Stefan de Neef, 29 november 2017

Zo maakt u RAW-besteksfacturatie onderdeel van uw serviceproces in SAP

Heeft u uw facturatie in SAP ondergebracht, maar nog geen geïntegreerde oplossing gevonden voor het factureren met RAW-bestek? Veelal wordt deze wijze van factureren opgelost door handmatig facturen op te stellen op basis van standopnames. Deze werkwijze brengt echter onnodig administratief werk met zich mee. In deze blog vertel ik hoe wij hen hebben geholpen om de servicefacturatie integraal onderdeel uit te laten maken van het werkorderproces in SAP. 

 

RAW-besteksfacturatie met SAP

Wanneer bij infraprojecten in de GWW-sector (grond-, water- en wegenbouw) het ontwerp en de uitvoering apart worden aanbesteed, gebeurt dit vrijwel altijd op basis van RAW-systematiek. Dat wil zeggen dat het bouwcontract 'speciale' administratieve en technische voorwaarden bevat. Ondanks dat de RAW-besteksystematiek al meer dan 30 jaar wordt toegepast, is het niet mogelijk dit in standaard SAP vast te leggen. Infrabedrijven gebruiken om die reden vaak additionele tools zoals Excel of GGW-bestek. 

Onnodig administratief werk in SAP bij besteksfacturatie

Een prima oplossing, maar niet ideaal. Dit betekent namelijk dat administratieve medewerkers periodiek de voortgang van het werk controleren en op basis hiervan handmatig facturen opstellen. De registratie wordt veelal in verschillende (IT-)systemen vastgelegd. Als gevolg van deze speciale contractvorm zijn extra veel handelingen nodig. Daarnaast is het op deze manier erg lastig om in control te blijven over het uitgevoerde werk en de bijbehorende facturatie.

Besteksfacturatie integraal onderdeel van het serviceproces

Het zou veel eenvoudiger zijn om standopnames direct in SAP in te voeren. Doordat de status van onderhanden werk in SAP bekend is, kan automatisch tussentijds aan de opdrachtgever gefactureerd worden. Het periodiek handmatig opstellen van facturen is daarmee verleden tijd. Speciaal voor deze bedrijven heeft Dimensys de Prefab-SAP add-on voor RAW-besteksfacturatie ontwikkeld. 

De Prefab-SAP add-on RAW-besteksfacturatie zorgt ervoor dat servicefacturatie onderdeel wordt van het werkproces. Hiermee kunnen servicebedrijven de facturatie van onderhanden werk en dus de cashflow onder controle houden. 

Tip! Lees ook:

 

Lees VNSG artikel: Heijmans succesfactoren voor service management in SAP