Project & Portfolio Management (2)

BLOG & NIEUWS

12 september 2017 | door Suzanne van den Bergh

Voorbeeld van risicobeheersing met Asset Portfolio Management

December 2016 is een binnenvaartschip in dichte mist tegen de stuw in Grave gevaren. Hierdoor ontstond een gat in de kering, waardoor het waterpeil in de Maas diverse meters zakte. Dit had tot gevolg dat de Maas en het Maas-Waalkanaal ...
LEES MEER >

14 april 2016 | door Peter Kleinjan

Asset Life Cycle Management op de BIM Praktijkdag

Dimensys, Witteveen+Bos en Clearbox integreren de keten. Inmiddels is het mogelijk om operational excellence te realiseren door asset management integraal, door de gehele levenscyclus heen, te benaderen. Op de BIM Praktijkdag op 21 april ...
LEES MEER >

22 december 2015 | door Erik van der weg

De toegevoegde waarde van Project & Portfolio Management

Het jaar is weer voorbij en er zijn diverse projecten gerealiseerd om uw organisatie te verbeteren. Maar wat heeft dit nu opgeleverd? Hebben we de initiatieven effectief afgerond? Hebben we geen zaken dubbel gedaan? Hoeveel kosten hebben ...
LEES MEER >

21 augustus 2015 | door Vincent Beumer

BAM stroomlijnt projecten met SAP Equipment & Tools Management

Koninklijke BAM Groep is een internationale bouwgroep met werkmaatschappijen in de sectoren Bouw en Techniek, Infra, Vastgoed en Publiek Private Samenwerking. Het slagvaardig en efficiënt beheer van materialen, machines en gereedschappen ...
LEES MEER >

7 mei 2015 | door Peter Kleinjan

Optimale integratie tussen Oracle P6 EPPM en SAP

Uit de begeleiding van tal van integratietrajecten is gebleken dat de betrokken organisaties vrijwel altijd alleen over expertise beschikken met betrekking tot enkel het ERP systeem of het Project Management systeem. Een organisatie die ...
LEES MEER >