Vincent Weiss, 14 juli 2020

Welke SAP S/4HANA deployment opties zijn er?

SAP zet nog verder in op ERP in de cloud. Met maandelijkse nieuwe releases is S/4HANA Cloud het vlaggenschip van SAP geworden. Met betrekking tot de implementatie van de oplossing, biedt SAP drie opties aan: S/4HANA Cloud Essentials Edition, S/4HANA Cloud Extended Edition of S/4HANA AnyPremise. In deze blog leggen we de drie deployment opties naast elkaar. Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende opties en welke optie past het beste bij jouw organisatie?

Is dit onderwerp relatief nieuw voor je? Lees dan eerst de blog over SAP Cloud vs On (Any) Premise: Hoe maak je de keuze? Hierin lees je welke drie aspecten je op hoofdlijn helpen bij de overweging. 

In deze blog worden de drie deployment opties van het ERP-systeem S/4HANA in verder detail toegelicht aan de hand van de aspecten: infrastructuur, licentie, het beheer van upgrades, functionaliteiten (op hoofdlijn), configuratie en implementatie. 

SAP S/4HANA Cloud Deployment Opties

 

 1. S/4HANA Cloud Essentials Edition (ES)

Met de SAP S/4HANA Cloud Essentials Edition (ES), voorheen bekend als S/4HANA Multi Tenant Edition, kies je voor een state-of-the-art ERP-systeem met een volledige cloud-benadering. De software wordt gehost en beheerd door SAP, waarbij SAP elk kwartaal upgrades met nieuwe configuratie en functionaliteiten beschikbaar stelt.

Infrastructuur & licentie

De infrastructuur betreft dus een openbare cloud die met andere klanten wordt gedeeld en door SAP gehost wordt. De licentie wordt verkocht in een Software as a Service (SaaS) abonnementsmodel. De driemaandelijkse configuratie- en software upgrades staan vast, het is niet mogelijk om deze op een ander moment te laten installeren.

Functionaliteiten

S/4HANA Cloud ES bestaat uit Core ERP, alle processen die je van een integraal ERP-systeem mag verwachten. De land- (42*) en industriespecifieke (26*) configuratiemogelijkheden bieden ruimte om de software voor een organisatie te configureren. Additioneel biedt SAP producten en cloud suites met meer geavanceerde functionaliteiten, waaronder SAP Intelligent Asset Management (asset management), SAP Hybris (marketing) en Enterprise Portfolio & Project Management (projecten). Lees hier de beschikbare SAP Best Practices & Model Companies.

*Dit betreffen de aantallen per 22 augustus 2019; hier worden iedere 3 maanden nieuwe talen en industrieën aan toegevoegd.

Uitbreidbaarheid

S/4HANA Cloud kan met alle beschikbare SAP producten uitgebreid worden. Nieuwe applicaties en uitbreidingen zijn mogelijk via whitelisted (goedgekeurde) API’s en het SAP Cloud Platform. Voor het ontwikkelen van deze applicaties biedt SAP een pallet aan softwarecomponenten genaamd het SAP Extensibility Framework. In de SAP Compatibility Scope Matrix staat uitgelegd welke bestaande, op R/3 gebaseerde, SAP producten compatibel zijn met S/4HANA. Lees hier meer over customizing en maatwerk in S/4HANA Cloud en het toekomstbestendig maken van maatwerk in ECC.

Configuratie en aanpak

Bij deze oplossing is er altijd sprake van een volledig nieuwe implementatie, ook wel een greenfield implementatie genoemd. Met behulp van SAP en een implementatiepartner worden fit-to-standard workshops georganiseerd om de juiste applicatie-inrichting voor de organisatie te bepalen. Het uitgangspunt voor de interface is het Fiori Launchpad, SAP’s gebruiksvriendelijke schil. Configuratie van S/4HANA Cloud vindt plaats met behulp van Self Service Configuration User Interfaces, ook wel SSCUI’s genoemd.

Als hulpmiddel voor het project management van de ERP-transitie biedt SAP de Implementation Portal. Lees hier de SAP Activate Roadmap voor S/4HANA Cloud ES.

 

 1. S/4HANA Cloud Extended Edition (EX)

De S/4HANA Cloud Extended Edition, voorheen bekend als S/4HANA Single Tenant Edition, biedt meer flexibiliteit en controle dan de essentials edition én de voordelen van de cloud. De infrastructuur, services en SLA’s zijn gestandaardiseerd.

Infrastructuur & licentie

S/4HANA Cloud EX betreft een toegewijd landschap op een cloudinfrastructuur naar keuze. Hierbij kan men kiezen voor SAP of voor een Hyperscaler zoals Microsoft Azure, AWS of Google Cloud. De licentie wordt verkocht in een Software as a Service (SaaS) abonnementsmodel. Twee keer per jaar worden upgrades aangeboden die de gebruiker zelf kan plannen.

