Vincent Beumer, 6 april 2017

Heijmans verhoogt transparantie richting klanten met digitaal serviceproces

Wat hebben de High Tech Campus in Eindhoven, het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag en de luchthaven Schiphol met elkaar gemeen? Het is van belang dat deze locaties toegankelijk en beschikbaar zijn voor reizigers, ondernemers en klanten. Dit betekent dat het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, geplande en reactieve activiteiten (noodreparaties), snel dient te gebeuren. 

''Als dienstverlener in het onderhoud en beheer van gebouwen geloven wij in de aanpak van samenwerken, vernieuwen en verbeteren. Om deze aanpak te bewerkstelligen hebben Heijmans en Dimensys SAP geïmplementeerd. Hiermee is het serviceproces geüniformeerd en gedigitaliseerd.'', vertelt Arjan Hengeveld, Directeur Heijmans Utiliteit.

Het digitale serviceproces bij Heijmans - SAP Service Monteur App

De SAP Service Monteur App, onderdeel van het digitale service proces bij Heijmans.

Verhoogde grip en efficiency voor Heijmans

Heijmans heeft in 2015 SAP geïmplementeerd als bedrijfsbreed ERP-systeem. Hierdoor is één uniforme manier van werken gerealiseerd en heeft Heijmans beter inzicht in de sturing van het bedrijf. De SAP implementatie sluit aan op de strategie van Heijmans om interne processen te uniformeren en te verbeteren, met als doel grip en efficiency te bewerkstelligen. Naast de technische implementatie op basis van best practices, heeft change management een belangrijke rol gespeeld in de transformatie van de processen en organisatie. 

Heijmans ontving zelfs de Golden SAP Quality Award voor deze excellente SAP-implementatie inclusief Prefab-SAP. 

Verhoogde transparantie door digitalisatie van het serviceproces

Vervolgens is binnen de bedrijfsstroom Heijmans Utiliteit het serviceproces gedigitaliseerd. Hiermee is het mogelijk om eenvoudiger informatie uit te wisselen en transparantie te bieden aan klanten. Door een accurater gegevensbeheer van de objecten is Heijmans in staat slimmer te exploiteren en het serviceproces efficiënter uit te voeren.

Bekijk in onderstaande video hoe het digitale serviceproces verloopt en wat dit betekent voor de klanten van Heijmans:

Resultaat van het digitale serviceproces bij Heijmans:

  • Invoer van gegevens bij bron voorkomt dubbele invoer en fouten;
  • Optimalisatie van het serviceproces door gebruik te maken van Best Practices en mobiele toepassingen; 
  • Het beschikbaar stellen van een klantportaal voor het digitaal uitwisselen van meldingsgegevens en de opvolging daarvan; 
  • Verhoogde grip op de bedrijfsvoering door real-time inzicht in onder andere kosten en opbrengsten (first-time-right);
  • Betere storingsanalyses maken gerichter onderhoud mogelijk, waardoor Heijmans meer waarde aan klanten kan bieden. 

 Tip: lees ook deze artikelen!

 

Wilt u meer weten over de implementatie van SAP bij Heijmans, het digitale serviceproces of de Service Monteur App? Neem dan contact op.