Matthijs Baars, 7 september 2020

ERP-systeem voor de bouw: wat je moet weten

Een bouwbedrijf kan tegenwoordig niet meer zonder digitale ondersteuning. Het is de enige manier om overzicht te houden op toeleveranciers, (onder)aannemers, budgetwijzigingen en veranderende omstandigheden. Een goed functionerend, passend ERP-systeem geeft organisaties inzicht in en daarmee grip op hun bedrijfsprocessen en helpt hen snel te anticiperen op veranderingen in de markt.

Integraal onderdeel van de organisatiestrategie

Om op veranderingen én de toekomst in te kunnen spelen, dien je als organisatie digitalisering als een constant proces te benaderen en het als een integraal onderdeel van de organisatiestrategie te beschouwen en in te vullen. Met de cyclus Digitalisering – Standaardisering – Vertrouwen – Efficiëntie integreer je digitalisering in je organisatiestrategie.

Effectiever samenwerken en kosten beheersen

De wereld verandert razendsnel. Om hierin als bedrijf competitief te kunnen blijven, is een effectieve samenwerking en goede grip op de kosten én baten van projecten essentieel. Dat vraagt om real-time inzicht in de impact van beslissingen; inclusief het effect op langlopende zaken zoals onderhoudscontracten. Een upgrade naar een nieuw ERP-systeem of een nieuwe ERP-implementatie geeft dit inzicht. 

Integraal ERP-systeem als backbone

Alle onderdelen van een moderne organisatie zijn gedigitaliseerd en op verschillende punten gekoppeld. Basisfunctionaliteiten van een ERP-systeem voor de bouw zoals de financiële administratie, HRM en inkoop worden volledig ondersteund. Maar zaken als calculatie, projectmanagement en planning hebben meer voeten in de aarde. Je wilt zicht krijgen op de kosten van een project, of het verloop daarvan in lijn ligt met de verwachting en hoe die in de toekomst uit zullen pakken. Dat vereist een koppeling van processen in eigen systemen en met die van derden. 

ERP-functionaliteiten toevoegen met standaard modules

Actuele uurregistraties, op beschikbare cijfers gebaseerde calculaties, voorraadinformatie en leveranciersgegevens: SAP biedt standaard modules aan die voor een groot deel invulling geven aan deze behoefte. Deze modules worden veelal aangevuld met Prefab SAP van Dimensys. Deze functionaliteiten geven real-time inzicht in de stand van zaken

Van ieder asset houdt SAP een “Digital Twin” bij waarin alle gegevens rondom die asset opgeslagen worden. Deze Digital Twin dient als basis om kosten in te schatten en het effect van veranderingen te voorspellen. Aanvullend hierop kun je innovatieve modules, zoals Machine Learning en Predictive Analytics gebruiken om vroegtijdig benodigd onderhoud te signaleren. 

Digitalisering in de bouw

Vertrouwen in de techniek

Een digitale transformatie is alleen mogelijk als de systemen ook daadwerkelijk gebruikt worden. Daar zit de uitdaging. Gebruikers moeten de techniek vertrouwen. Dat vraagt niet alleen om stabiliteit, maar ook om flexibiliteit. Je wilt niet alleen zeker weten dat gegevens die opgeslagen worden ook beschikbaar zijn. Het moet ook voor zich spreken dat gegevens met minimale hinder bij de bron kunnen worden ingevoerd. Dat vertrouwen vraagt om moderne oplossingen.

Wanneer medewerkers op de werkplek zelf met een hen vertrouwd apparaat (bijvoorbeeld hun eigen mobiele telefoon) de gegevens kunnen invoeren, verbetert de invoerdiscipline. Een betere invoerdiscipline zorgt er op haar beurt voor dat de projectleider betrouwbaardere cijfers ontvangt.  

Gebruikstoename leidt tot efficiëntie

Met de aanwezigheid van vertrouwen, stijgt het gebruik. Dat is van belang. Met deze gebruikstoename kun je als projectleider beter sturen en vergroot je de efficiëntie. Dat stelt je als bedrijf in staat verder te digitaliseren en je concurrentie een stap voor te blijven. Zo zijn er standaardoplossingen als de Time App beschikbaar, een tool waarmee je uren op je mobiele telefoon kunt schrijven. Deze oplossingen zijn laagdrempelig in gebruik, waardoor het vertrouwen nog meer toeneemt. 

Digitalisering is een constant proces

De cyclus Digitalisering – Standaardisering – Vertrouwen – Efficiëntie helpt je als bedrijf constant en snel te reageren op ontwikkelingen. Processen zijn eenvoudiger aan te passen waardoor je makkelijker kunt inspelen op marktveranderingen als wijzigingen in klanteisen of regelgeving. Met een upgrade of een nieuwe implementatie zet je de cyclus in gang.

Cyclus

Bovenstaande cyclus helpt van digitalisering een constant proces te maken. 

Benieuwd welk ERP-systeem bij jouw bouwbedrijf past? Wat de vereiste functionaliteiten van het ERP-systeem moeten zijn? Waar je op moet letten bij de implementatie? Neem contact met ons op om samen te kijken naar hoe je jouw eigen digitale transformatie in gang zet om zo de concurrentie een stap voor te zijn. 

Meld je hier aan voor onze blog-updates of lees meer informatie: 

New call-to-action