Simon & Natalia, 19 februari 2020

Aan de slag met SAP Intelligent Asset Management in 4 stappen

Een hogere beschikbaarheid van assets, minder onderhoudsinterventies en lagere kosten. Over de beloftes van de nieuwe cloud oplossing van SAP, Intelligent Asset Management (IAM), bestaat geen twijfel, maar hoe ga je ermee aan de slag?

SAP Intelligent Asset Management

De modernisering van asset management staat bij iedere organisatie hoog op de innovatie-agenda. Toch blijkt de vertaling van theorie naar praktijk complex. Beschikbare technieken zijn nog jong en een gebrek aan praktijkervaring maakt het moeilijk om een plan van aanpak te onderbouwen. Ambities worden getemperd door de terughoudendheid die hieruit voortvloeit.

Dat schept kansen. Wie nu aan de slag gaat, kan een voorsprong opbouwen. Daar komt bij dat IAM heel beheersbaar in te voeren is. Het is geen vervanging van bestaande oplossingen, maar werkt als aanvulling. De drempel ligt daarom lager dan het lijkt. Vier gecontroleerde stappen verzekeren een soepele implementatie.

Stap 1 Integratie

Intelligent Asset Management is geen procesgerichte oplossing, maar een analytische aanvulling op het bestaande maintenance management. IAM vult SAP of S/4HANA aan met nieuwe functionaliteiten en is zelfs te verbinden met een andere niet-SAP omgeving. IAM kan eventueel gegevens over individuele machines (handleidingen, gebruikslogboeken) centraal toegankelijk maken. 

Integratie is noodzakelijk om volledig van IAM te profiteren. Analyses worden gebaseerd op juiste en volledige data, zowel van assets als gegevens, met betrekking tot het uitgevoerd onderhoud. Dit vereist een koppeling met SAP of een legacy ERP-systeem dat het liefst bi-directioneel wordt aangepast. Om dat door te voeren, is een indexering van wensen vereist. Welke gegevens zijn er nodig? Wat staat er in de productieomgeving? Wat willen we in IAM zien? En welke factoren in IAM moeten leiden tot acties in de core, ofwel de maintenance management software?

Kortom, maak een plan en denk goed na over wat de wensen zijn.

Stap 2 Asset Central Foundation

De belangrijkste stap in het integratieproces is de inrichting van de Asset Central Foundation (ACF). Deze omgeving ondersteunt de drie aspecten van IAM: Asset Network and Collaboration, Asset Strategy and Performance en Asset Health Prediction and Optimizations. ACF werkt met een uniform datamodel. Er is één geldige datastructuur die steunt op (naar keuze) een eigen classificatie of de industriestandaard. 

Werkende vanuit de planning uit stap 1 worden in ACF de gegevens van alle assets ingevoerd. Ook de eventuele integratie met het ERP-systeem koppelt zich aan deze laag. De inrichting van ACF vereist strategisch denken over het datamodel. Op dit punt in de implementatie worden keuzes gemaakt over classes, modellen, equipment templates en andere karakteristieken. 

Stap 3 Inrichting IAM-componenten

IAM bestaat uit drie componenten. Asset Strategy and Performance laat je risico- en kritikaliteit-analyses opstellen en toepassen op assets. Die informatie ligt aan de basis van een onderhoudsstrategie. De gevolgde methodologie is volledig in het platform te documenteren. Dat maakt het mogelijk om aanpassingen bij voortschrijdend inzicht navolgbaar en inzichtelijk door te voeren en continu de onderhoudsstrategieën te optimaliseren. Vraag hier uw SAP ASPM demo aan.

Asset Intelligence Network (AIN) dient als centraal toegangspunt voor asset-gegevens tussen verschillende partijen. Leveranciers kunnen gegevens, handleidingen en updates voor individuele machines aanleveren in de vorm van een model waaruit equipments worden gemaakt door de assetgebruiker. Indien de leverancier wijzigingen aan dit model toevoegt, bijvoorbeeld aan een handleiding, wordt dit doorgevoerd voor alle equipments. Dit wordt aangevuld met logboeken en gebruiksgegevens. Vanuit AIN werken de leverancier en de onderhoudsverantwoordelijke samen en delen zij gegevens met elkaar. De producent ontvangt gebruiksgegevens van klanten en verbetert hiermee zijn producten. De klant ontvangt te allen tijde de laatste up-to-date informatie over aangekochte producten en heeft een basis om equipments in IAM aan te maken.

Binnen Asset Health Prediction and Optimizations, voorheen bekend als Predictive Maintenance & Service, komen de gegevens uit sensoren en andere IoT-bronnen samen. De omgeving voorziet in standaard-koppelingen met een diversiteit aan databronnen. Met deze gegevens kunnen falingen worden voorspeld, zodat er ingegrepen kan worden voordat het zich voordoet. Hiermee is een evolutie naar een predictief onderhoudsmodel mogelijk, bijvoorbeeld met machine learning. Naast IoT-gegevens bevat dit component ook ondersteuning om sensordata in real-time op 3D modellen te projecteren. Hiermee kan bijvoorbeeld de belasting van een brug real-time op een scherm getoond worden. 

Lees hier meer over het SAP Intelligent Asset Management Portfolio of download de SAP Whitepaper hierover. 

Stap 4 Asset Manager 

Voor de Asset Manager komen alle gegevens samen in één applicatie. Deze is enkel mobiel beschikbaar. Asset Manager gebruikt de gegevens van IAM en de processen van S/4 en toont deze in een overzichtelijke app die beschikbaar is op zowel Android als iOS. Dat maakt het mogelijk om op verschillende devices eenduidig te werken. De mobiele app is breder in de organisatie in te zetten. Zo kunnen ook field technicians met de app aan de slag. Deze ondersteunt hen integraal met informatie en functionaliteiten om werkzaamheden te registreren, waarna die mee te nemen zijn binnen de IAM-strategie.

Beslissingen beter onderbouwen met digital asset management

Kortom, de start met IAM begint bij het bepalen van de componenten uit de IAM-suite die voor jouw organisatie van grote toegevoegde waarde zijn. Daarna wordt in kaart gebracht welke objecten geïntegreerd moeten worden met IAM, zowel assets als procesgerichte objecten (bijvoorbeeld orders of meldingen). Dat vormt de basis voor de inrichting van de centrale aansturing binnen Asset Central Foundation. Vervolgens zijn de drie componenten naar eigen inzicht in te richten. Al het databeheer komt uiteindelijk samen in één app die op zijn eigen beurt weer meer informatie aan het systeem voert. 

Volledige transformatie naar digitaal asset management geeft een basis om beslissingen beter te onderbouwen, kosten te verlagen en de uptime te verhogen. SAP IAM maakt het mogelijk om hier snel op in te spelen. Door te kiezen voor integratie kan IAM verbonden worden met het (SAP) maintenance management systeem, zodat het één coherent systeem wordt. Omdat het een op zichzelf staand systeem is, kan het ook buiten de reguliere ERP-upgrade cyclus geïmplementeerd worden.

Meer weten over IAM?

De ambitie om over te gaan van preventief naar predictief onderhoud is bij veel organisaties hoog. Maar onbekendheid met de mogelijkheden van IAM vertraagt de implementatie. Wij volgen IAM-ontwikkelingen op de voet en hebben ons in dit onderwerp gespecialiseerd. Zoek je meer informatie? Wij helpen je graag op weg of download direct SAP's whitepaper over dit productportfolio.

Tip! Lees ook deze gerelateerde artikelen: 

Download whitepaper SAP Intelligent Asset Management