Suzanne van den Bergh, 16 januari 2018

Dimensys begeleidt Latexfalt bij het optimaal implementeren van kwaliteitsmanagement / ISO 9001

Latexfalt is een toonaangevende speler in de productie van weg- en vloerafwerkingssystemen. De herziening van de ISO 9001 norm is voor Latexfalt aanleiding om het kwaliteitsmanagementsysteem naar een hoger niveau te brengen. Dit betekent een vernieuwde kijk op klanttevredenheid, door een sterkere focus te leggen op stakeholders, hun wensen en risicomanagement. Ook krijgen interne onderwerpen zoals bewustwording, communicatie en leiderschap meer aandacht. Latexfalt houdt het systeem compact door thema’s over energie, veiligheid en duurzaamheid integraal onder te brengen in het systeem.

Interview Latexfalt & Dimensys kwaliteitsmanagement  ISO 9001

In dit artikel spreken we Bert Jan Lommerts, Managing Director bij Latexfalt, (rechts) en Annemarie Burgemeester, Principal Consultant bij Dimensys (links).

Dimensys begeleidt Latexfalt bij het opzetten van het kwaliteitsmanagementsysteem en zet change management in om te borgen dat het nieuwe systeem van en voor alle medewerkers is.

''Dit betekent dat we niet alleen mooie doelen bij de voordeur ophangen, maar dat deze ook bij de achterdeur aankomen.''

Latexfalt vervult de verbindende factor tussen de chemische en olieraffinerende industrie enerzijds en de wegenbouw en vloerensector anderzijds. Met zo’n 65 medewerkers worden ruim 150 recepturen gemaakt en verwerkt tot producten.

Innovatie staat in de organisatie centraal met als doel de kwaliteit van producten te verhogen en daarmee de hele keten duurzamer te maken en energieverbruik te verminderen. Een voorbeeld is Modimuls® ZV, de verjongingscrème voor ZOAB, waarmee  de levensduur van dit asfalt met 5 tot 6 jaar kan worden verlengd.

Eén integraal kwaliteitsbeheerssysteem

De stakeholders van Latexfalt stellen hoge eisen aan de producten en diensten die de organisatie levert. Kwaliteit en innovatie zijn van essentieel belang, dus legt Latexfalt de lat voor haar kwaliteits- en milieuzorgsystemen nóg hoger. Dit betekent dat Latexfalt één integraal kwaliteitsbeheerssysteem hanteert dat in lijn ligt met onder andere de ISO 9001 en ISO 50001 normen. Het systeem brengt de procedurele kant en de praktijk samen, zodat medewerkers op de werkvloer zelf borgen dat klanten en omgeving tevreden zijn.

‘’Dimensys helpt ons snel de strategie te concretiseren, wat Latexfalt enorm helpt om dit dieper in de organisatie ingebed te krijgen. Dit betekent dat we niet alleen mooie doelen bij de voordeur ophangen, maar dat deze ook bij de achterdeur aankomen.’’, aldus Bert Jan Lommerts, Managing Director bij Latexfalt.

Het resultaat is niet alleen een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem, maar een kwaliteits- en milieuzorgsysteem dat is verankerd in de organisatie. Hiermee kan Latexfalt haar kwaliteitsbelofte waarmaken en de manier van werken én produceren continu verbeteren.

Samenwerking tussen Latexfalt en Dimensys

Vanuit Dimensys vervult Annemarie Burgemeester de rol van interim QHSE-manager. QHSE staat voor Quality, Health, Safety and Environment. Vanuit deze rol helpt Annemarie Latexfalt om de onderwerpen kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu op een ander level te positioneren en ervoor te zorgen dat deze thema’s binnen de organisatie nog meer gaan leven.

Dimensys’ consultants Judith Samyn en Lore Aerts helpen Annemarie met het opzetten van het kwaliteitsmanagementsysteem en de procesvastlegging daarvan. Daarbij komt veel samenwerking kijken met de inhoudskundigen van Latexfalt.

''De kracht van verandermanagement ligt in het zacht zonder soft te zijn.''

Latexfalt en Dimensys zijn erg enthousiast over de samenwerking. Bert Jan vertelt hierover: ‘’De betrokkenheid en menselijke kant zit erg sterk ingebakken. Mijn complimenten over hoe de consultants Latexfalt medewerkers betrekken bij een gestructureerde aanpak wat betreft de geformuleerde strategie en duurzaamheidsdoelstellingen.’’

‘’Het vertrouwen dat Latexfalt ons geeft en de no-nonsense bedrijfscultuur zorgt ervoor dat wij écht een verschil kunnen maken. De kracht van verandermanagement ligt in het zacht zonder soft te zijn. Goede communicatie is hierbij essentieel.’’, vertelt Annemarie Burgemeester, Principal Consultant bij Dimensys.

Wilt u meer weten over change management? Lees dan onze leaflet Verandermanagement: De kracht van zacht zonder soft te zijn of neem contact op.