Patrick Beks, 20 maart 2019

Future-proof technisch dienstverleners zetten in op de kracht van data

PwC schrijft in een uitvoerig rapport hoe Internet of Things (IoT) vrijwel elke industrie transformeert. Het adviesbureau stelt zelfs dat bedrijven die niet weten hoe ze kunnen profiteren van deze en andere data gedreven technologieën, de komende jaren een enorme achterstand zullen oplopen. Bedrijven die relevant willen blijven moeten dus mee met de ontwikkelingen op dit gebied. Gelukkig bevindt de installatiebranche zich in een goede positie om slim op deze transformatie in te spelen. Met de juiste benadering zijn installateurs in de hele levenscyclus van installaties in staat met data te leiden.

Future-proof installateurs zetten in op de kracht van data

Het fundament: configuratiedata

IoT is een datagedreven technologie. In eerdere blogs in deze serie schreven we al dat installatiebedrijven een unieke kans hebben om met de immense hoeveelheid data die ze verzamelen hun processen en bedrijfsvoering te optimaliseren. Met name in de soms wel decennialange beheerfase kan dit het verschil maken. Voorwaarde is wel dat installateurs hun configuratiedata op orde hebben (d.m.v. het zogenaamde system of records). Configuratiedata is het fundament van databeheer en daarmee essentieel voor verdere optimalisatie.

Elk (installatie)bedrijf beschikt initieel - vaak al in de designfase - over deze data. Het is op zichzelf beschouwd dus geen concurrentievoordeel. De uitdaging zit hem in het up-to-date houden, het op waarde schatten en het slim inzetten van deze data. Laatstgenoemde door data in te zetten voor externe doeleinden (denk aan een betere installed base voor uw (pre)sales organisatie) én interne productvernieuwing.

Up-to-date configuratie data is de eerste stap in de creatie van een digital twin. Wanneer er een digital twin – een digitale replica van de installatie – beschikbaar is, wordt er perfect bijgehouden welke (vervangende) onderdelen er in de installatie zitten. Dit optimaliseert het onderhoud. Zo kan een monteur al van tevoren in de digital twin zien welke componenten vervangen en besteld moeten worden. Als er, via het system of records, dan ook nog eens een verbinding is met de database van de leverancier, beschikt de monteur zelfs direct over de actuele levertijd en prijs. Men spreekt van een volwaardige digital twin wanneer ook de hiernavolgende belangrijke vormen van data aan de digitale replica worden toegevoegd.

Het inzicht: operationele data

Naast configuratiedata vergaren installateurs inzicht in hun operationele data. Hierbij is het van belang te weten welke data relevant en waardevol is – en welke dus niet. Door sensoren te plaatsen op de installaties wordt de ‘wear en tear’ van installaties inzichtelijk. Denk hierbij aan draaiuren of de trillingen en rotaties van kwetsbare componenten.

De uitdaging is om deze data vast te leggen in het system of differentiation en te bepalen welke sensor-metingen van invloed zijn op de conditie van installaties. Dit heeft, als het lukt, positieve gevolgen voor zowel de interne processen binnen de organisatie als de inzet en het gebruik van de installaties. Denk bijvoorbeeld aan de optimalisatie van het onderhoud en de onderhoudsplanning.

Onderhoud en planning

Inzichtelijke performance data stelt installatiebedrijven in staat van reactief naar proactief onderhoud op te schuiven. Van ‘as scheduled’ naar ‘as needed’ zoals collega Steven Bammens in zijn blog schrijft. De data laat immers het exacte aantal draaiuren zien zodat monteurs beter kunnen inschatten wanneer een bepaalde installatie onderhoud nodig heeft.

Hiermee wordt in de toekomst zelfs predictive maintenance mogelijk. Hier geeft de installatie, op basis van historische data of machine learning technieken, zelf aan wanneer een onderdeel vervangen moet worden. Nog voordat het onderdeel kapot is. Predictive maintenance verhoogt de uptime en betrouwbaarheid van installaties en verlaagt tegelijkertijd de kosten voor de installateur.

Het verschil maken: performance data

Daarnaast kunnen installateurs inzicht krijgen in de performance data van installaties. Hiermee beschikt men niet alleen over de technische sensordata van de installatie zelf, maar ook over de performance (het feitelijk presteren) van de installatie.

Met deze via sensoren op of nabij installaties verzamelde data krijgen installateurs gedetailleerd zicht op de kwaliteit van de installatie. Een eindklant interesseert zich wellicht niet in het aantal draaiuren van een klimaatbeheersysteem, maar juist des te meer in het klimaat in zijn ruimte. Wanneer installateurs deze performance data van installaties inzichtelijk hebben, kunnen ze veel beter inspelen op de wensen en eisen van de klant. In de samenwerking met externe partijen zorgt deze data dus voor een betere klantbediening en een grotere tevredenheid – zowel die van de opdrachtgever als van de eindgebruikers. De rol van installatiebedrijven verandert hiermee van ‘enkel’ een serviceprovider naar een waardevolle business partner in de keten.

Closing the loop

Performance data kan zelfs bijdragen aan de tevredenheid van toekomstige klanten. Een voorbeeld: het uitlezen van gebouwbeheersystemen kan aantonen welke spreekkamers het grootste aantal reserveringen hebben en welke oorzaken aan het patroon in dit gebruik ten grondslag liggen. Dit levert waardevolle informatie op die installateurs in de ontwikkeling van toekomstige projecten kunnen meenemen .

Wanneer performance data op deze manier wordt ingezet, wordt van ‘closing the loop’ gesproken: een duurzame manier om het gebruik en verbruik van installaties en ruimtes te optimaliseren. Dit maakt het installatiebedrijf niet alleen een servicepartner van de eindklant maar zelfs een business partner in de keten.

Transparantie

Tot slot biedt performance data installateurs de mogelijkheid om transparantie aan hun services toe te voegen. Dit is bijvoorbeeld relevant bij de warmte-installatie van een koelhuis. Data-analyses kunnen aantonen dat de temperatuur altijd binnen de gewenste normen is geweest. En er wordt een waarschuwingssignaal afgegeven wanneer de temperatuur afwijkt, zodat er snel actie ondernomen kan worden en de schade beperkt blijft. Dankzij deze transparantie kan een kwaliteitsgarantie gegeven worden.

De route uitstippelen

Samenvattend ligt er een unieke kans voor installateurs die slim gebruik maken van data. Bouwbedrijven zijn meer en meer op zoek naar partijen die bovengenoemde services kunnen leveren. Met gedegen databeheer en het plaatsen van slimme installaties verduurzamen installatiebedrijven gebruik en verbruik, optimaliseren ze onderhoud en verhogen ze de klanttevredenheid. Dit alles geeft hen een sterkere positie in de keten.

Het maken van een roadmap kan installatiebedrijven helpen de stappen te beschrijven die gezet moeten worden om betere beheerservices te leveren en een sterkere positie in de keten te krijgen. In het laatste blog uit deze serie lichten we toe waarom wij bij deze transformatie de Gartners bimodal approach aanhangen.

Meer weten? Lees ook:

Infographic - Neem een leidende rol in de creatie van smart cities >