Weg met tijdrovende data-analyses!

Weet u exact hoe uw purchase-to-pay en order-to-cash processen verlopen? Celonis en Dimensys zijn een samenwerkingsverband aangegaan op het gebied van Process Mining voor projectmatig werkende organisaties. Met Celonis Process Mining worden processen visueel en transparant, waarna Dimensys haar expertise inzet om deze te optimaliseren. Deze blog neemt u mee in de wereld van Process Mining. Wat is het? Welke voordelen biedt het uw organisatie? Wat zijn mogelijke toepassingsgebieden?

 

Mining Truck

"Mining" is het winnen van waardevolle mineralen uit de aarde. 
Met process mining wordt data gewonnen uit processen.

Wat is Process Mining?

Process Mining helpt organisaties om bedrijfsprocessen te visualiseren door operatieve procesgegevens in IT-systemen te analyseren. Op deze manier ontstaat transparantie en kunnen processen worden geoptimaliseerd. Door het toepassen van slimme algoritmes op grote hoeveelheden data ontstaat een visuele analyse van een end-to-end bedrijfsproces. Dit is voor alle organisaties en ieder proces mogelijk.   

Tip: Bekijk hier een kort filmpje over SAP Process Mining by Celonis.          

Data-analyses zijn vaak lastig en tijdrovend

Om weloverwogen beslissingen te nemen is de beschikbaarheid en interpretatie van sleutelinformatie essentieel. De grote uitdaging is het verkrijgen van deze informatie uit uw bedrijfsproces. In de praktijk blijkt het samenbrengen en analyseren van data uit verschillende systemen vaak een lastig en tijdrovend proces. Zonder deze informatie heeft men onvoldoende inzicht in het proces, waardoor bottlenecks en inefficiënties vaak niet aan het licht komen. 

De kracht van Process Mining

Met behulp van Celonis Process Mining wordt het daadwerkelijke verloop van processen in kaart gebracht. Door gebruik te maken van data uit verschillende systemen is het mogelijk om de volledige waardeketen transparant te maken. De kracht van de samenwerking tussen Celonis en Dimensys ligt op het snijvlak van Process Mining technologie en proceskennis. 

Hoe werkt Celonis Process Mining in de praktijk?

De toepassing van Process Mining start met het visualiseren van de meest efficiënte processtromen en de afwijkingen die daarop plaatsvinden. Vervolgens worden de oorzaken van de afwijkingen uitgelicht en mogelijkheden voor optimalisatie aangegeven. Deze inzichten vormen de basis voor het implementeren van tijd- en geldbesparende oplossingen, zoals het verkorten van doorlooptijden of het automatiseren van processtappen. 

Order To Cash Analysis Celonis_900px.png

Voorbeeld: Analyse van een Order-to-Cash proces met behulp van Celonis Process Mining.

Tip! Lees ook:

Nieuwsgierig hoe organisaties Celonis Process Mining in de praktijk toepassen? Lees dan de successtory van Siemens of vraag een vrijblijvende Celonis Process Mining demo aan. 


Live Demo: Procesanalyse met Celonis Process Mining