Eén geïntegreerde oplossing voor kennisbehoud, kostenreductie en project ownership

PREFAB SAP VOOR BOUWBEDRIJVEN

Overstappen naar een nieuw ERP-systeem vergroot de innovatiekracht van bouwbedrijven. Dat geeft ruimte om kosten te verlagen en het versoepelt de transitie van projectmanagement naar project ownership. Prefab SAP voor bouwbedrijven vult de betrouwbaarheid van SAP aan met de flexibiliteit van de cloud. Dimensys zorgt bij een implementatie dat de verhouding tussen processen, IT en de mens in de juiste balans blijft.

Digitaal Transformeren

Om in de markt mee te blijven bewegen zijn innovatie en flexibiliteit noodzakelijk. Zelfs voor bouwbedrijven, die staan of vallen bij voorspelbaar en bestendig opereren, is Digitaal Transformeren essentieel. Prefab SAP overbrugt de schijnbare tegenstelling tussen bestendigheid en innovatie met een bimodale insteek. Componenten voor de corebusiness opereren onder de stabiele Mode 1. Innovaties draaien in eerste instantie binnen een aparte Mode 2. Zo kan vernieuwing snel getest en uitgerold worden. Blijkt een succes bestendig? Dan kan het vanuit Mode 2 ondergebracht worden in Mode 1.

Prefab SAP voor Bouwbedrijven draagt bij aan:

  • Beter voorspelbare resultaten;
  • Lagere kosten door hogere efficiency;
  • Hergebruik van middelen;
  • Kennisbehoud binnen de organisatie;

Betere voorspelbare resultaten

De overgang naar één geïntegreerd systeem brengt voorheen gescheiden databronnen samen. De organisatie werkt met één waarheid bij analyse en projectvoortgangen. Deze zuivering van gegevens maakt resultaten beter voorspelbaar en verhoogt zo de controle op voortgang en kosten van projecten.

Lagere kosten door hogere efficiency

Door alle fases van het DBMO traject binnen één omgeving samen te brengen zijn planningen scherper af te stellen. Materieelverhuur, personeel en de bijbehorende logistiek sluiten beter aan. Na afloop is beheer, service management en onderhoud als overzichtelijk proces op te volgen. Deze hogere efficiency heeft een directe, positieve weerslag op de kosten.

Hergebruik van middelen

Prefab SAP voor de Bouw ondersteunt het Bouw Informatie Model (BIM) en verbindt dit met ERP. Dat biedt aanknopingspunten om vanuit het BIM-model inkoop-, projectbewaking-, beheer- en onderhoudsprocessen te benaderen. Daardoor neemt de kwaliteit van data toe en kunnen organisaties efficiënter en slagvaardiger werken.

Kennisbehoud voor de organisatie

Vooroplopen in de bouw vereist gespecialiseerde kennis. Borg die kennis voor de organisatie door het samen te brengen in één geïntegreerd systeem. Dimensys Prefab SAP voor Bouwbedrijven biedt een geïntegreerde oplossing voor effectief project ownership.

Vraag de demo aan

Prefab SAP biedt een gunstige terugverdientijd (ROI) en verlaagt de gebruikskosten (TCO) door zoveel mogelijk te werken met standaard onderdelen. Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Vraag een demo aan en laat u overtuigen.

Onze referenties

''Met S/4HANA harmoniseren we onze processen op financieel gebied volledig, wat direct efficiencyvoordelen oplevert. Met één druk op de knop zien we direct hoe we ervoor staan en kunnen we daar waar nodig bijsturen. Met realtime inzicht kunnen we onze dienstverlening richting zowel interne als externe klanten voortdurend optimaliseren.''

Rob Kalma, Financieel Directeur van BAM Infra Nederland

Gerelateerde producten

Prefab SAP Rental Management

Dimensys SAP Rental Management maakt inzichtelijk wat beschikbaar is, waar verhuurd materieel staat en welke reserveringen er geplaatst zijn. Volledige integratie met SAP zorgt dat kosten, onderhoud en afschrijving op projectniveau geregistreerd worden.

LEES MEER >

Prefab SAP Service Management

Prefab SAP Service Management optimaliseert registratie en afhandeling van incidenten en faciliteert preventief onderhoud. Geïntegreerd serviceproces verlaagt de kans op storingen en draagt in grote mate bij aan het winstgevend maken van servicecontracten.

LEES MEER >

Prefab SAP Project Management

Organisaties willen bouwprojecten binnen afgesproken kwaliteitsnormen en budget uitvoeren. Hoe dichter deze uitkomst benaderd wordt, hoe lager de faalkosten zijn. Prefab SAP voor de Bouw is een all-in-one oplossing die alle tooling bevat om dit mogelijk te maken. 

LEES MEER >

Meer informatie

Artikel

De impact van integrale prestatiecontracten voor bouwbedrijven

Bouwbedrijven krijgen steeds vaker te maken met DBMO-contracten, waarbij de bouwbedrijven naast het ontwerp en de realisatie ook verantwoordelijk zijn voor het meerjarig service- en onderhoudsprogramma. In dit artikel wordt duidelijk dat alle bouwbedrijven voor grote uitdagingen staan.

LEES MEER >

Artikel

SAP Commercial Project Management, niet zomaar een tool

SAP Commercial Project Management (CPM) belooft één versie van de waarheid voor projectcontrollers en projectmanagers, om zo projecten voorspelbaarder en vatbaar voor herhaling te maken. Kan SAP CPM deze belofte waarmaken?

LEES MEER >