Een integrale aanpak van het project

 

De projectmanager die ‘alles’ weet wat in haar of zijn project speelt, kan waarde creëren voor de opdrachtgever en de werkgever. 

Omdat het project volgens afspraak wordt opgeleverd, met de juiste kwaliteit, binnen de tijdsplanning en binnen budget, zijn faalkosten minimaal. Het project wordt volledig gedocumenteerd overgedragen en omdat eventuele afwijkingen al tijdens het project in overleg met de opdrachtgever zijn behandeld, zijn er geen verrassingen. Resources kunnen ingezet worden voor nieuwe projecten en de risico’s zijn beheersbaar, voor één of meerdere projecten tegelijk. 

 

Beheer en monitor alle stadia van het project
Bij integraal projectmanagement worden alle stadia van een project, van concept tot commisioning, gemonitord en beheerd. Dat geldt voor de voortgang van het werk, het budget in tijd, middelen  en geld, de kwaliteit en de gemaakte afspraken. Afwijkingen moeten tijdig worden gesignaleerd en met de juiste informatie kan worden bijgestuurd. Bij het beheren van meerdere projecten, portfolio management, wordt bovendien vaak ook de samenhang en onderlinge invloed meegenomen. 

 

Dimensys Project & Portfolio Management (PPM)
Dimensys helpt bedrijven om alles te weten wat er in een project speelt. Met praktijkervaring kunnen de senior specialisten doorvragen om de juiste informatiebehoefte en de bijpassende bronnen te vinden. Gevraagd en ongevraagd zullen zij de klant adviseren. De kennis van projectmanagement en IT wordt ingezet om te bouwen aan een transparante informatievoorziening van één of alle projecten. Daarbij wordt eerst aan de oplossingen gewerkt, daarna wordt het geautomatiseerd.