Davide Maas, 27 december 2018

SAP maakt de stap van Maintenance as Scheduled naar Maintenance as Needed steeds makkelijker

Onderhoudsprocessen bewegen van ‘as scheduled’ naar ‘as needed’. Onderhoud vindt niet meer plaats omdat de planning het dicteert, maar omdat het onderdeel het aangeeft. Davide Maas legt uit hoe slimme technologie van SAP deze onderhoudsrevolutie vaart geeft én hoe bedrijven hier zelf een begin mee kunnen maken.

Onderhoud verandert. Onder invloed van technologische ontwikkelingen worden onderhoudsprocessen steeds intelligenter. Traditioneel vindt onderhoud aan assets met bepaalde intervallen plaats. Aan de ene kant zorgt dat ervoor dat het onderhoud goed te plannen is. Aan de andere kant worden er misschien onderdelen vervangen die strikt genomen nog niet aan het einde van hun levensduur zijn.

Het is echter steeds eenvoudiger om de staat van machines of afzonderlijke onderdelen constant te monitoren. Door de analyse van al deze data, wordt het mogelijk om in te grijpen op het moment dat een onderdeel afwijkend gedrag begint te vertonen. We gaan van Maintenance as planned naar Maintenance as needed.

Is dit nieuw? Welnee. Al in de jaren veertig van de vorige eeuw controleerde de Rio Grande Railway Company de olie van dieselmotoren op sporen van brandstof of koelvloeistof om te kunnen bepalen of onderhoud nodig was. Wat wel verandert, is de snelheid en het gemak waarmee dit gebeurt. Nu sensoren relatief goedkoop geworden zijn en rekenkracht en dataopslag in overvloed aanwezig zijn, komt Maintenance as needed (ook wel Condition Based Maintenance, Predictive Maintenance of On-Condition Maintenance) binnen handbereik van steeds meer bedrijven. 

Van Maintenance as Planned naar Maintenance as Needed

Ook SAP heeft Maintenance as needed omarmd en biedt een aantal mooie mogelijkheden op dit gebied. Het zijn innovaties waarmee organisaties hun onderhoudsstrategie slimmer naar een nieuw niveau kunnen brengen. Een kleine opsomming.

Onderhoud in de cloud

Het aanbod van SAP verschuift geleidelijk richting de cloud. Ook op het gebied van onderhoudsoplossingen kiest SAP nadrukkelijk voor cloudmodellen. Kiezen voor cloud heeft allerlei voordelen. Het is niet meer nodig om grote investeringen vooraf te doen. In plaats daarvan reken je maandelijks of jaarlijks af. De software wordt bovendien voortdurend up to date gehouden waardoor nieuwe innovaties direct beschikbaar zijn.

De centrale spil van SAP’s cloudstrategie is het SAP Cloud Platform (SCP) waar alle data samenkomt. Op het SCP zijn allerlei extensies mogelijk. Zo houdt SAP de core schoon en wordt het tegelijk heel eenvoudig om allerlei innovatieve systemen met de core te connecteren.

Een collaborative asset portal (Asset Intelligence Network)

In mijn ogen vormt SAP AIN de basis voor een intelligente onderhoudsstrategie. Met AIN biedt SAP een cloud-based Collaborative Asset Portal aan. Via deze portal kan een bedrijf allerlei relevante data rondom assets delen met alle betrokken stakeholders. Alle partijen die betrokken zijn bij het onderhoud van assets beschikken daardoor over een gemeenschappelijke digital twin. Via de portal delen ze informatie met elkaar om de prestaties van assets te verbeteren en nieuwe businessmodellen mogelijk te maken.

Prestaties meten en actie ondernemen (Predictive Maintenance & Service)

Onderhoud wordt intelligenter door gebruik te maken van SAP’s Intelligent Suite waarin onder meer SAP Predictive Maintenance and Service (PdMS) zit. Met behulp van PdMS kunnen bedrijven hun maintenance en asset performance meten en tijdig actie ondernemen. De faalalgoritmen voor PdMS worden door nichebedrijven in de vorm van libraries beschikbaar gesteld via AIN, althans, dat is het doel. 

Slim je data synchroniseren (Asset Central)

Een belangrijk onderdeel van de connectie tussen de Intelligent Suite en de Digital Core (on-premise) is Asset Central (AC). Asset Central zorgt ervoor dat de integratie tussen beide synchroon blijft lopen. Dit is een bi-directionele stroom en heeft betrekking op equipment, functieplaatsen, documenten, notificaties en werkorders.

Ook in het veld over de juiste info beschikkingen (SAP Asset Manager)

Ook mobiel timmert SAP stevig aan de weg. Zo heeft SAP de mobiele SAP Asset Manager geïntroduceerd. De SAP Asset Manager voorziet technici in het veld van álle denkbare informatie. Ook als de monteur even geen beschikking heeft over WiFi of een mobiel netwerk, is de informatie beschikbaar.

SAP Asset Manager vervangt de bestaande Work Manager. De ontwikkelingen voor Work Manager worden geleidelijk minder en bij de Asset Manager nemen deze significant toe. Asset Manager is een iOS native app en is volledig cloud-based. De Android versie komt er ook aan. Dankzij allerlei standaard meegeleverde integratiecomponenten laat SAP Asset Manager oplossing zich eenvoudig integreren met de backend en met het Internet of Things, PdMS en het SAP Geographical Enablement Framework (GEF). Je zou de applicatie kunnen zien als een template. Ruim tachtig procent van de functionaliteiten die een bedrijf nodig heeft, zit standaard in het systeem. De overige twintig procent kan snel en naar eigen inzicht ingericht worden.

Innoveren met onderhoud? Begin klein!

Vindt het onderhoud aan uw assets met reguliere intervallen plaats? Dan loont het de moeite om te onderzoeken of een intelligentere manier van onderhoud ook voor u de moeite waard is. Ik zou u niet aan willen raden om in één keer uw hele onderhoudsstrategie om te gooien. Begin klein. Voer overzichtelijke pilots uit en verdiep u in de mogelijkheden en de toegevoegde waarde van de Intelligent Suite. Als die basis eenmaal staat, kunt u geleidelijk verder uit gaan breiden om maximaal gebruik te maken van alle innovaties die tot uw beschikking staan.

Tip! Lees ook deze gerelateerde artikelen: 

New call-to-action