Asset_Management.png

Optimalisatie van het serviceproces

Steeds meer organisaties, in branches zoals bouw & installatie, infrastructuur en utilities, streven er naar om zich te onderscheiden door excellente dienstverlening te leveren of zelfs vernieuwende serviceconcepten te ontwikkelen. In veel gevallen heeft dit het digitaliseren van het serviceproces tot gevolg. Zo vermindert de administratieve last voor servicepersoneel, verbetert de informatievoorziening richting klanten en wordt het mogelijk het service- en onderhoudsproces op basis van data verder te optimaliseren. 

Bekijk de video over het digitale serviceproces bij Heijmans  

Asset Management

Hoe kunt u de productiviteit van uw assets verhogen? Of hoe verlaagt u de Total Cost of Ownership (TCO) van assets? Enterprise Asset Management (EAM) omvat een verzameling van activiteiten waarmee u het maximale rendement uit uw assets kunt halen om uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Dimensys ondersteunt klanten bij het optimaliseren van de volledige levenscyclus van assets door geïntegreerde (SAP) enterprise asset management oplossingen te implementeren en processen verder te optimaliseren.

Meer over Asset Management
Project_Portfolio_Management.png

Efficiënt materieelbeheer

Voor organisaties die veel grote projecten uitvoeren, waar vaak kostbaar materieel voor benodigd is, is het slagvaardig en efficiënt beheer van materialen, machines en gereedschappen essentieël. In de huidige praktijk is deze informatie verspreidt over verschillende administraties of onvoldoende actueel, om snel te kunnen schakelen. Met behulp van SAP Equipment & Tools Management wordt de materieeldienst van organisaties transparant en controleerbaar(der). Deze oplossing kan worden aangevuld met een mobiele applicatie, om de administratieve werkzaamheden te vereenvoudigen en de benodigde informatie real-time beschikbaar te maken. 

Lees hoe Koninklijke BAM Groep efficiënt materieel beheert met SAP 

Project & Portfolio Management

Projecten kenmerken zich door een begin en einde, met duidelijke doelen voor resultaat en resources. En als het projectmanagement zich over een portefeuille van meerdere opdrachten strekt, is strak beheer nog complexer. Dimensys ondersteunt organisaties, in o.a. bouw & installatie, infrastructuur en utiliteit, met het ontwikkelen van een transparantie informatievoorziening in SAP om de faalkosten te verlagen. 

Meer over Project & Portfolio Management
Manufacturing.png

Optimalisatie van het productieproces

Bij manufacturing wordt het productieproces continue verbeterd om te komen tot de kortste en efficiëntste weg van idee, grondstof of halffabricaat tot een goed product. Hiervoor moet van alle schakels in de productieketen, intern en extern, informatie beschikbaar zijn en verrijkt kunnen worden. Dimensys helpt klanten op alle niveaus relevante informatie uit het productieproces te halen, verliezen te detecteren en het proces verder te optimaliseren.

Lees hoe Rademaker haar voorraden met 20% heeft verminderd 

Manufacturing Operations Management (MES/MOMS)

Dimensys ondersteunt bedrijven op alle niveaus om relevante informatie in het productieproces te halen. Zowel met een aanpak vanuit de productie (MES) richting de logistieke aansturing (ERP) als andersom. Dimensys vertaalt complexe productievraagstukken naar geïntegreerde manufacturing IT-oplossingen.

Meer over Manufacturing