Functionaliteiten

De S/4HANA Cloud Extended Edition omvat de volledige scope van functionaliteiten, land- en industrie- configuratiemogelijkheden. De software bevat al functionaliteiten voor 64 landen, 39 talen en 25 industrieën. Wel zijn er enkele beperkingen ten aanzien van de integratie van software van derden. Lees hier de beschikbare SAP Best Practices & Model Companies.

Uitbreidbaarheid

Deze editie van S/4HANA biedt de volledige uitbreidingsmogelijkheid, met uitzondering van wijzigingen aan de software. Het toevoegen van uitbreidingen of extensies is mogelijk met de inzet van het SAP Cloud Platform of de inachtneming van de richtlijnen van het S/4HANA Extensibility Framework.

Configuratie en aanpak

Bij S/4HANA Cloud EX is sprake van een volledig nieuwe implementatie (greenfield) of van een selectieve datatransitie1. Ook voor deze oplossing worden fit-to-standard workshops georganiseerd om de juiste applicatie inrichting te bepalen. Er gelden wel enkele beperkingen. De configuratie van deze software vindt plaats aan de hand van de Implementation Guide (IMG).

Als hulpmiddel voor het project management van de ERP-transitie biedt SAP de Solution Manager. Lees hier de SAP Activate Roadmap voor S/4HANA Cloud EX.

1Selectieve datatransitie wordt ingezet bij SAP ERP-klanten als een nieuwe implementatie niet wenselijk is. Hierbij worden configuratiegegevens, stamgegevens, transactiegegevens en de ABAP-opslagplaats (volledig of deels) geconverteerd en naar S/4HANA overgehaald. SAP en geselecteerde datatransformatie-partners helpen te borgen dat dit geen restricties ten aanzien van andere SAP-producten of de SAP Model Company oplevert .

 

 1. S/4HANA AnyPremise

Met S/4HANA AnyPremise kiest men voor een volledig ‘eigen’ S/4HANA omgeving, waarbij men zelf of een leverancier het technische beheer voor haar rekening neemt.

Dit brengt de volgende keuze-opties met zich mee:

 1. S/4HANA AnyPremise Managed Cloud
 2. S/4HANA AnyPremise Private Cloud
 3. S/4HANA On Premise

De drie opties worden later toegelicht. Eerst zetten we de overeenkomsten tussen de S/4HANA AnyPremise oplossingen uiteen.

Infrastructuur & licentie

S/4HANA AnyPremise betreft een eigen ofwel klantspecifiek landschap op een hyperscaler naar keuze. Aangezien dit een volledig eigen landschap betreft, meent de organisatie haar bestaande - al dan niet -eeuwigdurende licentie- of infrastructuurabonnement mee. Jaarlijks worden nieuwe upgrades beschikbaar gesteld, waarbij men zelf bepaalt wanneer men deze installeert (adoptie-snelheid).

Functionaliteiten

S/4HANA Cloud Extended Edition omvat de volledige scope van functionaliteiten, land- en industrie- configuratiemogelijkheden. Lees hier de beschikbare SAP Best Practices & Model Companies.

Uitbreidbaarheid

Naast de uitbreidingsmogelijkheden van S/4HANA Cloud biedt S/4HANA AnyPremise de mogelijkheid om modificaties en zelfs maatwerk in het systeem te realiseren. Het biedt dezelfde uitbreidingen als de SAP ERP voorganger.

Configuratie & aanpak

S/4HANA AnyPremise biedt alle implementatiemogelijkheden: een nieuwe implementatie (greenfield), systeemconversie2 (brownfield) of selectieve datatransitie. Configuratie vindt plaats aan de hand van de volledige Implementation Guide (IMG). Het uitgangspunt is een fit-gap-benadering; in tegenstelling tot een fit-to-standard benadering zijn de organisatiebehoeften het uitgangspunt en niet de standaarden op basis waarvan de software is ontwikkeld.

Als hulpmiddel voor het project management van de ERP-transitie biedt SAP de Solution Manager. Lees hier de SAP Activate Roadmap voor de Transitie naar SAP S/4HANA.

2Een systeemconversie betekent dat het bestaande SAP systeem technisch wordt geconverteerd. Alle bestaande configuratie, data en maatwerk wordt 1 op 1 naar het nieuwe systeem overgezet.

