Voedingsmiddelen

WIE STIL STAAT, ZET ZIJN MARKTPOSITIE OP HET SPEL

Kostenefficiënt produceren, toenemende kwaliteitseisen, meer regelgeving en druk op R&D kenmerken de voedingsmiddelenindustrie. De consument eist nieuwe smaken en gezonde ingrediënten. Overheden scherpen wetten aan en trekken ze soms gelijk met de strikte regelgeving rond farmacie. Grote inkopende partijen nemen geen genoegen met standaard bulkverpakkingen. Kortom, aan uitdagingen geen gebrek.

Om die het hoofd te bieden is een hechte samenwerking tussen R&D, engineering en de productievloer essentieel. Manufacturing Execution Systems, afgekort MES, koppelen procesautomatisering aan de bedrijfsadministratie. Informatiestromen worden optimaal ingezet om de processen aan te sturen. Dat maakt de productie van voedingsmiddelen kostenefficiënter en draagt bij aan een verhoging van kwaliteit en kwantiteit. 

Visualiseer eenvoudig realtime procesinformatie in een trendgrafiek met TrendWatch. Bewaak en analyseer bijvoorbeeld de grondoorzaken met sensordata, zoals de snelheid, laserkracht, zuurgraad of warmte van een productielijn.

MES helpt deze uitdagingen beantwoorden:

  • Vooruitzien en inspelen op klantvraag;
  • Producten regelmatig en snel vernieuwen;
  • Verpakkingen afstemmen op de eisen van grote afnemers;
  • Kwaliteit doorlopend bewaken.

Innovatie met bestaande productielijnen

Een analyse van marktprognoses, productie- en verkoopcijfers helpt om op de vraag te anticiperen. Op basis daarvan worden op bestaande productielijnen doorlopend nieuwe producten gemaakt. Daarbij wordt met korte runs gewerkt. Producten die aanslaan, kunnen blijven. Zo niet, dan is er direct ruimte voor een volgend experiment.

Overgang van bulk- naar eindverpakkingen

Grote afnemers zijn bepalend voor de business. Die nemen geen genoegen met standaard bulkverpakkingen. Om over te stappen op nieuwe eindverpakkingen zijn investeringen nodig. Dat vraagt om een vooruitziende blik. Nog vóór de klant zijn eerste bestelling plaatst, moet de verpakkingslijn ingericht zijn.

Kies voor een integrale benadering

Innoveren binnen een steeds striktere regelgeving voor kritische klanten vraagt om flexibele ondernemingen. Wie stil staat, of een aanpak per proces kiest, zet zijn marktpositie op het spel. Een integrale benadering die rekening houdt met de samenhang tussen processen geeft de best mogelijke uitgangspositie voor groei.

Dit wil je weten

Artikel

7 karakteristieken van succesvolle lean manufacturing projecten

Moderne MES-systemen (Manufacturing Execution Systems) vormen een belangrijke bijdrage aan de lean initiatieven van bedrijven. Vreemd genoeg is het gros van de beschikbare MES-systemen helemaal niet zo lean als vaak wordt gedacht. In tegendeel.

LEES MEER >

Artikel

What production companies forget when optimizing processes

The Netherlands and Belgium are currently topping the list of export countries, but several indicators are predicting a weakened position of these countries by 2020. The high production costs -which is amongst the highest 30% of all export countries- will force consumers to buy their goods elsewhere. The cost optimization of maintenance work needs to be pursued.

LEES MEER >