Farmacie

DIGITALE INHAALSLAG MAAKT LERENDE PROCESSEN MOGELIJK

De farmaceutische industrie is met een digitale inhaalslag bezig. Overstappen van een papieren naar een digitale procesondersteuning is noodzakelijk om kosteneffectief te blijven werken. Maar dat is niet de enige reden om Industry 4.0 te omarmen. Wie nu verandering integraal doorvoert, kan in de toekomst met lerende processen zijn voordeel doen.

Digitalisering van de farmacie is geen sinecure. Het vereist dat verschillende expertises samenkomen. Strikte regelgeving geeft een juridische dimensie aan iedere wijziging. Langlopende processen maken testen kostbaar. En omdat betrouwbaarheid gegarandeerd moet worden, zijn meerdere controles noodzakelijk.

Kenmerken farmaceutische industrie:

  • Batches in plaats van doorlopende processen;
  • Werken met het first time right principe;
  • Langdurende processen;
  • Uitgebreide documentatie en registratie.

Zekerheid is van levensbelang

Zekerheid dat de langdurende processen tot een goed einde komen, is van levensbelang. Na zes weken doorlooptijd mag het werk niet verloren gaan. Door de complete batch, van checklist vooraf tot controle na afloop, te digitaliseren, zijn fouten te reduceren en is meer efficiëntie mogelijk.

Verder kijken door een geïntegreerde aanpak

Papierreductie speelt een hoofdrol bij digitalisering. Door een geïntegreerde aanpak te kiezen ontstaan nieuwe mogelijkheden. Alle aspecten van het proces zijn te volgen en afwijkingen kunnen vroegtijdig gesignaleerd worden. Dat maakt eerder ingrijpen mogelijk. Daarnaast is de traceerbaarheid op basis van grondstof en batch te garanderen.

Visualiseer eenvoudig realtime procesinformatie in een trendgrafiek met TrendWatch. Bewaak en analyseer bijvoorbeeld de grondoorzaken met sensordata, zoals de snelheid, laserkracht, zuurgraad of warmte van een productielijn.

Resultaten batches onderling vergelijken

Wie verder kijkt, ziet mogelijkheden om het proces en resultaat van batches te vergelijken. Dat maakt onderlinge afwijkingen inzichtelijk en geeft aanknopingspunten om oorzaken te achterhalen. Integraliteit maakt de productie van individuele batches efficiënter en geeft ruimte voor verdere procesinnovatie.

Overgang naar machine learning

Door op deze processen machine learning toe te passen, is verdere optimalisatie mogelijk. De grote hoeveelheid gegevens die wettelijk verplicht opgeslagen worden, kunnen dankzij Big Data technieken geld opleveren. Een geautomatiseerde kwaliteitsbewaking kan, bijvoorbeeld op basis van resultaatvergelijkingen, suggesties doen om processen aan te passen. Hoe meer gegevensbronnen op elkaar aangesloten worden, en hoe beter de analysegereedschappen, des te meer mogelijkheden in beeld komen.

Onze referenties

Dit wil je weten

Artikel

7 karakteristieken van succesvolle lean manufacturing projecten

Moderne Manufacturing Execution Systems (MES-systemen) vormen een belangrijke bijdrage aan de lean initiatieven van bedrijven. Vreemd genoeg is het gros van de aangeboden standaard MES-systemen helemaal niet zo lean als vaak wordt gedacht.

LEES MEER >

Artikel

What production companies forget when optimizing processes

The Netherlands and Belgium are currently topping the list of export countries, but several indicators are predicting a weakened position of these countries by 2020. The high production costs -which is amongst the highest 30% of all export countries- will force consumers to buy their goods elsewhere. The cost optimization of maintenance work needs to be pursued.

LEES MEER >