Wouter Erlings, 23 januari 2019

Leiden met data: de unieke positie van de installatiebranche

De wereldbevolking groeit in rap tempo richting de 10 miljard. Uit onderzoek van de Verenigde Naties blijkt dat in het jaar 2050 maar liefst 68% van de bevolking in stedelijk gebied woont. Naar schatting verbruiken steden nu al zo’n 75% van alle grondstoffen terwijl ze bij elkaar opgeteld nog geen 2% van het aardoppervlak beslaan. Dit zorgt voor een enorme druk op deze dichtbevolkte gebieden en vraagt om een duurzame aanpak van de verstedelijking. Welke rol neemt de installatiebranche hierin in?

shutterstock_563742043 

Data en Digital Twin

Eén van de manieren waarop stedelijke ontwikkeling duurzaam kan zijn, is door het gebruik van gebouwen optimaal te benutten en op die manier grondstoffen te besparen. Als we deze ontwikkeling doortrekken, komen we al snel uit bij het creëren van Smart Buildings in Smart Cities. Data is de sleutel voor alle ‘smart’ oplossingen. Door deze data om te zetten in een digitale weergave van de werkelijke installatie, de Digital Twin, kan in de ontwerp-, bouw- en beheerfase efficiënt en winstgevend geopereerd worden. Zo wordt een bijdrage geleverd aan een duurzame verstedelijking.

Kans voor de installateur

De installatiebranche is in een unieke positie waar het de ontwikkeling van Digital Twins aangaat. De in de loop der jaren door haar verzamelde data biedt haar de mogelijkheid voorop te lopen in deze ontwikkeling. Installatiebedrijven bezitten een waardevolle berg data die gebruikt kan worden om meer inzicht in en grip op processen te krijgen. Door digitale replica's van installaties al voor de beheerfase te creëren, kan data al bij de calculatie en tijdens de bouw ingezet worden. De sleutel ligt immers bij degene die aan de hand van data de meeste kennis over het gebruik van gebouwen heeft.

Om deze kennis zo goed mogelijk in te zetten, is een eenvoudige inzage in de meest actuele gegevens van belang. Door IT-processen te optimaliseren, worden installateurs in staat gesteld met een ‘single version of truth’ in een geïntegreerd databeheer-systeem te werken. Dit zijn cruciale stappen naar een toekomstbestendige organisatie. De genetwerkte wereld en het belang hiervan, lichten wij hieronder toe.

Voordelen van centraal databeheer in de installatie-cyclus

Centraal databeheer en een ‘single version of truth’ hebben veel voordelen. Installateurs werken hiermee altijd met de juiste versie van data waardoor ze meer inzicht in de kosten en opbrengsten krijgen. Dit is vooral van belang bij ‘lifecycle denken,’ een essentieel onderdeel van een duurzame operatie. 

Een voorbeeld: bij een korte-termijngedachte bestaat wellicht de neiging om, met het oog op een kostenbesparing, in plaats van LED-verlichting, goedkopere verlichting in een gebouw te installeren. Maar op de lange termijn zou de goedkopere optie juist voor extra kosten zorgen omdat LED veel langer meegaat en minder vaak vervangen hoeft te worden. Een goed overzicht van alle kosten en opbrengsten, zowel van de aanschaf als van het onderhoud van de verlichting, stelt installateurs in staat het lichtplan met de beste prijs-kwaliteitverhouding te kiezen.

Daarnaast bieden centraal databeheer en een Digital Twin meer grip op marges waarmee de winstgevendheid vergroot kan worden. Omdat installaties al virtueel gebouwd worden, kunnen potentiële fouten gesignaleerd worden nog voordat ze gemaakt worden. Dit voorkomt faalkosten in de uitvoering en geeft sneller inzicht in de potentiële marges van ontwerp-, bouw- en beheerscenario’s.

Unieke positie voor datagedreven installatiebedrijven

In deze blog stellen wij dat een installatiebedrijf met centraal databeheer in staat is informatiemanagement in alle fases van het Design, Build, Maintain, Operate-model (DBMO) te realiseren. 

Datagedreven installatiebedrijven zijn in de design-fase in staat winstgevende calculaties te maken. Virtual design vergroot bovendien een efficiënte samenwerking met alle partijen. Tijdens de build-fase kunnen installateurs een meer leidende rol nemen en, bijvoorbeeld door het verminderen van faalkosten, minder afhankelijk van aannemers worden. In de maintain- of operate-fase versterkt data de positie van de installateur, onder andere door een betere planning van het onderhoud en het gebruik van installaties. Tot slot wordt er steeds duurzamer gewerkt wanneer ervaringsdata van afgeronde projecten ingezet wordt. Hiermee worden toekomstige projecten slimmer, sneller, circulair en winstgevender gemaakt.

De markt vraagt om innovatieve en duurzame manieren van wonen, werken en leven. Een integraal IT-platform en centraal databeheer geeft de installatiebranche een unieke positie om hierin een leidende rol te pakken. 

In het vervolg van deze blogserie staan we, in elke fase van de Design, Build, Maintain en Operate-cyclus, uitgebreid stil bij de effecten van centraal databeheer en Digital Twins.

Meer weten? Lees ook:

Infographic - Neem een leidende rol in de creatie van smart cities >