De bouw

IN TRANSITIE VAN PROJECT MANAGEMENT NAAR PROCESS OWNERSHIP

In de bouw is de transitie van project management naar process ownership cruciaal. Een project stopt niet na oplevering. Design, Build, Maintain en Operate: de klant verwacht hier op zijn minst rekenschap van. Ook de beweging naar alomvattende gebouwbeheersystemen en Smart Cities vraagt om integraliteit. Klanten besteden ownership uit of eisen langlopend beheer tegen lage kosten. Deze volledig geïntegreerde contracten vragen om een nieuwe aanpak.

Na afloop van ieder project gaat de business door. De belangen van de organisatie gaan verder dan die van de projectmanager. Prestatiecontracten vereisen inzicht in beheer- en onderhoudskosten. Om scherp te offreren, is een zo exact mogelijk inzicht in de kosten van opgeleverde projecten en hergebruik van materialen en middelen onmisbaar. Embedding van expertise vraagt aandacht. Vertrek van experts mag niet leiden tot verstoring van de business.

Noodzakelijk zijn:

  • Betere voorspelbaarheid van resultaten;
  • Verlaging van kosten door hogere efficiëncy;
  • Hergebruik van middelen;
  • Bescherming tegen gevolgen van verloop.

Deeloplossingen missen samenhang

Projectbeheer drijft nu vaak op deeloplossingen zonder onderlinge samenhang. Dit leidt tot ad-hoc informatiestromen. Overzicht verdwijnt. De projectleiding trekt de trukendoos open om dit terug te winnen. Dit brengt een wildgroei aan projectspecifieke oplossingen met zich mee. Deze oplossingen zijn niet herbruikbaar of vragen veel onderhoud. Wie bij digitalisering vooraf voor een overkoepelende samenhang kiest, vermijdt deze kostbare valkuilen.

Concurreren op basis van ervaring

Wie traditioneel opereert, vliegt ieder bouwproject als een nieuw op te richten onderneming aan. Dat kan beter. De lerende organisatie vormt de beste basis om te concurreren. Hergebruik van middelen en materialen verlaagt kosten. Cijfers uit het verleden bieden onderbouwing voor de toekomst. Ramingen worden scherper en voorspellingen betrouwbaarder. Wie met de trend meegaat, kan zijn concurrentiepositie versterken.

Onze referenties

Logo BAM grijs.png
Logo Heijmans grijs.png
Logo Strukton grijs.png
Logo Slokker grijs.png
Logo Jan Snel grijs.png

Dit wil je weten

Artikel

De impact van integrale prestatiecontracten voor bouwbedrijven

Bouwbedrijven krijgen steeds vaker te maken met DBMO-contracten, waarbij de bouwbedrijven naast het ontwerp en de realisatie ook verantwoordelijk zijn voor het meerjarig service- en onderhoudsprogramma. In dit artikel wordt duidelijk dat alle bouwbedrijven voor grote uitdagingen staan.

LEES MEER >

Artikel

SAP Commercial Project Management, niet zomaar een tool

SAP Commercial Project Management (CPM) belooft één versie van de waarheid voor projectcontrollers en projectmanagers, om zo projecten voorspelbaarder en vatbaar voor herhaling te maken. Kan SAP CPM deze belofte waarmaken?

LEES MEER >