Suzanne van den Bergh, 8 februari 2017

ProRail: "Gevalideerde data is de sleutel tot optimaal spooronderhoud"

''Het project Validaties heeft als doel om de kwaliteit en volledigheid van gegevens over de railinfrastructuur van ProRail structureel te verbeteren. Het is van belang dat de medewerkers op kantoor exact weten hoe de infrastructuur er buiten bij ligt. Alleen zo kan ProRail met haar onderhoudsaannemers het spoor zodanig onderhouden dat de conditie optimaal blijft.'' Zo introduceert Andre Blum, Projectmanager bij ProRail, het project Validaties.

 ProRail verbetert kwaliteit en volledigheid van data in SAP

Met het project Validaties zijn in SAP controles ingebouwd om invoerfouten te voorkomen en zo de kwaliteit en volledigheid van data te verbeteren. Informatie over hoofdobjecten, waaronder seinen, wissels, sporen en overwegen, wordt automatisch gecontroleerd en gestructureerd. Dit gebeurt op basis van vooraf ingestelde regels. Gegevens van nieuwe objecten, maar ook mutaties op objecten, worden gecontroleerd. Op het moment dat medewerkers van ProRail en onderaannemers gegevens van spoorobjecten aanpassen, zien zij een foutmelding indien de data niet correct is ingevoerd.

''Informatie moet worden vastgelegd voor het oplossen van storingen, het aansturen van inspecties, het organiseren van onderhoud en het doorvoeren van vernieuwingen. Dat is waar het om draait bij asset management.''

''Gevalideerde data helpt ProRail om storingen aan het spoor sneller te verhelpen, betere beslissingen te nemen ten aanzien van onderhoudsactiviteiten én om haar afhankelijkheid van vakdeskundigen te verminderen.'', vertelt Andre Blum.

Dimensys is de preferred supplier op het SAP Enterprise Asset Management domein en helpt ProRail onder andere bij het inregelen van de automatische validaties. Wilt u meer weten over dit project? Andre Blum en Dimensys collega Jaco Jacobs delen hun ervaringen over het verbeteren van de kwaliteit van infrastructuurdata.

Download content pack (4x): ProRail's spoor naar datagedreven asset management >

Meer weten? Lees ook: