Jan Wijbren Dijkstra, 20 februari 2019

Virtual construct vergroot grip van installatiebedrijven in de bouwfase

Digitale transformatie. Het buzzwoord dat allesbehalve een hype is. Digitalisering heeft een onmiskenbare impact op vrijwel alle aspecten van het moderne leven en werken. Onlangs beschreef Forbes hoe technologie de bouwplaats – en in het verlengde daarvan de installatiebranche op z’n kop zet. Welke stappen kunnen installateurs zetten om bij te blijven met de ontwikkelingen in de bouwsector? Welke gevolgen heeft dit voor de bouwfase van hun installatie-lifecycle? En hoe kunnen ze de kans om een meer leidende rol in de keten te nemen met beide handen aanpakken?

Virtual construct vergroot grip van installatiebedrijven in bouwfase

 

Huidige pijnpunten tijdens de bouw

Veel installatiebedrijven kampen met een suboptimale of versplinterde integratie, enerzijds tussen projectgroepen of afdelingen intern en anderzijds met externe partijen uit de keten. De gevolgen zijn groot, variërend van frustratie en miscommunicatie tot vertraging van de bouw en oplopende faalkosten. Een ander probleem van gebrek aan integratie is dat er regelmatig gegevens verloren gaan of er dubbel werk gedaan moet worden om data van het ene format of systeem naar het andere over te zetten.

Al met al neemt de mogelijkheid voor de installateur om te corrigeren af. Meebewegen met wijzigingen vanuit de aannemer is lastig en kost daardoor vaak veel tijd. Hiermee neemt de voorspelbaarheid voor installatiebedrijven af. Het kost veel energie en effort om de dagelijkse taken naar behoren uit te voeren. En dat betekent dat er (te) weinig ruimte overblijft om te optimaliseren.

Data is de sleutel

Het structureren - en hergebruik - van gegevens kan de werkprocessen van installateurs transformeren. Planningen en de aansturing van eigen mensen of onderaannemers kunnen hiermee relatief eenvoudig worden geoptimaliseerd. Denk bijvoorbeeld aan de voordelen van het opnemen van begrotingen in het systeem en het direct kopiëren hiervan naar het onderhoudssysteem.  

Stel: er moet een airco ingebouwd worden in een kantoorpand. Het levert installateurs dan veel op wanneer er al bij de installatie is nagedacht over het toekomstige onderhoud en zelfs over de eventuele vervanging van de airco. Dat zijn, zoals beschreven in een eerder blog in deze serie, duurzame keuzes die steeds belangrijker worden. Deze focus op duurzaamheid verlegt de aandacht van de installatiebranche naar het verlengen van de levenscyclus van producten.

Voorwaarde hiervoor is dat er gewerkt wordt met een IT-platform dat dit centraal databeheer ondersteunt. Het systeem wordt telkens met nieuwe data verrijkt. Zoals we eerder schreven, worden artikeldata in de design-fase volgens industrienormen zoals ETIM of NL/SfB toegevoegd aan de database. In de build-fase kan vervolgens op deze realtime, ‘single version of truth’ dataset verder gebouwd worden. Aan de eerdergenoemde airco kan, naast het juiste artikelnummer en de daaraan gekoppelde prijzen en levertijden, nu ook een planning en een begroting voor mens en materiaal gehangen worden. Al deze gegevens zijn betrouwbaar en voor iedereen in te zien. We spreken dan over ‘virtual construct.’

Virtual construct

Het gevolg van virtual construct is dat aannemers en inkopers tijdig en op de juiste manier aangestuurd kunnen worden. Het geeft installateurs de kans bovenop de bal te zitten bij de bewaking van kosten, planningen en KPI's. Er kan duidelijk worden gestuurd en tijdig worden ingegrepen. Tot slot kan er in realtime en op transparante wijze gerapporteerd worden. De samenwerking intern en met externen verloopt dus soepeler en efficiënter.

Overigens betreft de inzet van technologische tools maar een deel van het verhaal. Software is altijd ondergeschikt aan procesoptimalisatie binnen een organisatie. Dit stelt de installatiebedrijven in staat meer flexibiliteit te creëren en de kosten lager te houden.

Droomsituatie: multiprojectplanning

Met de juist inzet van datamanagement en interne procesoptimalisatie, is er dus een flinke optimalisatieslag te maken. Het maakt mogelijk zelfs de weg vrij voor multiprojectplanning. In deze vorm van werken kunnen installatiebedrijven meerdere projecten tegelijk uitvoeren en sturen.

Met inzichtelijke data-analyses en een helder overzicht van alle beschikbare resources (zowel mensen als materiaal), wordt plannen makkelijker, sneller en beter. Bovendien worden de planningen blijvend geoptimaliseerd omdat ze op steeds rijkere datasets en analyses gebaseerd zijn.

Hiermee vergroten installateurs de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van hun activiteiten. Ze verhogen de geleverde kwaliteit en zijn beter in staat hun eigen parameters af te dwingen. Denk hierbij aan de inzet van eigen projectmanagers of eigen materiaal. Op deze manier kunnen installatiebedrijven de hoogste marges, kwaliteit en klanttevredenheid nastreven en worden ze waardevolle spelers in de keten. Al met al een belangrijke stap om de regie in de bouwfase meer naar zich toe te trekken.

Ook zonder multiprojectplanning, zorgt virtual construct ervoor dat installateurs grip hebben en houden op de projectbewaking, -sturing en -rapportage in de bouwfase. Naast de implementatie van software tools, verdient procesoptimalisatie hierbij veel aandacht. Gedegen datamanagement in de bouwfase legt de basis voor de creatie van Digital Twins: dé succesfactor voor installateurs met beheercontracten. Meer hierover in ons volgende blog.

Meer weten? Lees ook:

Infographic - Neem een leidende rol in de creatie van smart cities >