Integrale uitvoering en beheer maakt klaar voor de toekomst

PREFAB SAP VOOR INSTALLATIEBEDRIJVEN

Hoe neem je een strategische positie in voor toekomstige ontwikkeling als de waan van de dag alle tijd lijkt op te slokken? Plaatsing en onderhoud van technische installaties vraagt om goed overleg, integrale planning en overzichtelijk beheer. Dimensys integreert alle relevante bedrijfsprocessen met Prefab SAP voor Installatiebedrijven.

Lees meer: Voorsprong bij de transitie naar smart buildings en onderhoudscontracten >

Voordelen Prefab SAP voor Installatiebedrijven: 

  • Soepel van technische tekening naar berekening;
  • Minder afhankelijkheid van koppelingen met andere applicaties;
  • Zuiver databeheer;
  • Platform voor toekomstige ontwikkelingen;

   

Soepel van technische tekening naar berekening

Prefab SAP voor Installatiebedrijven bevat Controlled Budget Maintenance. Hiermee worden calculatieregels eenvoudig omgezet naar een werkbegroting met de gewenste bewakingsstructuur. Werkvoorbereiders hebben in één oogopslag toegang tot de werkpakketten met alle informatie over eigen mensen, materiaal, materieel en onderaannemers. Dankzij de eveneens geïntegreerde Project Management Workbench houden projectbeheerders overzicht over kosten- en inkomstenstromen en voortgang.

Minder afhankelijkheid van koppelingen met andere applicaties

Door op traditionele wijze met een gespecialiseerde applicatie voor ieder deel van het proces te werken, gaat veel tijd verloren aan het uitwisselen en verifiëren van gegevens tussen afdelingen. Met Prefab SAP werkt de hele organisatie met dezelfde ERP toepassing aan het realiseren en beheren van een installatie. Er ontstaat één versie van de waarheid: de digital twin. Dit verhoogt de inzichtelijkheid, maakt projectrealisatie en beheer eenvoudiger en versoepelt zowel facturering als offreren.

Zuiver databeheer

Hoe zuiverder de opslag van gegevens, hoe meer waarde aan die gegevens kan worden ontleend. Dit helpt bij het plannen van preventief onderhoud en versoepelt de adoptie van ontwikkelingen zoals predictive maintenance. Toepassing van integraal databeheer helpt organisaties effectiever reageren op ontwikkelingen om zo een leidende positie in de markt in te nemen.

Platform voor toekomstige ontwikkelingen

Prefab SAP is een kant-en-klare ERP-oplossing die de standaard processen van installatiebedrijven ondersteunt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de veelzijdigheid van SAP. De processen zijn gericht op het realiseren van operational excellence. Innovaties kunnen op het platform getest worden zonder de bestaande operationele processen te verstoren.

Onze referenties

"Met Prefab SAP konden wij onze wens waarmaken om in alle bedrijfsonderdelen te werken met één oplossing. Wij hebben binnen onze branche onze eigen specifieke terminologie en problematiek. Het is dan bijzonder prettig als je werkt met een partner die dit begrijpt en er verstand van heeft.''

Patrick Lek, Directielid Lek/Habo Groep

Dit wil je weten

Productinformatie

Prefab SAP voor Installatiebedrijven

Hoe neem je een strategische positie in voor toekomstige ontwikkeling als de waan van de dag alle tijd lijkt op te slokken? Plaatsing en onderhoud van technische installaties vraagt om goed overleg, integrale planning en overzichtelijk projectbeheer. 

DOWNLOAD >

Artikel

Leiden met data: een unieke positie voor installateurs

Naar schatting verbruiken steden nu al zo’n 75% van alle grondstoffen. Dit zorgt voor een enorme druk op deze dichtbevolkte gebieden en vraagt om een duurzame aanpak van de verstedelijking. Welke rol neemt de installatiebranche hierin in?

LEES MEER >

Artikel

Centraal databeheer in de design fase van waarde voor installeurs

Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat de rol van installateurs belangrijker en complexer wordt, zowel bij nieuwbouw als bij herbestemmings- of verduurzamings-projecten. Een focus op innovatie is dan ook de sleutel tot succes. Datamanagement vormt hierbij het fundament.

LEES MEER >

Gerelateerde producten

Prefab SAP Project Management

Organisaties willen bouwprojecten binnen afgesproken kwaliteitsnormen en budget uitvoeren. Hoe dichter deze uitkomst benaderd wordt, hoe lager de faalkosten zijn. Prefab SAP voor de Bouw is een all-in-one oplossing die alle tooling bevat om dit mogelijk te maken. 

LEES MEER >

Prefab SAP Service Management

Prefab SAP Service Management optimaliseert registratie en afhandeling van incidenten en faciliteert preventief onderhoud. Geïntegreerd serviceproces verlaagt de kans op storingen en draagt in grote mate bij aan het winstgevend maken van servicecontracten.

LEES MEER >

Prefab SAP Time App

Voor alle mobiele tijdschrijvers die SAP CATS gebruiken en ontevreden zijn over de huidige opties voor mobiel vastleggen van gewerkte tijd, introduceren we Prefab-SAP Time App. De werktijd kan worden vastgelegd op een verkooporder, interne order, serviceorder of een project. 

LEES MEER >