Niels Dahrs, 22 maart 2017

Condition Based Maintenance: onderhoud wanneer het écht nodig is

Steeds vaker komt de term Condition Based Maintenance voorbij, mede als gevolg van dalende sensorprijzen en het streven van bedrijven naar een hogere betrouwbaarheid en beschikbaarheid van hun assets. Maar wat is Condition Based Maintenance? In welke scenario’s pas je het toe? En hoe werkt dit in de praktijk? In deze blog lees je het antwoord op deze en andere vragen. 

 Condition Based Maintenance als onderdeel van uw onderhoudsstrategie

Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden, is het belangrijk te weten welke vormen van onderhoud we kennen. Binnen de onderhoudswereld wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende drie soorten onderhoud:

  • Curatief onderhoud: onderhoud gebaseerd op geregistreerde meldingen;
  • Correctief onderhoud: ontstaat uit zowel curatief als preventief onderhoud, waarbij tijdens de uitvoering blijkt dat er een wijziging aan een asset moet plaatsvinden om in de toekomst problemen te voorkomen;
  • Preventief onderhoud: onderhoud dat preventief uitgevoerd wordt volgens een onderhoudsplan.

Curatief onderhoud is vaak onwenselijk vanwege het onvoorspelbare karakter, waarbij onvoorspelbaarheid vrijwel altijd gelijk staat aan hogere onderhoudskosten. Een trend die daarbij al een lange tijd speelt, is dan ook om zo veel mogelijk onderhoud preventief uit te voeren. Hiermee voorkom je onverwachte storingen en verhoog je de beschikbaarheid van een asset. Dit leidt tot een verlaging van de onverwachte kosten.

Maar hoe weet een organisatie wanneer ze preventief onderhoud moet uitvoeren? Vaak is dit  enerzijds op basis van kennis en ervaring of anderzijds volgens voorschriften van een leverancier. Ook is het mogelijk metingen uit te voeren om te bepalen of er onderhoud nodig is. Dit is toestandafhankelijk onderhoud, ook wel Condition Based Maintenance genoemd.

Voorbeeld Condition Based Maintenance windturbine 

Bijvoorbeeld voor windturbines is het toepassen van Condition Based Maintenance een uitkomst.

Assets onderhouden op basis van metingen

Condition Based Maintenance is dus het onderhouden van assets op basis van metingen. Je meet de conditie van asset aan de hand van een set indicatoren. Op basis van deze metingen trek je de conclusie of je onderhoud moet plegen. Dit is dus een wezenlijk verschil ten opzichte van de traditionele preventieve onderhoudsconcepten, waarbij onderhoud periodiek of tellergestuurd wordt gepleegd. Metingen kunnen periodiek worden uitgevoerd, maar het is ook mogelijk aan de hand van sensoren de conditie van een asset te monitoren.

Om Condition Based Maintenance toe te passen, heb je als organisatie de benodigde meetapparatuur en sensoren nodig, of een externe partij die de metingen kan uitvoeren. Dit betekent dat er een initiële investering nodig is voordat Condition Based Maintenance uitgevoerd kan worden. Een voordeel is echter dat de prijs van sensoren en meetapparatuur de afgelopen jaren sterk is afgenomen.

De vraag die nu nog rest is: wanneer pas je Condition Based Maintenance toe en op welke assets?

Condition Based Maintenance in de praktijk

Om te bepalen wanneer en op welke assets je Condition Based Maintenance toepast, kijk je eerst naar de rol die deze assets spelen binnen de organisatie. Assets met een kritieke functie lenen zich ervoor om Condition Based Maintenance toe te passen. De reden hiervoor is, dat wanneer een asset met een kritieke functie uitvalt, dit kan leiden tot verhoogde risico’s en extra kosten voor de organisatie. Daarnaast kan het zo zijn dat bij het uitvoeren van preventief onderhoud aan een kritieke asset, men deze stil moet leggen.

Voor organisaties waarbij de asset deel uitmaakt van een productieproces kost het stilleggen van de asset productiecapaciteit en brengt dit extra kosten met zich mee. Bij assets met een kritieke functie kan de initiële investering van meetapparatuur en sensoren dus zeer lonend zijn. Voor assets die geen kritieke functie hebben binnen de organisatie, zijn de traditionele preventieve onderhoudsconcepten vaak voldoende.

Demo Condition Based Maintenance op basis van trillingsanalyse

Bovenstaande afbeelding toont een rotating equipment, waarbij op basis van real-time trillingsanalyse Condition Based Maintenance wordt toegepast. 

In deze blogpost is het concept van Condition Based Maintenance uitgelegd. Organisaties kunnen bij het toepassen hiervan de volgende voordelen behalen:

  • Vermindering van de onderhoudskosten;
  • Verhoging van de beschikbaarheid van assets;
  • Verhoging van de betrouwbaarheid van assets;
  • Verlaging van het aantal onderhoudsbeurten die uitgevoerd worden aan een installatie, waardoor de kleine kans op menselijke fouten bij onderhoudsbeurten vermindert.

Benieuwd hoe Condition Based Maintenance in de praktijk wordt toegepast? Kom dan naar de VNSG EAM Themadag op donderdag 6 april. Hier verzorgen SKF en Dimensys een presentatie over ''Condition Based Maintenance voor rotating equipments'' en de rol van Internet of Things.

Download presentatie: Introductie Asset Lifecycle Management