Mick Jans, 3 november 2016

Wat is Enterprise Asset Management?

Hoe kunt u de productiviteit van uw assets verhogen? Of hoe verlaagt u de Total Cost of Ownership (TCO) van assets? Enterprise Asset Management (EAM) omvat een verzameling van activiteiten waarmee u het maximale rendement uit uw assets kunt halen om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Maar wat houdt dat nu precies in, Enterprise Asset Management? En wat is de relatie met Integrated Life Cycle Management en Total Productive Maintenance?

Wat is Enterprise Asset Management?

Enterprise Asset Management (EAM) heeft als doel om, door middel van het plegen van onderhoud, een maximale effectiviteit en levensduur uit assets te halen.

Een asset is een bedrijfsmiddel dat een waarde vertegenwoordigt voor de organisatie, zoals een gebouw, weg of een machine. Bij EAM gaat het om het onderhouden van assets die een waardevolle bijdrage leveren aan het behalen van de organisatiestrategie en -doelstellingen.

Welke vormen van onderhoud zijn er?

Het onderhoudsproces kent twee vormen van onderhoud, namelijk:

  • corrective maintenance;
  • preventive maintenance.

Corrective maintenance, ofwel correctief onderhoud, wordt gepleegd na het ontstaan van gebreken, zoals een defecte motor in een machine. De motor moet dan achteraf worden vervangen. In de meeste gevallen is het veel kostenefficiënter om ervoor te zorgen dat de reparatie helemaal niet hoeft plaats te vinden. Dit is het zogenoemde ‘voorkomen is beter dan genezen’ -concept oftewel preventive maintenance (preventief onderhoud).

Nice to know: Preventive maintenance wordt steeds meer ondersteund door predictive maintenance. Hierbij wordt met behulp van data-analyse een zo adequaat mogelijke voorspelling gedaan over het onderhoud aan een bepaalde asset of onderdeel daarvan.

Waarom is Enterprise Asset Management van belang?

Het beheren en onderhouden van de assets kost tijd en geld. Veel organisaties zien EAM als een grote kostenpost, maar goed onderhoud zorgt ervoor dat  de prestaties van de asset op het gewenste niveau blijven of zelfs verbeteren. Een goed EAM beleid ondersteunt de strategie en doelen van de organisatie. In dit geheel is het belangrijk dat de juiste balans wordt gevonden tussen de kosten en de baten die behaald worden door Asset Management.

Aan de slag met Integrated Life Cycle Management

Hieronder wordt de ‘lifecycle’ van asset management weergegeven. De asset loopt de diverse fasen in de lifecycle door. Ter illustratie de lifecycle van een machine: de machine wordt ontworpen en gebouwd naar de behoeften van de gebruikers en vervolgens geïnstalleerd (plan, design en build). De machine wordt in gebruik genomen (operate) en gaat uiteindelijk kapot of veroudert (recycle). Verreweg het grootste gedeelte van de levenscyclus wordt de machine door de technische dienst van uw organisatie of door middel van uitbesteding onderhouden (maintain). Door continu zo goed en efficiënt mogelijk onderhoud te plegen, wordt de levensduur van de machine verlengd.

 

Integrated Life Cycle Management_800px.jpg

Afbeelding: Een overzicht met alle elementen van Integrated Life Cycle Management.


Asset management gaat verder dan het plegen van onderhoud. Denk aan het verbeteren van de performance van assets en het efficiënter inrichten van het onderhoudsproces. Zo zal een machine die beter wordt onderhouden betere prestaties leveren. Met behulp van data management kan het onderhoudsproces efficiënter worden ingericht. Door daar de bedrijfsprocessen op af te stemmen (Business Process Management), wordt de werkwijze efficiënter. Zoals je leest hebben al deze invloeden hun uitwerking op de organisatie, haar medewerkers en de middelen die worden gebruikt. Dit alles is samen te vatten in de term ‘Integrated Life Cycle Management’.

Het behalen van de organisatiestrategie met behulp van Integrated Life Cycle Management gaat verder dan een goede inrichting van het onderhoudsproces. Het is van belang om de volledige organisatie mee te krijgen. Dat kan met behulp van Total Productive Maintenance (TPM).

Wat is Total Productive Maintenance?

Total Productive Maintenance (TPM) gaat over het reduceren van verliezen in productieomgevingen en richt zich op de productievloer. Het is te vergelijken met de bekendere LEAN methode. TPM is een top-down benadering die draait om het ‘nul maal 100’ principe: zero losses door 100% people engagement.

Wanneer je het gedrag van de medewerkers zo weet te beïnvloeden, dat ze zich voor 100% verantwoordelijk voelen voor hun asset, dan zullen ze deze asset goed onderhouden en komt dat de prestaties van de organisatie ten goede. Maar hoe verhoog je het verantwoordelijkheidsgevoel? Daar zijn simpele methoden voor, zoals het dragen van dezelfde kleding, ongeacht de functie die een medewerker bekleedt. Dit symboliseert gelijkheid en verhoogt het verantwoordelijkheidsgevoel bij iedereen. Dit betekent wel dat de toewijding van het management essentieel is, aangezien zij het goede voorbeeld moeten geven. Er wordt op deze wijze toegewerkt naar Autonomous Maintenance (AM). Dit wil zeggen dat de operator verantwoordelijk is voor de gehele productielijn. AM richt zich op het gedrag en is daarmee het kloppend hart van TPM.

Wat kan ik met mijn onderhoudsproces in SAP?

SAP is geïntegreerde software die organisaties ondersteunt in het optimaliseren en standaardiseren van processen. Al naar gelang de behoeften van een organisatie, worden diverse specifieke modules aan het standaard pakket (ERP) toegevoegd. Zo biedt SAP een onderhoudsmodule aan waarmee het onderhoudsproces kan worden gekoppeld aan andere modules, zoals de inkoopmodule. Dit maakt het mogelijk om bij noodzakelijk onderhoud via de onderhoudsmodule onderdelen in te kopen. Een ander voorbeeld is de koppeling met de planningsmodule. Hiermee kan SAP automatisch het onderhoud plannen, rekening houdend met de tijd en capaciteit van de organisatie.

De meest waardevolle assets van uw organisatie zijn uw medewerkers en uw (kostbare) activa. Het spreekt voor zich dat beide assets goed moeten presteren. Met een goed en efficiënt onderhoudsproces zorgt u ervoor dat beide optimaal presteren en zo bijdragen aan de strategie en doelstellingen van uw organisatie.

Meer weten? Lees deze blogs:

Meer weten over Enterprise Asset Management en welke mogelijkheden SAP software hierin biedt? Neem contact op met Mick Jans of download SAP's whitepaper over dit onderwerp (met daarin o.a. hun nieuwste producten).

Download whitepaper SAP Intelligent Asset Management