Stefan de Neef, 18 april 2017

Optimale SAP EAM-objectenstructuur voor risicogestuurd onderhoud

Een juiste objectenstructuur in uw EAM-systeem is de basis om processen effectief en efficiënt uit voeren en daarmee te sturen op de prestaties van de assets. In de praktijk zien wij dat veel bedrijven moeite hebben met het vinden van de juiste manier om informatie vast te leggen. Vaak leggen ze vaak teveel of juist te weinig data vast over hun assets. In deze blog laat ik zien hoe je op basis van Reliability Centered Maintenance een effectieve EAM-objectenstructuur voor uw organisatie definieert en deze toepast in uw SAP systeem. 

Processen kunnen dus effectiever en efficiënter worden uitgevoerd, mits gebaseerd op een goed doordachte objectenstructuur in het EAM-systeem. Een voorbeeld is het serviceproces waarbij een monteur een storing gaat oplossen. Met behulp van een correcte objectenstructuur kan data van het object juist en volledig worden geregistreerd. Correcte en volledige data stelt de monteur in staat om naar de juiste locatie te gaan met de juiste spare parts. First time right.

Optimale SAP EAM-objectenstructuur voor risico gebaseerd onderhoud

Een juiste objectenstructuur is cruciaal voor ketensamenwerking bij onderhoud

Organisaties hechten een steeds groter belang aan samenwerking in de keten. Zeker wanneer het onderhoud wordt uitbesteed middels prestatiecontracten. In deze situatie is het namelijk van belang dat iedere partij in de keten over de juiste en volledige data beschikt. Dit helpt hen om de juiste prestaties te behalen ten aanzien van het onderhouden van assets.

Om een optimale balans te vinden tussen de prestaties van de assets en de benodigde kosten, is het van belang dat data geanalyseerd en omgezet kan worden naar informatie om processen mee bij te sturen.

Met deze informatie wordt het benodigde budget onderbouwd en kan de uitvoer van geplande activiteiten worden beoordeeld op basis van verwachtte risico’s.

Reliability Centered Maintenance als vertrekpunt voor uw asset structuur

Het bepalen van de objectenstructuur begint allemaal bij het uitvoeren van een analyse van de aanwezige assets. Middels een FC-RCM-analyse, voortgekomen uit de Reliability Centered Maintenance verbetermethodiek, wordt in stappen bepaald hoe de asset structuur is opgebouwd en wat het risicoprofiel is.

De RCM-methode is erg ruim van opzet, wat Prof. T. Zaal aanleiding gaf om deze te vereenvoudigen.

De vereenvoudigde FC-RCM-methode voegt aan het begin van het proces de stap ‘’risicobeoordeling’’ toe, om te bepalen of een asset kritisch is of niet. Op deze manier is het enkel nodig om voor de kritische assets het volledige RCM-proces te doorlopen. Voor de minder kritische assets kunnendirect preventieve onderhoudstaken worden bepaald.

SAP EAM Objectenstructuur - criticality matrix

Criticality Matrix als vertrekpunt voor uw asset structuur.

De risicobeoordeling van een asset bepaalt dus hoe deze asset onderhouden dient te worden. Daarnaast bepaalt dit feitelijk ook hoe de registratie van de asset gaat plaatsvinden.

Twee hulpmiddelen om de risicobeoordeling te vertalen naar een objectenstructuur

Een handig hulpmiddel om de objecten en de risicobeoordeling vast te leggen, is het zogenaamde hamburgermodel. In dit model wordt de functie, de specificatie en de functievervuller weergegeven. Onderstaande figuur toont het voorbeeld van een hamburgermodel van een pomp. Hierin is tevens met kleurcoderingen aangegeven hoe kritisch een object of onderdeel daarvan is.

SAP EAM Objectenstructuur - hulpmiddel risicobeoordeling van objecten

Voorbeeld van het hamburgermodel.

Op basis van de risicobeoordeling kunnen vervolgens de SAP-objecten worden gekozen om de gegevens op vast te leggen.

SAP EAM Objectenstructuur - afloopschema van objecten in SAP

Het keuzeschema voor het bepalen van de vast te leggen gegevens.

Tevens volgt uit de analyse per object of objectsoort de input voor de storingscoderingen om te gebruiken in SAP-onderhoudsmeldingen. Daarnaast worden onderhoudsplannen in SAP ingezet om preventieve acties te plannen die nodig zijn om de objecten te beheren.

Blog EAM Objectenstructuur storingscoderingen-1.jpg

Voorbeeld van storingscoderingen in SAP-onderhoudsmeldingen.

Op deze manier kan periodiek vanuit SAP worden gekeken of de resultaten uit de FC-RCM-analyse overeenkomen met de praktijk. Middels een data-analyse kan het onderhoudsplan worden bijgewerkt of besluit men andere preventieve acties te nemen.

Samengevat

Neem onderstaande tips in acht bij het opzetten van een optimale SAP EAM-objectenstructuur voor uw organisatie: 

  • Risicobeoordeling vormt de basis voor het opbouwen van de objectenstructuur;
  • De FC-RCM methode, gebaseerd op Reliability Centered Maintenance, helpt bij het definiëren van de risicobeoordeling;
  • Deze methode leidt tot de effectieve (lees: geen overbodige) registratie en mogelijkheden voor analyse;
  • Doorloop de genoemde stappen en kom zo tot input voor uw SAP-inrichting, zoals de objectenstructuur, storingscoderingen, onderhoudsplannen, et cetera;
  • De juiste inrichting in SAP helpt om de effectiviteit van uw onderhoudswerkzaamheden te meten en bij te sturen.

Hopelijk helpt deze blog u met beslissingen omtrent het vastleggen van assetdata in SAP. Twijfelt u of u teveel of juist te weinig data vastlegt? Of wilt u meer weten? Wij kijken graag een keer met u mee om onze best practices los te laten op uw systemen.

Tip! Lees ook deze gerelateerde blogs:

New call-to-action