Johan Bryssinck, 6 september 2016

Verbeter uw werkvergunningen procedure en voorkom ongevallen met SAP

Ieder jaar vinden duizenden incidenten plaats bij onderhoud in industriële omgevingen. Veel van deze ongevallen worden veroorzaakt door een onverwachte energietoevoer. Beeldt u in dat een van uw werknemers onderhoud uitvoert aan een machine of installatie die niet veilig is uitgeschakeld. Hij kan gewond raken door bewegende delen, elektrocutie, ontploffing of giftige stoffen. In deze blog leg ik uit hoe u deze ongevallen kunt vermijden door het werkvergunningenproces beter te beheren met behulp van SAP Work Clearance Management.

Hoe stelt u uw machines veilig buiten werking?

Door alle energiebronnen te isoleren en buiten werking te stellen maakt u uw werkplek veiliger. Denk hierbij aan elektrische, pneumatische, hydraulische, mechanische, thermische en chemische bronnen. Het over het hoofd zien van één enkele energiebron heeft in het verleden meermaals tot fatale gevolgen geleid.

Veilig werken met SAP WCM

Hoe verloopt het werkvergunningenproces? 

Het start bij de onderhoudsafdeling. Bij het voorbereiden van het werk identificeren zij de benodigde veiligheidsmaatregelen en maken zij indien nodig een taakrisicoanalyse. 

Productiemensen bereiden de veiligstelling van componenten voor op basis van het geplande werk. Een vrijschakellijst, bekend als lock-out tag-out, beschrijft hoe dit wordt uitgevoerd. Labels met alle relevante informatie worden afgedrukt en op de componenten geplaatst om anderen te informeren. De machine waaraan de werkzaamheden plaatsvinden, krijgt een speciaal label om te informeren dat het bedrijfsmiddel veiliggesteld is om aan te werken. Door sloten te plaatsen voorkomt u dat medewerkers schakelaars of afsluiters onbedoeld bedienen. 

Nu is de werkplek veilig en kan de werkvergunning worden afgedrukt. Een startwerkvergadering vindt plaats met de installatie- en werkverantwoordelijken om het werken en de veiligstelling te bespreken. Indien de werkplek veilig is bevonden wordt de werkvergunning met de veiligheidsmaatregelen en last-minute risicoanalyse afgetekend en overhandigd.

Hierna kan het werk worden uitgevoerd met toepassing van de overeengekomen veiligheidsmaatregelen op de werkvergunning en last-minute risicoanalyse.

Na de uitvoer van het werk, wordt de werkvergunning ingeleverd en kan de installatie in dienst worden genomen. De vrijschakellijst wordt gebruikt om de labels en sloten te verwijderen en de componenten in de juiste positie te zetten voor productie.

Tip: Let op dat alle informatie wordt geformaliseerd en overeengekomen om misverstanden en onenigheden te vermijden.

Hoe kunt u met software het werkvergunningenproces beheren? 

Om het werkvergunningenproces te garanderen heeft u werkvergunningen en gedetailleerde procedures in gebruik. Het is alleen moeilijk om dit voor iedere onderhoudsactiviteit af te dwingen. Daarom is een programma om dit proces formeel te beheren van essentieel belang.

Als u overweegt om software voor het werkvergunningenproces te implementeren, adviseer ik rekening te houden met het volgende: 

  • Gebruikers worden door de processtappen geleid met de vereiste goedkeuringen.
  • Productiemensen registreren alle acties die nodig zijn om de werkplek veilig te stellen.
  • De noodzakelijke documenten worden gegenereerd, zoals werkvergunningen, vrijschakellijsten en labels.
  • Processtappen worden geblokkeerd, indien de voorgaande stap niet is beëindigd. 
  • Er wordt verhinderd dat conflicterende vrijschakellijsten tegelijk actief zijn.

Verder is het praktisch als het systeem de mogelijkheid biedt om verschillende vergunningen te definiëren, zoals een werkvergunning, graafvergunning, vuurvergunning of vergunning besloten ruimten. Door bevoegd personeel toegang te geven tot status en details, kunnen zij controleren of de werkplek correct is veiliggesteld.

Het gebruik van templates zorgt ervoor dat vrijschakellijsten kunnen worden hergebruikt. Tijdens shutdowns en turnarounds is het handig als meerdere werken onder één vrijschakellijst gegroepeerd kunnen worden. Tot slot is het van belang dat het systeem alle acties van de gebruikers registreert.

Hoe helpt SAP Work Clearance Management?

Als u gebruik maakt van SAP software, kunt u bovenop de module Plant Maintenance (PM) kiezen voor SAP Work Clearance Management (WCM). Deze additionele functionaliteiten ondersteunen bovengenoemde aspecten. WCM werkt volledig geïntegreerd met PM en heeft al meer dan 15 jaar zijn toegevoegde waarde bewezen in verschillende industrieën. 

Bekijk hier een uitgebreide demo van SAP Work Clearance Management:Uw grootste kapitaal zijn uw werknemers. Het spreekt voor zich dat uw medewerkers in een veilige omgeving moeten kunnen werken, zodat zij elke dag ongedeerd naar hun familie kunnen terugkeren.

Meer weten over hoe SAP het werkvergunningenproces ondersteunt? Mail naar info@dimensys.nl of contact Johan Bryssinck via LinkedIn.

Download whitepaper SAP Intelligent Asset Management