Peter Kleinjan, 14 mei 2019

Bimodal IT framework voor een toekomstbestendig IT-landschap

Leiden met data vereist een goede balans tussen enerzijds een betrouwbare, geïntegreerde backbone voor informatiemanagement en anderzijds flexibele, innovatieve oplossingen om de digitalisering van technische dienstverleners, bouw- en onderhoudsbedrijven verder vorm te geven. Volgens Gartner helpt het bimodal IT framework bij de realisatie hiervan. Wij zijn van mening dat het framework voor bedrijven, zoals technisch dienstverleners, aan hun digitale- en business transities kan bijdragen. Ik licht deze overtuiging graag nader toe.

Mode 1, Mode 2

Adviesbureau Gartner omschrijft bimodal IT als twee losstaande werkstijlen waarbij de ene om betrouwbaarheid en voorspelbaarheid draait en de andere om innovatie en ontdekking. Het model wordt ook vaak als ‘Mode 1, Mode 2’ beschreven. Bij bedrijfsprocessen heeft Mode 1 vaak betrekking op reeds bestaande processen die aan de digitale wereld moeten worden aangepast, terwijl het flexibelere Mode 2 wordt ingezet om te experimenteren met nieuwe oplossingen voor nieuwe problemen.

Mode 2 toepassingen liggen als het ware bovenop het gevestigde IT-landschap en kunnen worden ingeplugd – en losgekoppeld – zonder de standaard processen te verstoren. Een goede balans tussen Mode 1 en Mode 2 applicaties wordt over het algemeen als een succesformule voor digitale transformatie gezien.

Een voorbeeld van het Mode 1/Mode 2 concept wordt in de 'smart cities en data' infographic gevisualiseerd en is onderaan deze pagina te downloaden. 

Visie op lifecycle-denken

Een digitale transformatie is volgens ons het meest effectief wanneer dit op een pragmatische manier, met de principes van integraal procesdenken en (installatie of asset) lifecycle-denken als leidraad, geschiedt. Daarbij zijn een geïntegreerde IT-backbone (Mode 1), daaraan gekoppelde Mode 2-applicaties, het ‘single version of truth’ principe en betrouwbare verbindingen met verschillende datahubs vier cruciale onderdelen. Maar wat houdt levenscyclus- en procesdenken nu precies in?

Levenscyclus-denken

Voor technisch dienstverleners, bouw- en onderhoudsbedrijven wordt levenscyclus-denken steeds meer de standaard. Het is duurzamer – een voorwaarde waaraan steeds meer projecten moeten voldoen – en vaak ook de meest kostenefficiënte wijze om een contract winstgevend uit te voeren.

Zie levenscyclus-denken als een doos waarin informatie over een installatie of asset wordt gestopt. Al vanaf de ontwerpfase wordt deze doos telkens verrijkt met nieuwe data die in diezelfde fase of de fasen erna nodig is. Op deze manier ontstaat een database aan informatie over (onderdelen van) een installatie die zorgt voor een beter gebruik van deze én toekomstige installaties.

U bent mogelijk al bezig met bijvoorbeeld Lifetime kostencalculaties, met als doel aan de circulariteitseisen van uw opdrachtgevers te voldoen. Maar staat deze door u verzamelde informatie ook in alle processen tot uw beschikking?

Integraal procesdenken

Integraal procesdenken vindt wat ons betreft door de hele levenscyclus van een asset plaats. Het houdt in dat een handeling zoals inkoop niet als een softwaremodule maar als een proces gezien wordt. Al in de ontwerpfase ontstaat behoefte aan informatie over bijvoorbeeld een onderdeel die relevant is voor het ontwerp van een project. Deze behoefte loopt door tot en met de beheerfase, wanneer er bijvoorbeeld onderdelen vervangen moeten worden.

