Stefan de Neef, 4 oktober 2019

Maak onderhoud voorspelbaar met SAP Digital Twin

Asset management draait om het zoeken naar een balans tussen kosten en risico’s. Data driven maintenance verandert die afweging. Het brengt onderhoudskosten omlaag zonder de risico’s te verhogen. Hoe? Het begint met één versie van de waarheid: de Digital Twin.

Iedere asset genereert digitale gegevens zoals dagelijkse gebruiksrapporten en onderhoudslogs. Daar komt vervolgens externe informatie bij. Die wordt onder meer gevormd door updates van de leverancier, installatielogs en veiligheidscertificaten. Door deze gegevens te koppelen aan een asset, doorzoekbaar te maken en vast te leggen in één centraal systeem ontstaat een digitaal duplicaat: de Digital Twin.

Digital Twin

Deze Digital Twin speelt de hoofdrol in het digitaliseren van asset management. Alle relevante asset data komt op één plaats samen. Project managers, onderhoudsmedewerkers, asset managers, inspecteurs en werkvoorbereiders werken allemaal met dezelfde informatie/één versie van de waarheid aan de asset. De Digital Twin wordt geraadpleegd om de status van een asset te monitoren, onderhoud te plannen en problemen op te lossen. Informatie wordt één keer ingevoerd en na activiteiten of veranderingen enkel bijgewerkt. De Digital Twin biedt integraal overzicht. Je kunt onderhoud en beheer stroomlijnen en risico’s tegen minimale kosten afdekken.  

Preventive Maintenance

Uitval van assets kan tot stilval of ernstige incidenten leiden. Preventief onderhoud is het meest gebruikte middel om dit tegen te gaan. Op basis van verwachte levensduur en aanverwante informatie wordt een onderhoudsschema opgesteld. Dit heeft nadelen. Monteurs zetten goed functionerende assets stil voor onderhoud en vervangen bruikbare onderdelen.

Predictive Maintenance

Predictive maintenance geeft assets een eigen stem. Afgenomen weerstand, temperatuurfluctuaties en andere onderhoudsindicaties worden in de Digital Twin bijgehouden. De asset manager krijgt bijtijds een signaal dat onderhoud noodzakelijk is. Op basis daarvan kan (al dan niet automatisch) een serviceverzoek uitgezet worden. Omdat de Digital Twin alle noodzakelijke informatie over de asset bevat, kunnen vervangende onderdelen ‘just-in-time’ besteld worden.

predictive maintenance

Levensduur verlengen of asset vervangen?

Diezelfde Digital Twin biedt ook antwoord op de vraag ‘Levensduur verlengen of asset vervangen?’. Alle onderhouds- en gebruiksgegevens van een asset zijn toegankelijk op een tijdlijn. Die ruwe data is eenvoudig overzichtelijk te maken. Een keuze tussen verlengen of vervangen is beter te onderbouwen. Niet alleen absolute kosten maar ook gebruiksstatistieken zijn als harde cijfers op te voeren. Daarnaast vormen betrouwbare voorspellingen over toekomstig onderhoud een goede basis voor beslissingen.

Organisatie borgen tegen verloop?

Verloop van personeel en kennisverlies dat daarbij optreedt, zijn risico's die bij iedere organisatie spelen. Hoe organiseer je onderhoud als niemand het kan uitvoeren? Ook hier biedt de Digital Twin uitkomst. Technische tekeningen, onderhoudslogboeken en handleidingen zijn gekoppeld aan de asset. In een worst-case scenario is in ieder geval alle relevante documentatie beschikbaar. Wie een dergelijk scenario wil voorkomen, zorgt voor opleiding van nieuwe technici. De Digital Twin vormt een uitstekend uitgangspunt om kennisoverdracht te organiseren.

Maak onderhoud voorspelbaar

Klassiek asset management zoekt een middenweg tussen kosten en risico’s. Veel tijd gaat verloren aan ‘brandjes blussen’. Met een beetje pech kan dat zelfs een dagtaak worden. De Digital Twin voorkomt dit door onderhoud voorspelbaar te maken. De tijd die vrijkomt, kan aan lifecycle management en kennisborging besteed worden.

Benieuwd hoe je de Digital Twin in jouw organisatie kunt invoeren? SAP biedt een set krachtige tools en wij staan klaar om je daarbij te helpen. Of lees hier meer informatie: 

Download whitepaper SAP Intelligent Asset Management