Hans van Kessel, 15 oktober 2019

De toekomst van Project Management in SAP

Projectmanagement gaat in de kern over één ding: faalkosten. Kwalitatief hoogwaardige kostenramingen en dynamische analyses kunnen deze kosten voorkomen maar vereisen beiden toegang tot betrouwbare data. Daar helpt SAP Commercial Project Management (CPM) bij.

Zelfs de beste raming is niet bestand tegen de weerbarstige realiteit. Naarmate de tijd verstrijkt, lopen geregistreerde gegevens en de werkelijkheid verder uiteen. Daarmee baseert de projectmanager noodzakelijke bijsturingen op incomplete gegevens. En steunen de  tijdens het project aangebrachte wijzigingen op onvolledige feiten. Deze opeenstapeling kan onvoorziene problemen veroorzaken. De gevolgen daarvan zijn groot: kostenoverschrijding, vertraging en - in het ergste geval – het compleet stilvallen van een project.

Beter onderbouwde beslissingen

Door gegevens efficiënter te registreren, blijft de data dichter bij de werkelijkheid. De projectmanager neemt beslissingen die beter onderbouwd zijn. Het project blijft daardoor op de geplande koers. Ook kan er eerder gereageerd worden. Veranderingen zijn sneller zichtbaar en eenvoudiger in de planning op te nemen. De gevolgen van nieuwe omstandigheden of beslissingen zijn sneller en beter zichtbaar.

SAP CPM helpt gegevens effectief te registreren en biedt een interface die aan het totaaloverzicht bijdraagt. Alle informatie komt samen in een kleurgecodeerde cockpit. Cijfers die van de verwachting afwijken, trekken direct de aandacht. Dat maakt beginnende problemen al tijdens hun ontstaan zichtbaar. Eerder ingrijpen is eenvoudiger en erger kan voorkomen worden.

Toenemende voorspelbaarheid 

Door alle informatie rondom een project integraal te benaderen, neemt de voorspelbaarheid toe. SAP CPM neemt zelfs de financiële planning volledig mee binnen de projectinterface. Het budget is goed te bewaken tijdens de loopduur van een project. Zodra een project is afgerond, kan die informatie gebruikt worden om nieuwe offertes te onderbouwen. Resultaten, extra kosten en andere factoren wegen in volgende ramingen mee.

In de planning van een nieuw project is ruimte gereserveerd voor scenario’s. Wijzigingen in de omstandigheden kunnen vooraf overwogen worden. Wat gebeurt er als een toeleverancier failliet gaat? Hoe ver stijgen de kosten als het weer tegen zit? Wat zijn de gevolgen voor het totaal als een deel van het project wijzigt? Mogelijke kostenstijgingen en alternatieve benaderingen kunnen vooraf berekend worden. Een planning voor die omstandigheden is al klaar te zetten. Doet een scenario zich voor, dan kan de projectleider met één druk op de knop reageren. 

Meer zicht op projectresultaten en kosten

SAP CPM vertaalt nieuwe informatie direct door naar actie. Door volledige integratie met sales en inkoop kunnen projectmanagers reageren op wijzigingen in omstandigheden. Het resultaat van die reactie wordt vervolgens automatisch meegenomen in de berekening van de bedrijfsresultaten en het budget van het project. Overkoepelend kunnen resultaten en kosten van meerdere projecten scherper in het oog gehouden worden.

Om faalkosten van projecten binnen de perken te houden, zijn kwalitatief hoogwaardige kostenramingen en een effectieve bijsturing noodzakelijk. Beiden vereisen betrouwbare én benaderbare data. SAP CPM brengt gegevens uit de hele organisatie samen en biedt overzicht. Geavanceerde forecasting helpt bij het opstellen van offertes en maakt het mogelijk om te anticiperen op wijzigingen van omstandigheden. Wil jouw organisatie hier ook haar voordeel mee doen? Wij staan voor je klaar!

New call-to-action