Bekijk het webinar

DE JUISTE STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE S/4HANA TRANSITIE

Marktveranderingen vragen om nieuwe eisen aan informatiesystemen

De markt waarin jouw organisatie opereert verandert bliksemsnel. Jouw organisatie speelt daarop in met nieuwe business modellen, nieuwe diensten of procesoptimalisaties. Deze veranderingen stellen andere, nieuwe eisen aan jouw informatiesystemen.

Jij weet als geen ander hoe essentieel een ERP-systeem is voor het behalen van strategische bedrijfsdoelstellingen. Om die reden is het belangrijk stil te staan bij de afwegingen die je tijdens de transitie naar S/4HANA maakt. 

De juiste stappen naar een succesvolle S/4HANA transitie 

Tijdens het webinar geven we handvaten om de vernieuwing van jouw ERP-systeem te plannen en organiseren. De inzet van de juiste tools en methodieken geven je inzicht in de huidige situatie en de kansen die een digitale transformatie biedt.

Waarom de opname bekijken? Aan het einde van het webinar heb je inzicht in:

  • De te doorlopen stappen in de voorbereidingsfase;
  • De te maken afwegingen ten aanzien van een S/4HANA implementatie;
  • De tools en methodieken die hierbij het benodigde inzicht kunnen geven;
  • De wijze waarop je de toegevoegde waarde van S/4HANA voor jouw organisatie vaststelt.

Banner-download3