Terry Flohr, 18 augustus 2020

SAP Cloud vs On (Any) Premise: Hoe maak je de keuze?

Jouw organisatie draait al jaren op SAP. Je bent je ervan bewust dat een overstap naar S/4HANA onvermijdelijk is en ziet er ook de voordelen van in. Sterker nog, de technische en inhoudelijke verbeteringen van SAP S/4HANA kunnen een voorsprong op de concurrentie geven. Jouw organisatie wil erbij zijn en waar mogelijk voorop lopen. Wat zijn de te nemen stappen in de voorbereiding op deze overstap? Kies je voor Cloud of On (Any) Premise? We zetten het in deze blog uiteen.


shutterstock_1173027193_cloud_software(2)_700px_v2

De eerste vragen die beantwoord moeten worden, is welke SAP-producten jouw organisatie wil afnemen en in welke vorm – een aanschaf of huur. Er zijn drie aspecten die invloed hebben op de juiste keuze:

  • Governance
  • Standaardisatie
  • Scope

In deze blog nemen we je in vogelvlucht mee in deze drie aspecten. In een volgende blog worden de verschillende aspecten verder uitgediept en de verschillende SAP S/4HANA deployment opties naast elkaar gelegd.

Governance van het SAP-systeem

ERP-systeem SAP S/4HANA kent twee verschijningsversies: on premise (de organisatie heeft of huurt een eigen server) en in de cloud (de organisatie huurt een server bij een hyperscaler als Amazon, Google cloud of Microsoft Azure).

SAP kent ook nog een ‘any premise’ variant. Hierbij wordt de on premise variant door een hyperscaler in de cloud gehost. Zowel de software als de data zijn dan in bezit van de organisatie, maar de servers staan bij SAP, Google, Amazon of Microsoft. Cloud computing en het klassieke on premise model lopen op deze manier in elkaar over.

De cloud versie kent op zijn beurt ook weer twee (sub)vormen: de SAP Essentials Edition (de server wordt gedeeld met andere organisaties) en de SAP Extended Edition (de server is speciaal voor een organisatie gereserveerd). Laatstgenoemde editie staat vanwege de private server meer open voor customizing.

Governance betreft niet enkel het beheer van deze servers, maar ook het verzorgen van updates. De Essentials Edition biedt standaard elke drie maanden een update. Het SAP-systeem is hiermee altijd state-of-the-art, maar wel elke drie maanden een zondag buiten gebruik.

De SAP Extended Edition biedt één jaarlijkse update en een tweede indien gewenst. Bij SAP S/4HANA on premise bepalen bedrijven zelf wanneer de updates plaatsvinden.

Standaardiseren of personaliseren?

Maar is het verschil tussen S/4HANA in de cloud en on (any) premise dan alleen de plek van het datacenter? In de basis wel. Als het S/4HANA-systeem exact wordt gebruikt zoals deze is geleverd, maakt het niet uit welke versie een organisatie kiest, met uitzondering van de SAP Essentials Edition. Daarin worden minder functionaliteiten geboden. Overigens worden ervaringen uit het veld in rap tempo gestandaardiseerd (Best Practices) en wordt ook de SAP Essentials Edition elke drie maanden uitgebreid naar een steeds completer pakket.

Maar kijk eens naar jouw huidige ECC-systeem: hoeveel modificaties, extensions en customizing zijn er aangebracht? Ongetwijfeld doet jouw werkgever niet onder voor de meeste organisaties en zijn er, om wat voor reden dan ook, de nodige wijzigingen aangebracht om het systeem exact aan te laten sluiten op de wensen. Als men die flexibiliteit wilt behouden, kom je vrij snel uit op de S/4HANA on (any) premise variant. In deze variant kan namelijk zoveel worden aanpassen als de organisatie nodig acht. De software is immers in eigen bezit.

De cloud variant betreft gehuurde software, ‘Software as a Service (SaaS)’. Om upgrades goed te laten verlopen, is het maar beperkt toegestaan de software aan te passen. Customizing en extensions waarin voorzien is, worden gedaan in een gecontroleerde omgeving: het SAP Cloud Platform. Dat geeft beperkingen, maar ook de mogelijkheid om processen eens tegen het licht te houden, en vanuit een ‘greenfield-situatie’ jouw systeem opnieuw op te bouwen. Voor meer informatie, lees de blog: S/4HANA in de cloud: wat betekent dit voor customizing en maatwerk? 

Het is verstandig de mate waarin customizing en modificaties noodzakelijk zijn, mee te nemen in de overwegingen bij de keuze tussen S/4HANA on (any) premise of S/4HANA in de cloud. Een ‘fit-to-standard’-analyse kan hier duidelijkheid in geven.

Scope van de SAP S/4HANA implementatie

De ‘fit-to-standard’ analyse geeft ook inzicht in de omvang van het implementatieproject. De onderdelen van het systeem die gebruikt worden bepalen immers de scope van het project.

Welke Line of Businesses (LoB’s) moeten geïmplementeerd worden (wel of geen warehousing, wel of geen plant maintenance), zijn deze beschikbaar in de SAP Essentials Edition en wat vragen deze veranderingen (naar gestandaardiseerde processen) van de organisatie? Vraagstukken die allemaal onder de loep genomen dienen te worden.

Afhankelijk van de scope van het project, kun je besluiten het systeem aan te passen naar de organisatie (on (any) premise), of andersom, de organisatie aan te passen naar het systeem (in de cloud).

Wat nu?

Terug naar de vraag die we aan het begin van deze blog stelde: we hebben besloten te upgraden naar S/4HANA. Wat nu? De te nemen vervolgstappen betreft de beantwoording van drie vragen:

  • In welke mate hechten we belang aan controle over de governance? Ofwel, willen we als organisatie continu up-to-date zijn met de laatste technologieën en best practices?
  • Zijn we in staat te werken met gestandaardiseerde processen?
  • Welke omvang heeft de scope voor ons project?

Naast bovenstaande primaire vragen, zijn er ook andere aspecten die in ogenschouw genomen moeten worden. Is er voldoende security bij een hyperscaler? Hoe werkt het met licenties? Wat zijn de kosten? Een eerste stap hierin is het samenstellen van een verkenningsteam dat over technische en functionele kennis beschikt en een goed beeld heeft van jouw systeemlandschap.

Meer informatie

Hulp nodig? Behoefte aan een eerste, verkennende kennismaking met S/4HANA? Dimensys heeft de expertise in huis om jouw organisatie op weg te helpen én op de juiste weg te houden. Neem contact op.

Meer weten over S/4HANA? Lees de blogs en ervaringen bij klanten: 

Voor bestaande SAP-gebruikers bieden wij 5 tips aan om slim om te gaan met maatwerk in S/4HANA en zo de core clean te houden: 

Download presentatie: 5 tips voor slim maatwerk