Van advies op een deelgebied tot volledige projectondersteuning

ONZE DIENSTVERLENING

Integraliteit is het uitgangspunt voor betrouwbare automatisering. Hoe hechter de verschillende aspecten van een organisatie digitaal samengebracht worden, hoe groter de voordelen. Dimensys kan projecten volledig uitvoeren en ondersteunen. Waar gewenst zijn onze diensten ook in te zetten om een deel van een project te begeleiden.

Onze diensten richten zich op vier aandachtsgebieden:

  • Consultancy
  • Implementatie van ERP-software
  • Beheer van informatiesystemen
  • Prefab SAP solutions

Consultancy

Consultancy is beschikbaar op vier terreinen. Business Consultancy richt zich op strategische vraagstukken binnen de branche. De nadruk ligt hier op het definiëren van een strategie en een bijbehorende roadmap om deze te realiseren. Process Consultancy richt zich op procesverbetering. Hierbij wordt bijvoorbeeld gezocht naar vereenvoudiging van een proces om kosten te verlagen of de klanttevredenheid te verhogen. IT Consultancy focust op de automatisering en bepaalt de specificaties en inrichting van systemen. Development Consultancy draait om het op maat maken van softwarematige oplossingen binnen de bedrijfssystemen.

Implementatie van ERP-software

Dankzij specifieke kennis van de branche zoomen onze consultants bij implementatie direct in op de relevante procesonderdelen. Projectmatig werkende organisaties en service-organisaties kunnen rekenen op haalbare oplossingen op basis van best practices. Kennis en kunde van projectmanagement, change management, consultancy en software development staan centraal. Pragmatisme speelt de hoofdrol bij de vertaling van wens naar toepassing. Wat is nodig om succesvol te zijn? Welke middelen zijn in huis? Wat biedt de standaard? En waar is maatwerk noodzakelijk om tot een optimaal resultaat te komen?

Beheer van informatiesystemen

De branchekennis van Dimensys vormt de grondslag voor soepel beheer van de bedrijfssystemen. Wie zelf het beheer van zijn bedrijfsystemen in de hand wil houden kan advies inwinnen over de juiste opzet van ondersteuning. Naar wens is het ook mogelijk om de volledige verantwoording voor betrouwbare werking van de systemen over te dragen.

Prefab SAP solutions

Dimensys' Prefab SAP solutions zijn additionele producten die additionele functionaliteiten op standaard SAP software toevoegt en SAP-implementaties versnelt. Zo beschikt Dimensys bijvoorbeeld over een tool die heldere projectrapportages levert en de monteur ondersteunt bij zijn werkzaamheden. Zoals bij alle projecten wordt voor de implementatie van solutions eerst gekeken naar de bestaande processen. Op basis daarvan komt de behoefte in beeld en kan een kant-en-klare of op maat gemaakte oplossing aangeboden worden. Lees meer >