Prefab MES Trendwatch

Maak maximaal gebruik van uw productiegegevens met TrendWatch

Hoe maximaal gebruik maken van al uw productiegegevens die door de komst van Internet Of Things en Industry 4.0 massaal worden aangeleverd? Het snel groeiende aantal sensoren, intelligente systemen en diverse aangesloten apparaten, leiden tot een enorme continue gegevensstroom. Het gebruik en de analyse van deze gegevens spelen ongetwijfeld een erg belangrijke rol bij uw streven naar een optimaal productieproces!

Ontstaan op basis van een nauwe samenwerking met onze klanten, ontwikkelden we TrendWatch. Deze tool helpt u om uw productiegegevens overzichtelijk en visueel weer te geven. Dat maakt het mogelijk om problemen snel op te lossen en productievraagstukken rond kostenbesparingen, kwaliteitsverbetering en dergelijke te identificeren!

''Met behulp van TrendWatch zijn wij in staat om binnen één uur feiten van vermoedens te scheiden. Hierdoor kunnen wij eventuele storingen sneller oplossen en productie-processen sneller en beter optimaliseren.''

Roel Frissen, Manager Operations, Nedzink BV

Dimensys TrendWatch

Tijdens uw productieproces worden de waardes van belangrijke meetpunten (temperatuur, zuurtegraad, snelheid, materiaaldikte, …) van het product of proces vastgelegd en bij voorkeur opgeslagen in een operationele database. Met behulp van TrendWatch kunnen uw engineers en managers deze gegevens bekijken, analyseren en vergelijken met andere gegevens. Bovendien kan deze tool gebruikt worden voor analyses naar de root-causes van wederkerende problemen.

Daarnaast kan TrendWatch gebruikt worden om de productie real-time op te volgen: boven- en ondergrenzen voor de vastgestelde meetpunten worden weergegeven zodat operatoren de productiestatus live kunnen opvolgen en indien nodig, ingrijpen in het proces, nog vóórdat er zich effectief een probleem voordoet.

Trendwatch img1-1

TrendWatch geeft inzicht in de procesdata bij het gieten van zink.

Plug & Play

TrendWatch kan met relatief weinig inspanning ingezet worden op de werkvloer. Het integreert naadloos met bestaande gegevensbronnen zoals operationele databases (OSI PI, GE digital Historian, Rockwell FactoryTalk,…) alsook relationele databases (Microsoft SQL Server,…). 

Bovendien is TrendWatch een webapplicatie, gebaseerd op de laatste technologieën en compatibel met de gangbare browsers. Deze tool vereist dus geen investeringen in bestaande infrastructuur en kan vanaf een willekeurige werkplek worden benaderd.

Voordelen op een rij

  • Eenvoudig te gebruiken
  • Overzichtelijke weergave van zowel historische als live proces- en productgegevens
  • Vaststellen van uw Golden Batch door het over elkaar leggen van verschillende runs, eventueel zelfs over verschillende productielocaties heen
  • Exportmogelijkheden naar Microsoft Excel voor verdere analyse of rapportage
  • Uitgebreide set aan standaard features
  • Meertalige applicatie
  • Web-based: direct te gebruiken op computers en notebooks, maar eveneens op mobiele toestellen zoals tablets

Tip! Lees ook deze blog:

Meer weten?

Neem contact op met Nik Vandenweyer, Bestuurder van Dimensys Technical Consultants. Stuur een e-mail of bel ons en vraag een live demo aan.

Dimensys Technical Consultants is onze bedrijfstak die geïntegreerde Manufacturing IT-oplossingen realiseert en onderhoudt. Wij bestaan uit een team van echte specialisten die reeds jarenlang ervaring hebben in dit vakgebied! Onze doelstelling is het opbouwen van een lange termijn relatie met onze klanten en hen bij te staan in het vertalen van complexe business vraagstukken naar concrete Manufacturing IT-oplossingen.