Jelmer Reichert, 6 september 2022

Process Mining: de accelerator voor een succesvolle S/4HANA-migratie

Wellicht zijn SAP’s toekomstplannen jou ook al bekend: binnen nu en vijf jaar zal de ondersteuning vanuit SAP voor SAP ECC komen te vervallen. 2027 lijkt misschien nog ver weg, maar zonder een juiste aanpak kunnen S/4HANA-migratietrajecten als langdurige en complexe aangelegenheden ervaren worden. Daarom zorgt deze deadline tóch voor de nodige tijdsdruk. Gelukkig kan Process Mining een uitkomst bieden voor een juiste aanpak waarmee de deadline zonder tijdsdruk gehaald kan worden. 

Ben jij benieuwd naar hoe een aanpak met Process Mining jouw organisatie ondersteunt en ontzorgt tijdens de migratie naar S/4HANA, en daarmee zorgt voor een soepeler, succesvol traject? Lees dan verder. 

Vertrouw op data in plaats van vermoedens

Gezien de omvang en complexiteit vraagt de migratie naar SAP S/4HANA nu eenmaal al snel veel tijd en effort wanneer er geen juiste aanpak wordt gehanteerd. Process Mining biedt hier uitkomst in door te starten met een feitelijke doorgronding van processen. Zo voorkom je regelmatige discussies over het verschil tussen hoe medewerkers denken dat processen lopen en hoe processen werkelijk verlopen. We zien dat deze discussies vaak in de praktijk ontstaan naarmate processen niet eerst feitelijk doorgrond kunnen worden.

Het vergt weinig inbeeldingsvermogen om jezelf voor te stellen hoeveel onnodige tijd en moeite dit scheelt in het S/4HANA-migratietraject. Met een zo soepel mogelijke, effectieve aanpak om jouw oude SAP ERP te migreren naar het nieuwe S/4HANA win je dus veel terug van de investering in het migratietraject. 

Blijf de concurrentie voor 

Het vooruitschuiven van de overgang naar SAP S/4HANA is dus, zeker gezien de door SAP gegeven deadline van 2027, niet aan te bevelen. Hoe langer de overgang naar SAP’s nieuwe ERP-variant 'S/4HANA' wordt uitgesteld, des te groter het de kans wordt dat jouw organisatie achter begint te lopen op proactieve concurrenten die besluiten de overstap sneller te maken naar S/4HANA. 

Een succesvolle migratie naar S/4HANA

Een veelvoorkomend thema bij succesvolle S/4HANA-migraties is een diepgaand begrip van processen. Met de datagedreven aanpak van Process Mining worden processen, met behulp van data mining uit jouw ERP-systeem, op een objectieve manier in kaart gebracht. Deze data zijn zogenaamde digitale voetafdrukken die achtergelaten worden tijdens de uitvoering van een proces, waarmee alle procesflows - zowel de afgesproken als de uitzonderingen - in kaart worden gebracht. Hierdoor behoren subjectieve discussies tot het verleden, wat de acceptatie en adoptie van de veranderingen ten goede komt.  

s4hana-migratie-process-mining

Een continue verbetering van processen

De feitelijke doorgronding van processen stelt jouw organisatie in staat een beeld te vormen over in hoeverre de bestaande processen overeenkomen met de optimale werkwijze binnen SAP S/4HANA. Dit zorgt niet alleen voor transparante inzichten en aanknopingspunten voor procesoptimalisaties tijdens de migratie, maar geeft ook mogelijkheden tot standaardisatie en harmonisatie, afstemming van processen op de strategische doelstellingen, en continue verbetering van alle bedrijfsprocessen.  

Process Mining tijdens het SAP S/4HANA-migratietraject

Process Mining vereenvoudigt én versnelt de  S/4HANA-migratie aan de hand van de DimActivate methodiek. Dit is een doorontwikkeling van de SAP Activate methode, dat onderdeel is van het SAP RISE programma. De Activate methode wordt door SAP aangeraden bij S/4HANA-implementaties. De methode vereenvoudigt én verduidelijkt het verloop van een migratietraject met specifieke stappen die je tijdens het traject het beste kunt nemen. Deze methodiek hebben wij aangevuld met extra aandacht voor stakeholder- en changemanagement om het veranderingsproces zo goed mogelijk te laten verlopen.

Process Mining kan het beste zowel in de explore fase als in de run fase van de Activate methodiek worden toegepast. Process Mining wordt dan eerst gebruikt om de huidige processen in kaar te brengen (dit is de explore fase) en daarna om de herinrichting van de processen in S/4HANA te monitoren (dit is de run fase). 

Maak de S/4HANA-migratie succesvol en eenvoudig met Process Mining

Meer weten over hoe Process Mining bijdraagt aan een succesvolle migratie naar SAP S/4HANA? Neem dan gerust contact met ons op of download de whitepaper voor een compleet overzicht van Process Mining.

CTA-whitepaper-Process-Mining

Tip! Lees ook deze aanverwante artikelen: