Mark Boeters, 21 februari 2017

SAP & GIS: een ruimtelijke kijk op uw assets

Heeft u inzage in de actuele status en conditie van uw assets? Hierbij is het consistent registreren en beheren van assets van cruciaal belang. Een Geografisch Informatie Systeem helpt bij het visualiseren, bewerken, analyseren en beheren van geografische informatie van uw assets. Met GIS bent u in staat betere verbanden te leggen tussen object en locatie, wat een betere informatievoorziening oplevert. Hoe combineert u geo-informatie met SAP?

Gericht onderhoud door visualisatie van asset informatie

Het visueel in kaart brengen van assets maakt het mogelijk werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Daarnaast is het mogelijk op basis van de locatiegegevens een monteur naar een asset toe te sturen die al in de nabije omgeving aanwezig is. Zo kunnen onderhoudswerkzaamheden efficiënt worden gepland, uitgevoerd en geanalyseerd. Dit maakt het mogelijk om de assetbeschikbaarheid maximaal te benutten.

GEO GIS met SAP S/4HANA

Verbind geografische informatie met uw SAP backbone

Met behulp van een geografisch informatiesysteem, zoals ESRI, is het mogelijk assetregistratie te vereenvoudigen, nieuwe verbanden te leggen tussen object en locatie, werkzaamheden van monteurs en inspecteurs op elkaar af te stemmen en actuele informatie over de asset te tonen op basis van locatiegegevens.

Equipments en gerelateerde meldingen kunnen op een geografische kaart worden getoond in hetzelfde SAP scherm. SAP geeft op de geografische kaart aan waar het object is gepositioneerd en wat de status van het object is.

SAP apps met kaart, GIS en GEO.E

Er wordt veel gebruik gemaakt van SAP en kaartintegratie binnen mobiele applicaties. Bijvoorbeeld voor het inspecteren, uitvoeren van onderhoud en verhelpen van storingen. De relevante orders en meldingen worden inzichtelijk gemaakt in een mobiele applicatie die wordt uitgerold op een tablet die medewerkers in het veld bij zich dragen. 

Wanneer een inspecteur in het veld constateert dat een asset is verwijderd, kan hij dit direct bijwerken in zijn mobiele applicatie. De inspecteur verrijkt de SAP data dan met wat hij buiten constateert.

De mobiele applicatie heeft een actieve verbinding met SAP en GIS en biedt de medewerker de meest recente assetinformatie op zijn tablet. De storingscoördinator ziet waar zijn medewerkers zich bevinden en kan zo inspecteurs op basis van hun locatie, lijst met werkzaamheden en aankomsttijd naar een storing sturen. Dit maakt het proces voor het afhandelen van storingen efficiënter en brengt de downtime van assets naar beneden. 

Nieuwe inzichten om slimmer onderhoud te realiseren

Een tweede toepassing van GIS en SAP is het geografisch analyseren van assets met SAP Lumira. Lumira stelt business gebruikers in staat zelf analyses maken met SAP data. Door assets in SAP te koppelen aan GIS is er een link tussen object en locatie. Dit maakt het mogelijk op kaartlagen assets in beeld brengen en gerichte analyses uit te voeren.

Hiermee kan antwoord worden gegeven op specifieke onderhoudsvraagstukken, zoals: 

  • Hoeveel storingsmeldingen (notifications) staan er nog open in Limburg?
  • Hoeveel werkorders worden er deze week in Utrecht uitgevoerd?
  • Wat is mijn resterende budget aan onderhoud per gemeente in Nederland?
  • Hoeveel onderhoudsbudget wordt uitgegeven aan het kraantje van de pomp?

Dit zijn prestatieindicatoren waar organisaties op sturen. Resultaten van prestatieindicatoren stelt asset managers in staat om onderhoudsactiviteiten bij te sturen en dit vorm te geven in een gereviseerd onderhoudsplan. De mogelijkheden zijn eindeloos. Alle data die in SAP wordt opgeslagen, is met GIS visueel te raadplegen en analyseren.

Kaartlagen hoeven niet alleen te bestaan uit landkaarten, maar kunnen tegenwoordig ook sattelietkaarten, Google Streetview kaarten of de functionele decompositie van een asset bevatten.

Een voorbeeld: Als een organisatie veel uitval heeft op drie grote pompinstallaties en de functionele decompositie van de asset in kaart brengt, is het mogelijk om de meldingen, orders en onderhoudsbudgetten te plotten op de structuur van de asset. Hieruit zou kunnen blijken dat de lager van de pomp vaak te weinig smeerolie heeft en daardoor vastloopt.

Bent u benieuwd welke geografische toepassingen voordeel opleveren voor uw organisatie? Neem dan contact op. 

Meer weten over hoe ProRail de kwaliteit en volledigheid van infrastructuurdata verhoogt en toegankelijk maakt voor diverse partijen? Download dan de content pack met 4 uitgelichte projecten van ProRail. 

Download content pack (4x): ProRail's spoor naar datagedreven asset management >