Davide Maas, 11 april 2018

Inspiratiedag: Asset Performance Management & Data Integrity, Quality en Compliance

Hoe kunt u kosten besparen op de realisatie van veilige ‘plant life extension’ met behulp van data integriteit? Met de komst van Industrie 4.0 is de verwachting dat asset en proces gegevens verder digitaliseren en dat hierop betere en zelfs voorspellende beslissingen genomen kunnen worden. Om dit te kunnen realiseren zal de benodigde data betrouwbaar, beschikbaar, kwalitatief, actueel en integer moeten zijn op alle niveaus in de organisatie. Hexagon PPM, Lloyds Register en Dimensys hebben de handen ineen geslagen om organisaties te helpen met deze vraagstukken aan de slag te gaan. 

Inspiratiedag Asset Performance & Data Integrity, Quality & Compliance door Lloyds Register, Hexagon en Dimensys

Hexagon PPM, Lloyds Register en Dimensys slaan handen ineen

Om de genoemde uitdagingen het hoofd te bieden zijn diverse asset- en datamanagement oplossingen beschikbaar. Hexagon PPM, Lloyds Register en Dimensys adviseren organisaties om deze oplossingen integraal in te zetten op één data platform. Alleen zo kunnen organisaties verzekeren dat data kwalitatief, integer en beveiligd is.

Met behulp van een integrale benadering van asset & data management kunnen organisaties:

• Uw verouderende (‘ageing’) assets compliant en integer te krijgen, en te houden;
• De toenemende complexiteit en veranderingen van processen verantwoord te blijven managen;
• De asset- en procesdata integraal beschikbaar en actueel te houden (het voorkomen van data-erosie);
• De beschikbare en verworven data, kennis en ervaringen van uw asset en processen beter te beheersen.

Om organisaties te inspireren en handvaten te geven om met deze vraagstukken aan de slag te gaan, organiseren Hexagon PPM, Lloyds Register en Dimensys de Inspiratiedag: Asset Performance Management & Data Integrity, Quality en Compliance.

Inspiratiedag: Asset Performance Management & Data Integrity, Quality en Compliance

Het doel van de inspiratiedag is om Asset-, Plant-, Operational- & Maintenance Managers te informeren en interactief kennis te delen over de mogelijkheden die asset data management en assetmanagement integratie in ERP-systemen kunnen bieden voor uw investerings- en operationele plannen. 

De inspiratiedag bestaat uit 4 workshops: 

 • Ageing assets & asset data management
 • Data integrity & risk based performance management
 • Engineering & data management
 • Integratie van asset management & EAM solutions.

Tijdens de inspiratiedag is er tussen de workshops ruim gelegenheid om te netwerken met uw vakgenoten en de professionals.

Workshop 1: Ageing Assets & Asset Data Management (LR en Dimensys)

Wat zijn de mogelijkheden om verouderende (‘ageing’) assets met data compliant te managen, en proactief haar beschikbaarheid te verbeteren? Hierbij gaan we in op:

 • Hoe kan ik met data management mijn ‘ageing’ assets compliant houden?
 • Wat is de ‘alignment’ van data management met asset management en ISO 55001?
 • Hoe kan ik data gebruiken voor verbetering van de beschikbaarheid van mijn assets?
 • Wat betekent het wanneer we data met de value chain gaan delen in de cloud?

Workshop 2: Data integrity & risk based performance management (LR)

Wat wordt er bedoeld met de integriteit en kwaliteit van data, en wat kan dit betekenen voor een risico gebaseerde performance aanpak voor assets? Hierbij gaan we in op:

 • Wat verstaan we onder Risk Based Performance asset management?
 • Waarom is data integrity belangrijk voor asset performances?
 • Wat verstaan we onder data quality, en hoe kan je dit managen?
 • Behandeling van een case study uit de praktijk.

Workshop 3: Engineering & Data Management (Hexagon)

Wat zijn de mogelijkheden van design & engineering data management voor, tijdens en na de ‘handover’, en hoe mutaties binnen uw EAM systeem te managen? Hierbij gaan we in op:

 • Wat zijn de mogelijkheden van design & engineering data management?
 • Waarom is er aandacht voor data erosie en wat zijn de gevolgen hiervan?
 • Hoe zou je dit kunnen aanpakken en borgen binnen de life-cycle van assets?
 • Wat voor oplossingen zijn er hiervoor binnen de huidige ERP en EAM systemen?

Workshop 4: Integratie van Assetmanagement en EAM solutions (Dimensys)

Wat zijn de mogelijkheden en resultaten wanneer je een Asset Managementsysteem (EAM) integreert met je huidige ERP besturingssysteem? Hierbij gaan we in op:

 • Wat kunt u met Smart Asset Management en voorspellende data analyses?
 • Wat betekent dit voor bestaande asset en data management systemen?
 • Wat zijn belangrijke voorwaarden voor het kunnen integreren van een assetmanagementsysteem in uw ERP besturingssysteem?
 • Behandeling van een case study uit de praktijk.

De workshops worden in parallelsessies verzorgd, zodat u kunt deelnemen aan alle workshops. U bepaalt zelf welke workshops voor u interessant zijn. 

Praktische details

Wanneer:      26 april, 24 mei of 21 juni 2018*
Locatie:        BCN Utrecht, Daltonlaan 100, 3584 BJ te Utrecht
Hoe laat:      Start om 9:00 uur, afsluiting om 16:30 uur met een borrel en een hapje
Kosten:        € 295,00 p.p.

De inspiratiedag wordt georganiseerd op 3 data. Bij het aanmelden kunt u aangeven op welke datum u graag wil komen. 

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via de websiteVoor vragen over de inspiratiedag of het bijwonen ervan, kunt u contact opnemen met Sander Terpstra, Accountmanager bij Dimensys.