 

   3.1 S/4HANA AnyPremise Managed Cloud

Bij een managed cloud implementatie wordt een on premise omgeving, bestaande uit eigen hardware en infrastructuur, door een cloudprovider gehost. Er zijn twee typen cloudproviders:

 • SAP
 • SAP-partners

SAP biedt de SAP HANA Enterprise Cloud (HEC) als managed cloud oplossing. Het systeem wordt gehost op een hyperscaler naar keuze waarbij SAP vervolgens voor voortdurende applicatieondersteuning en -beheer zorgt. Denk hierbij aan upgrades, back-ups, patches, herstel, infrastructuurmonitoring en gebeurtenisdetectie.

Het zogenaamde technische beheer dat SAP voor haar rekening neemt, kan ook worden uitbesteed aan consultancy partners als Dimensys. Let bij de selectie van een leverancier op haar beheer expertise en het bezit van een Partner Center of Expertise SAP certificering.

   3.2 S/4HANA AnyPremise Private Cloud

Bij S/4HANA AnyPremise Private Cloud beheert en gebruikt de klant zelf zijn cloud infrastructuur. De hosting vindt in de cloud bij een hyperscaler naar keuze plaats.

Mogelijke hyperscalers voor S/4HANA:

 • Microsoft Azure
 • Amazon Web Services (AWS)
 • Google Cloud

Deze hyperscaler keuzes gelden ook voor de S/4HANA Cloud Extended Edition (EX) en de S/4HANA AnyPremise Managed Cloud.

   3.3 S/4HANA On Premise

Bij een On Premise implementatie wordt de software op servers van de eigen organisatie geïmplementeerd. Hierbij is men als organisatie zelf verantwoordelijk voor het beheer van de software, infrastructuur en data.

Een implementatie op locatie is de klassieke aanpak, zonder gebruik van de cloud. Deze aanpak is geschikt wanneer bedrijven een volledige controle over alle aspecten van de IT-omgeving willen hebben en tegelijkertijd de noodzaak accepteren om de omgeving zelf te financieren, te exploiteren en te onderhouden.

 

Hoe kies je de juiste deployment optie?

Bij de keuze voor een deployment optie draait het om de afweging tussen standaardisatie versus flexibiliteit. Voor corporate ERP-gebruikers staat de vraag centraal of men het technisch beheer zelf wil (blijven) uitvoeren of niet. Additioneel zullen bestaande SAP-gebruikers zich afvragen of ze bestaand maatwerk en/of configuratie willen behouden.

De keuze voor cloud en standaardisatie helpt organisaties om hun wendbaarheid, snelheid, innovatiekracht en flexibiliteit te vergroten. De implementatie van een cloud-oplossing is minder complex, daarmee vaak goedkoper en betekent dat de softwareleverancier het technisch beheer voor haar rekening neemt. Standaardisatie voorkomt problemen met upgrades, borgt de toekomstbestendigheid van IT-investeringen, maar vraagt wel meer op het gebied van verandermanagement en SAP-trainingen.

S/4HANA Cloud Essentials is vanuit een toekomst- en kostenperspectief de ideale oplossing. De kans is groot dat bepaalde unieke processen niet door het systeem ondersteund kunnen worden. Het is in deze optie niet mogelijk om bestaande configuraties en maatwerk te hergebruiken. Maar deze nadelen wegen niet op tegen de voordelen. Het ligt voor de hand om deze optie als eerste te overwegen. 

S/4HANA Cloud Extended is een solide tussenoptie die de komende jaren sterk in marktaandeel zal inwinnen. Het is een keuze voor standaardisatie, cloud en de mogelijkheid om unieke processen te behouden. Als organisatie bepaalt men zelf welke Hyperscaler de cloudinfrastructuur levert en wie, intern of extern, het technisch beheer voor haar rekening neemt. Bestaande SAP-klanten kunnen met Selectieve Datatransitie een deel van hun bestaande configuratie en transactiegegevens behouden, waarbij de toekomstbestendigheid van de IT-oplossing is geborgd.

S/4HANA AnyPremise is een keuze voor flexibiliteit. De flexibiliteit waar SAP bekend om staat: alles is mogelijk. Dit betekent dat al het bestaande maatwerk van SAP R/3 meegenomen kan worden naar het nieuwe systeem. Van zowel de interne SAP-gebruikers als de IT-afdeling worden weinig aanpassingen aan werkwijzen en kennis gevraagd. Het risico op de creatie of het behoud van een ongelofelijk complexe IT-omgeving blijft voortbestaan met alle gevolgen van dien. 

Meer informatie

Benieuwd welke deployment optie het beste bij jouw organisatie past? Lees de blog SAP Cloud vs On (Any) Premise: Hoe maak je de keuze? óf neem contact op voor advies

Meer weten over S/4HANA? Lees dan de ervaringen van onze klanten:

Voor bestaande SAP-gebruikers bieden wij 5 tips aan om slim om te gaan met maatwerk in S/4HANA en zo de core clean te houden: 

Download presentatie: 5 tips voor slim maatwerk