Patrick Pronk, 20 juni 2017

Gratis Asset Management KPI's in SAP, do or don't?

Wist je dat SAP bij ECC gratis een standaardset Asset Management KPI's levert? Voor het sturen op de prestatie van assets heeft SAP een analytics-model ontwikkeld, waarmee data voor 32 Asset Management KPI's uit SAP kan worden gehaald. Dit model is standaard opgenomen in SAP Business Warehouse (BW), een oplossing die onderdeel is van de SAP ECC of S/4HANA licentie. Deze blog gaat in op de benodigde KPI's en informatie om assets te sturen op kosteneffectiviteit. 

Assets sturen op kosteneffectiviteit

Een asset is een item of een entiteit dat waarde creëert voor de organisatie. Organisaties gebruiken Asset Management om ‘in control’ te raken over assets. De juiste assetgegevens en -informatie ondersteunen de besluitvormingsprocessen en stellen organisaties in staat het rendement van de levensduur te verhogen. 

Om assets te beheren wordt op kosteneffectiviteit gestuurd. Kosteneffectiviteit geeft de balans aan tussen de resultaten en kosten van assets. De opbouw van de kosteneffectiviteit wordt weergegeven volgens het onderstaande diagram. 

Asset management sturen op kosteneffectiviteit (stuurinformatie)

 Asset Management stuurinformatie: opbouw van de KPI voor sturing op kosteneffectiviteit.

 

Het diagram verdeelt de kosteneffectiviteit in asseteffectiviteit en assetefficiëntie. Oftewel “Doing the right things and doing the things right”.

Van data naar (stuur)informatie

Asset structuur is de basis (configuratie data) en daar omheen wordt procesdata (stuurdata) verzameld. Samen vormt dit een complete dataset over de assets. Inzicht ontstaat door de data om te zetten in informatie. Een goed datamodel waarbij verschillende informatiestromen zijn geïntegreerd is daarbij cruciaal, in combinatie met een duidelijke gebruikersinterface.

Informatie kan overzichtelijk worden weergegeven door gebruik te maken van KPI’s. Het gebruik van Asset Management KPI’s zorgt ervoor dat negatieve ontwikkelingen in de Asset Management processen snel inzichtelijk zijn en tijdig kunnen worden bijgestuurd. De onderhoudsprocessen continu verbeteren wordt mogelijk door doelstellingen van de onderhoudsorganisatie te vergelijken met de werkelijke prestaties. Een optimale inzet van de assets maakt het mogelijk om te richten op de kernactiviteiten.

De standaard SAP Asset Management KPI's

Om te kunnen sturen op de prestatie van de assets heeft SAP een standaard analytics model ontwikkeld. Deze is vast opgenomen en beschikbaar als Business Content in SAP Business Warehouse (BW).

De informatie in dit datamodel is te benaderen via 5 perspectieven waar verschillende doelstellingen bij horen. 

Perspectief

Doelstellingen

Onderhoudbaarheid

Hogere productiviteit

 

Verbeteren van de doeltreffendheid

 

Efficiëntie verbeteren

Betrouwbaarheid

Minder storingen

Beschikbaarheid

Verbetering beschikbaarheid assets

Benodigdheden

Voorkom voorraadtekorten van reserveonderdelen

 

Beheer van het werk in onderaanneming

Duurzaamheid

Beheer van de veiligheid

 

Verbetering van de naleving van milieurichtlijnen

Het model bevat in totaal 32 KPI’s waarop de prestaties van de asset kunnen worden gemeten. Enkele voorbeelden van KPI’s die worden ondersteund:

  • MTTR (Mean Time To Repair);
  • MTBR (Mean Time Between Repair);
  • Technische Beschikbaarheid (Technical Availability);
  • Operationele Beschikbaarheid (Operational Availability).

Ervaringen met de gratis SAP KPI's

Bij Dimensys hebben we de gratis SAP Asset Management KPI's reeds geïmplementeerd. De belangrijkste KPI's zijn aanwezig in het door SAP ontwikkelde datamodel. 

Om de KPI's te implementeren is kennis vereist van SAP Business Warehouse (BW), aangezien er veel logica zit in het laadproces voor het berekenen van de KPI's. Het voordeel is dat SAP dit volledig heeft uitgedacht voor Asset Management KPI's. Het nadeel is dat het erg complex is om het standaardmodel aan te passen naar de organisatiespecifieke situatie.

De KPI's en het datamodel worden geleverd in de vorm van een Rapid Deployment Solution (RDS), die zeer uitgebreid is gedocumenteerd. Niet alleen het datamodel is beschikbaar, maar ook presentaties, een scoping questionaire, de architectuurbeschrijving en een KPI dictionary worden standaard meegeleverd. Als je het datamodel voor de Asset Management KPI's volledig wilt installeren, is er een zeer uitgebreide handleiding beschikbaar (lees: 200 pagina's)

De SAP KPI's worden standaard aangeboden in een Xcelsius Dashboard, wat een verouderde BusinessObjects (BO) oplossing is. Het is mogelijk om dit op te lossen door met SAP Lumira of SAP Design Studio een nieuw dashboard te ontwikkelen. 

Aan de slag. Wat heb je nodig?

Het KPI model is te gebruiken met standaard beschikbare SAP tools. Iedere SAP ECC installatie heeft tegenwoordig standaard SAP BW, ook wel embedded BW genoemd. Een HANA database biedt performance voordelen maar is niet noodzakelijk. Met een front end tool als SAP Lumira is de informatie gebruiksvriendelijk te ontsluiten. 

Het model combineert verschillende informatie bronnen, te weten SAP EAM, Non-SAP CMMS, Shop floor, Suppliers Management en Operational Risk and Environmental compliance.

Bij Dimensys hebben wij reeds de (gratis beschikbare!) SAP HANA Asset Analytics geïmplementeerd. Wilt u deze standaard KPI's ook graag implementeren? Of wilt u graag meer weten over prestatiesturing? Neem dan contact op. 

Naast het sturen op KPI's, kan Dimensys u ook helpen uw processen transparant te maken met behulp van Celonis Process Mining.

Live Demo: Procesanalyse met Celonis Process Mining