Beheer & onderhoud

SLIM ONDERHOUD: VAN DATA NAAR UTILISATIE

Slim beheer van assets vraagt om vooruitkijken. Data verzamelen, interpreteren en verrijken is nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Daarmee wordt de balans tussen kosten, prestaties en risico bewaard. De industrie krijgt te maken met grotere technische uitdagingen op het gebied van assets, een toenemende complexiteit van processen en de borging van die technische kennis. Dat vraagt om een integrale benadering.

Kennismanagement is cruciaal voor de lerende organisatie. Intern is aandacht nodig voor nieuwe rollen en functies. Econometristen die data stroomlijnen en security specialisten die de veiligheid bij digitalisering borgen. Extern speelt de samenwerking binnen consortiums een rol. Kennisdeling en gebruik van openbare bronnen zijn van belang. Om beslissingen op tijd te nemen, is afscheid van silo-denken noodzakelijk. Des te beter het beheer van data, des te sneller er op onderhoud gestuurd kan worden.

Databeheer geeft grip

Een gestructureerd databeheer geeft grip. Het biedt real-time inzicht in beheerde assets en de condities van het onderhoud. De shift naar prestatiecontracten brengt engineering voor het voetlicht. Op basis van gegevens en ervaringen uit andere projecten zijn duurzaamheid en effectiviteit beter te bepalen. Dit leidt tot een betere uitvoering van asset management.

Factoren van slim beheer:

  • Duurzaamheid krijgt direct bij het ontwerp een rol;
  • Assets zijn op detailniveau te registreren en te beheren;
  • Onderhoudsregimes kunnen op basis van objectgegevens ingericht worden;
  • Data gedreven processen maken een betere voorspelbaarheid van het onderhoud mogelijk.

   

Inzicht in performance en onderhoudshistorie

Datamanagement speelt de hoofdrol bij procesvernieuwing. Het gestructureerd wegzetten van assets geeft inzicht in de performance en onderhoudshistorie. Het operationele proces kan vervolgens beter worden afgestemd op de asset management doelstellingen. Met het perfectioneren van de onderhoudsconcepten en -processen die uit langdurig beheer voortvloeien, is winst te behalen.

Van ontwerp naar instandhouding

De overgang van ontwerp en realisatie naar instandhouding van assets brengt technische-, procesmatige- en kennisuitdagingen voort. Daar zit een onderlinge samenhang tussen. Wie deze samenhang doorgrondt én er op een integrale manier op inspeelt, kan voldoen aan de asset management doelstellingen van morgen.

Onze referenties

Logo Heijmans grijs.png
Logo ProRail grijs.png
Logo Eneco grijs.png
Logo Stedin grijs.png
Logo Latexfalt grijs.png
Logo Lanxess grijs.png
Logo HERAS grijs.png

Gerelateerde producten

Prefab SAP Service Management

Prefab SAP Service Management optimaliseert registratie en afhandeling van incidenten en faciliteert preventief onderhoud. Geïntegreerd serviceproces verlaagt de kans op storingen en draagt in grote mate bij aan het winstgevend maken van servicecontracten.

LEES MEER >

Dit wil je weten

Artikel

Is Asset Data Management de toekomst?

De veelvoud en diversiteit aan data die verzameld worden, groeien exponentieel. Daarnaast zien we dat kennis gebonden is aan systemen, mensen en organisaties. Op die manier vormen organisatiegrenzen ook de grenzen van kennisdomeinen. Datamanagement is essentieel voor een duurzame bedrijfsvoering.

LEES MEER >

Artikel

Zo vermindert u de administratieve last van het serviceproces

Een efficiënt beheer van servicecontracten is een grote uitdaging. Zo worstelen veel onderhouds- en serviceorganisaties met de grote hoeveelheid administratieve handelingen die nodig zijn om storingen en regiewerkzaamheden administratief te verwerken. Het is van groot belang dat buitendienstmedewerkers over de juiste informatie beschikken. 

LEES MEER >