Een voorbeeld: binnen een object of installatie wordt het verplaatsen van water als eis gesteld. Om deze functie te verrichten, wordt tijdens de ontwerpfase, op basis van de functionele eisen, voor een pomp gekozen. Vervolgens worden de specificaties van de pomp vastgesteld. Op basis hiervan wordt, in relatie tot de gewenste levensduur, een keuze gemaakt voor een specifiek merk of type pomp  dat door de afdeling Inkoop besteld wordt.

Waterpomp installatie

Na de aanschaf van de pomp blijft de afdeling inkoop wel degelijk bij de pomp betrokken. Zeker in het geval van langdurige beheertrajecten krijgen technisch dienstverleners te maken met onderhoudskosten, waarbij de inkoop van nieuwe onderdelen regelmatig aan de orde is. Om het inkoopproces zo efficiënt mogelijk te houden, is het van belang te weten welke onderdelen bij een onderhoudsbeurt vervangen worden.Het inkoop- en voorraadbeleid kan hier immers op worden afgestemd. Integraal procesdenken en -organiseren maakt dit mogelijk.

Big Data-analyses

Het hierboven beschreven proces en de bijbehorende data, van een functionele eis naar de keuze voor een pomp – van functie (het  verplaatsen van water) via object (een generieke pomp) en artikelnummer naar inkoop- en bijhorende onderhoudsinformatie – valt over het algemeen binnen Mode 1.

In een Mode 2 toepassing wordt de pomp met sensoren uitgerust die, ten behoeve van beheer, gedetailleerde ‘operational data’ verzamelen. De sensoren registreren een immense hoeveelheid informatie over het presteren van de pomp: toerentallen, draaiuren, trillingen, etc. Wanneer deze data goed geanalyseerd wordt, ligt de toepassing van ‘predictive maintenance’ binnen handbereik – wat de algemene efficiëntie van de asset ten goede komt. Het proces van het uitrusten van installatie onderdelen met sensoren, het (via IoT) uitlezen van deze sensoren en het verzamelen en vervolgens analyseren van deze data is op dit moment nog geen gemeengoed. Om die reden scharen we het onder mode 2.

En waar wordt deze sensordata opgeslagen? Veelal is deze data in een database op een remote platform terug te vinden. Sensordata wordt namelijk op een andere manier dan de informatie uit de Mode 1 applicaties opgeslagen. Namelijk in een “platte” datatabel waardoor deze data sneller te doorzoeken is dan een relationele database, zeker wanneer gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld in-memory database technologie.

Het is van belang dat de aansluiting van data en processen tussen de Mode 2 applicaties en het Mode 1 landschap makkelijk te realiseren is. Bij Dimensys hebben wij veel ervaring met het neerzetten van een gedegen Mode 1 backbone en het leggen van de verbindingen met innovatieve Mode 2 toepassingen. Wij zijn bekend met de specifieke uitdagingen die hierin bij projectmatig werkende organisaties komen kijken. 

Datagedreven processen omarmen

Ook voor technisch dienstverleners, bouw- en onderhoudsbedrijven biedt de digitale transformatie kansen. Om hierin een leidende rol te spelen, moeten zij bereid zijn datagedreven werkprocessen te omarmen. Hierbij bevinden ze zich in een unieke situatie: met de juiste transformatiepartner en de juiste software zijn zij in staat op een pragmatische en snelle manier te transformeren. SAP is een belangrijke speler in de branche: 7 van de top 15 technisch dienstverleners werken met haar software. Door met een partij samen te werken die zowel de betrouwbaarheid van Mode 1 als de flexibiliteit van Mode 2 in huis heeft, kunnen technisch dienstverleners leiden met data.

Wil jij zowel betrouwbaar als flexibel zijn en overweeg jij het Bimodal IT framework? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Of download onderstaande 'smart cities en data' infographic, waarin we Mode 1 en Mode 2 visualiseren. 

Infographic - Neem een leidende rol in de creatie van smart cities >

Meer weten? Lees ook: