Niels Dahrs, 9 juni 2015

Het belang van ISO55000 voor Asset Management

De ISO 55000 standaard, de opvolger van de PAS 55, is een steeds groter begrip in de service- en onderhoudswereld. Organisaties zijn zich steeds meer bewust van het belang van hun assets. Daarnaast willen organisaties ook aantonen dat zij juist handelen in relatie tot de wet- en regelgeving. In dit artikel staat de ISO 55000 standaard centraal en zal ik antwoord proberen te geven op de volgende vragen: 

  • Wat is Asset Management?
  • Wat is de ISO 55000 standaard voor Asset Management?
  • Wat kan de ISO 55000 standaard binnen uw organisatie opleveren?

 

17093

Introductie in Asset Management

Asset Management is in essentie het zo effectief mogelijk beschikbaar stellen van een asset gedurende de hele levenscyclus. Dit in relatie tot kosten, prestatie en risico. Van ontwikkeling, ontwerp, bouw, beheer en onderhoud tot de uiteindelijke sloop van assets.

Binnen Asset Management staan fysieke assets centraal, maar worden ook menselijke, maatschappelijke, financiële en informatie assets in achting genomen. 

Asset Management

 

 

 

Om deze assets te managen binnen uw organisatie, is het van belang om hiervoor een Asset Management systeem in te richten en te gebruiken. Een Asset Management systeem is een systeem dat een organisatie in staat stelt haar Asset Management beleid en doelstellingen vast te stellen, evenals de processen die benodigd zijn om deze doelstellingen te bereiken.

Binnen dit Asset Management systeem is een integratie van elementen zoals het beleid van de organisatie, de bedrijfsprocessen en de informatiesystemen in relatie tot het beheer en onderhoud van assets essentieel om de verwezelijking van Asset Management activiteiten te waarborgen.

ISO55000 één en twee?

De ISO 55000 standaard is een internationale standaard, die onderverdeeld is in drie onderdelen. De ISO 55000 (Overview, principles and terminology), ISO 55001 (Management systems – requirements) en ISO 55002 (Guides for the application of ISO 55001). De ISO 55000 is het onderdeel dat inzicht geeft in de basis van Asset Management, de principes van Asset Management en de terminologie die we hierin kennen. In de ISO 55001 staan alle basisvereisten waaraan een Asset Management systeem moet voldoen. De ISO 55002 bevat een aantal voorbeelden (best practices) die organisaties kunnen helpen met het implementeren van een nieuw Asset Management systeem.

De basis voor de ISO 55000 is de DEMING cirkel, ookwel de PDCA cyclus genoemd. De standaard speelt in op het lerend vermogen van een organisatie en biedt daarbij handvaten voor het continue verbeteren voor het managen van assets.

 

ISO55000


Aan de hand van de ISO 55001 kan een organisatie haar Asset Management systeem laten certificeren. Met deze certificering toont een organisatie aan dat het bewust bezig is met het managen van assets. Voor het behalen van deze certificering moet een organisatie zich laten toetsen door een erkend certificeringsbureau. 

Wat levert dit op voor uw asset management?

Wat ik opmaak uit gesprekken met mensen die zich bezig houden met Asset Management, is dat iedereen er een eigen interpretatie op nahoudt. Dit kan verwarring scheppen in, maar ook tussen organisaties. Een standaard helpt hierbij enorm, omdat deze de verschillende interpretaties stroomlijnt. Het voordeel dat de ISO 55000 standaard hierin biedt, is dat in het deel 55000, alle principes en termen gedefinieërd zijn.

Een ander groot voordeel is het detailniveau van de eisen dat het deel 55001 aan het Asset Management systeem stelt. Het detailniveau van deze eisen is beperkt, waardoor de standaard een organisatie niet vertelt hoe ze het systeem moeten inrichten, maar aan welke zaken er gedacht moet worden. Dit maakt de standaard bruikbaar voor vrijwel iedere organisatie die assets managet.

Kortom: de ISO 55000 biedt u als organisatie handvaten om een Asset Management systeem in te richten of om een bestaand systeem te optimaliseren. Met dit Asset Management systeem en de ISO 55000 standaard als borging, kunt u het managen van uw assets continue verbeteren. Hiermee haalt u als organisatie meer waarde uit de assets en creëert u transparantie rondom het managen van de assets.

Tip! Lees ook:

 

Download artikel: Procesoptimalisatie: het kan altijd beter!