Patrick Pronk, 15 februari 2017

Migratiescenario’s naar S/4HANA Enterprise Management

Werkt uw organisatie op dit moment met SAP ECC of een oudere versie en heeft uw systeem een grote technische of functionele aanpassing nodig? Dan is een overstap naar HANA en/of S/4HANA een overweging waard. In deze blog geef ik antwoord op vragen die bij deze overweging naar voren komen, zoals welke migratiescenario’s zijn er voorhanden, betreffen dit technische of functionele migraties en welke impact hebben deze migraties op de business?

SAP migreert haar applicaties van het bekende SAP ERP en ECC (R/3) naar nieuwe applicaties binnen haar S/4HANA Enterprise Management Suite. Deze aangepaste applicaties maken optimaal gebruik van de snelle In-Memory HANA-database. Hierdoor wordt de rapportagesnelheid sterk verhoogd en zijn innovatieve scenario’s met real-time analyse mogelijk.

Zo kunnen grote hoeveelheden data (Big Data), op basis van Internet of Things input met daaraan gekoppeld de uitvoering van relevante (trans)acties, geanalyseerd worden.

Leestip: de blog van collega Kurt over S/4HANA Embedded Analytics, hoe werkt het?

 

SAP S4HANA Migratiescenario's Roadmap

Welke migratiescenario’s zijn er voorhanden?

Er zijn grofweg twee wegen naar S/4HANA Enterprise Management te bewandelen. U kunt stapsgewijs migreren door eerst te migreren naar Suite on HANA, dus het huidige ECC systeem op een HANA-database te draaien. Hierna wordt gemigreerd naar SAP S/4 Finance (voorheen Simple Finance) en wordt in een later stadium de stap naar S/4HANA Enterprise gemaakt. U kunt er ook voor kiezen om direct van SAP ECC naar S/4HANA Enterprise Management te migreren. Laten we de twee scenario’s eens vergelijken:

Scenario 1:  Van SAP ECC via S/4 Finance naar S/4HANA Enterprise Management 

SAP S/4 Finance wordt als add-on toegevoegd aan het bestaande SAP-landschap. Dit betreft een overwegend technische migratie.

Voordelen:

 • Het is mogelijk om in korte tijd (enkele weken) te migreren;
 • Het heeft een minimale impact op de bestaande processen, waardoor geen grote business change vereist is;
 • In een later stadium zijn er meer standaard conversies beschikbaar voor de migratie naar S/4HANA Enterprise Management;
 • Het is mogelijk om gebruik te maken van nieuwe S/4HANA functionaliteiten.

Nadelen:

 • SAP S/4 Finance wordt niet verder doorontwikkeld. De doorontwikkeling van S/4 Finance vindt in S/4 Enterprise Management plaats;
 • Het kost door deze tussenstap meer tijd en geld om S/4HANA Enterprise Management te implementeren.

Meer weten over S/4HANA Finance? Lees verder: S/4HANA Finance VS SAP ECC/R3 - de verschillen

Scenario 2:  Direct van SAP ECC naar S/4HANA Enterprise Management

In het tweede scenario migreert u direct van SAP ECC naar S/4HANA Enterprise Management en slaat u de stap over waarbij S/4HANA Finance als add-on op ECC wordt toegevoegd. 

Voordelen:

 • Het is de kortste en snelste weg om naar S/4HANA Enterprise Management te migreren;
 • De technische conversie naar S/4HANA is binnen enkele weken mogelijk;
 • Alle nieuwe SAP-functionaliteit en innovaties zijn direct beschikbaar.
 • Nieuwe toepassingen maken business procesverbeteringen mogelijk.

Nadelen:

 • Nieuwe toepassingen en schermen vergen een aanpassing in gebruik en soms verandering van werkwijze.

Wat zijn de minimale vereisten om van ECC te migreren naar S/4HANA?

Eigenlijk zijn er geen minimale vereisten. Vanaf iedere SAP-versie is een migratiepad naar S/4 HANA Enterprise mogelijk. Des te recenter en actueler uw omgeving, des te eenvoudiger de migratie. SAP biedt hiertoe standaard migratiescenario’s. Deze scenario’s verschillen in hun vertrekpunt (uw huidige SAP-systeem versie). Dit hoeft echter niet direct invloed te hebben op de te besteden tijd en/of doorlooptijd van de migratie.

S/4 HANA Enterprise vereist in elk geval Unicode. Indien het te migreren systeem geen Unicode betreft, zal er een conversie stap moeten worden gemaakt. Ook is er op dit moment geen direct scenario beschikbaar voor migratie vanaf R/3 Enterprise. Hier is een conversie tussenstap vereist.

Dimensys is ervaren in de uitvoering van deze migratiepaden, mede dankzij het feit dat SAP de standaardmigratiepaden en ervaringen snel aan haar partner en klanten ter beschikking stelt.

Is het interessant om over te stappen op S/4HANA of (nog) niet?

Veel organisaties vragen zich af of, en zo ja wanneer, het slim is om over te stappen op S/4HANA. Het antwoord op deze vraag hangt af van de situatie waarin het bedrijf zich bevindt. Hoe zien de IT roadmap en de geplande investeringen eruit en wat zijn de technische en functionele verschillen tussen het bestaande SAP-systeem en S/4HANA? Op basis van deze informatie kan een business case worden opgesteld, waarbij het besluit financieel wordt onderbouwd. Lees hier de overwegingen over wanneer overstappen naar S/4HANA

In dit artikel zijn de voor- en nadelen van de twee migratiescenario’s van SAP (ECC) naar S/4HANA toegelicht. Dit geeft u een beeld van de zaken die bij een eventuele migratie komen kijken. Indien een overstap zinvol lijkt, kunnen de uitgangspunten worden bepaald, op basis waarvan het meest geschikte scenario geselecteerd kan worden. 

Voor meer informatie kan ik u de volgende bronnen adviseren: de Open SAP Course ‘’SAP S/4HANA in a nutshell’’; de SAP S/4HANA Adoption Journey Map of probeer de S/4HANA Trialeen unieke manier om kennis te maken met een werkend S/4HANA systeem inclusief data.

Gerelateerde artikelen: 

Wilt u meer weten over de migratie naar S/4HANA en onze ervaringen hiermee? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!

Ontvang onze blogs per mail