Samen met SAP Product Development werken aan de nieuwste SAP EAM oplossingen

Met hun deelname aan het SAP Customer Connection Programma voor EAM, dragen Dave de Rooij en Lawrence Govers, consultants van Dimensys, bij aan de productontwikkeling van SAP EAM. Hun eerste testdag zit er inmiddels op. Tijd te informeren naar hun ervaringen.

Bij Dimensys streven we naar kennisleiderschap. Daarom willen we altijd als eerste op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Het SAP Customer Connection Programma voor EAM (Enterprise Asset Management) sluit daar naadloos bij aan. We hoefden dan ook niet lang na te denken toen de VNSG (Vereniging van Nederlandstalige SAP Gebruikers) ons vroeg als vrijwilliger plaats te nemen in deze testsessie georganiseerd door de VNSG EAM focusgroep. Consultants Dave de Rooij en Lawrence Govers delen hun ervaringen in het testpanel.

Jullie zijn betrokken bij de VNSG Focusgroep EAM. Leg eens uit wat deze focusgroep precies doet?

Lawrence: “In de VNSG focusgroep EAM wisselen leden kennis en ervaring uit en worden nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied besproken. Daarnaast behartigt deze focusgroep de belangen van haar leden richting SAP.”

Dave: “Wij zijn als focusgroep leden eveneens nauw betrokken bij het verbeteren van de bestaande SAP Enterprise Asset Management functionaliteiten. We testen deze functionaliteiten grondig en dragen verbeteringen aan. We komen hiervoor twee à drie keer per jaar met het SAP Product Development Team bij elkaar.”

VNSG gebruikers testen SAP EAM software

Foto: Het test-panel in actie. Dave de Rooij is de eerste van rechts en Lawrence Govers is de derde van rechts. 

Hebben jullie zelf het initiatief genomen om deel te nemen?

Lawrence: “Dimensys is als SAP partner gevraagd om in de EAM focusgroep plaats te nemen. Omdat Dave en ik werkzaam zijn bij de business unit EAM, was het voor ons een vrij logische stap. Het sluit perfect aan bij onze dagelijkse werkzaamheden en onze ambities op het gebied van kennisontwikkeling.”

Dave: “We zijn allebei vorig jaar bij Dimensys begonnen als trainees. Deelname aan de focusgroep betekent voor ons dat we direct een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een belangrijke SAP-ontwikkeling. Heel interessant en uitdagend, zeker omdat we hier nog maar zo kort werken.”

Waarom denken jullie dat je vanuit Dimensys tijd krijgt voor dit soort projecten?

Dave: “Dimensys streeft ernaar voorop te lopen in onze kennisdomeinen. Door deel uit te maken van een focusgroep, krijg je als allereerste de meest recente ontwikkelingen te horen, in ons geval op het gebied van Asset Management. Daar hebben onze klanten ook profijt van. Elke doelgroep heeft baat bij een zo gebruiksvriendelijk mogelijke applicatie. Voor monteurs en orderpickers bijvoorbeeld is een scherm met honderd velden en twintig tabbladen helemaal niet handig. Een minimaal en overzichtelijk scherm met enkel relevante gegevens werkt het beste voor hen.”

Lawrence: “Vanuit dit soort inzichten, juicht Dimensys het alleen maar toe als medewerkers deelnemen aan initiatieven als een focusgroep. Het werkt niet alleen positief voor onze klanten, die we kunnen laten kennismaken met de nieuwste tips and tricks, maar ook voor onszelf. Het is een mooie manier om je netwerk uit te breiden. We maken op een laagdrempelige manier kennis met consultants van andere bedrijven en met prominenten in ons vakgebied die we normaal niet zo snel tegen komen.”

SAP EAM ontwikkelingen testen met SAP en VNSG

Foto: Het test-panel bespreekt alle bevindingen. 

Hebben jullie al waardevolle input kunnen leveren in de focusgroep?

Lawrence: “We hebben allebei al enkele concrete verbetervoorstellen ingediend. Zo heb ik een foutje in de functionaliteit gedetecteerd. Het is mooi om te zien dat er ook echt wat wordt gedaan met deze input. In ons geval werd het zelfs diezelfde dag nog opgepakt.”

Dave: “We krijgen straks van de organisator een token, waarmee we extern op de site kunnen inloggen en ook tussen de sessies door kunnen testen. Die token geeft ons toegang tot een omgeving met nog veel meer nieuwe functionaliteiten, wat ons de mogelijkheid biedt een nog grotere bijdrage te leveren.

Volop ruimte voor eigen inzichten en persoonlijke ontwikkeling binnen Dimensys!

Lawrence: Samen met onze manager stellen we onze leerdoelen voor het komend jaar op. Daarbij wordt duidelijk gekeken naar de persoonlijke ontwikkeling en de bijdrage die je als individu aan Dimensys wil leveren.

Dave: “Het is fijn dat je binnen Dimensys je eigen richting kunt bepalen door gerichte trainingen van de Dimensys Academy te volgen en deel te nemen aan focusgroep activiteiten.”