Projectmatig werken

PROJECTMATIG WERKEN BEGINT MET VOORUITKIJKEN

Slechts veertig procent van de projecten wordt op tijd en binnen budget afgerond, zo stelt Gartner. Dat is niet vreemd. Projectmatig werken vraagt om verder kijken dan calculaties, doorlooptijden, marges en faalkosten. Succesvolle projecten steunen op een integrale aanpak van de project lifecycle.

Dat begint met vooruitkijken. Wie weet wat er kan komen, heeft ruimte om bijtijds te reageren. Een project steunt op ervaring. Processen moeten zo opgebouwd worden dat ze herbruikbaar zijn. Cijfers uit het verleden kunnen over de toekomst informeren. Voeg daar duidelijke afspraken over scope, verantwoording en middelen aan toe om de basis voor succes te leggen.

Projecten kennen drie facetten:

  • Bewaking: Gaat het volgens de planning en binnen budget?
  • Sturing: Waar is ingrijpen noodzakelijk?
  • Rapportage: Wat is de stand van zaken?

Beheer en project zijn niet te scheiden

Projecten zijn complex omdat ze een grote hoeveelheid eenvoudige processen  en minstens zoveel betrokkenen – bij elkaar brengen. Dat vereist stringente bewaking van de onderlinge samenhang. Onderbouwde prognoses worden steeds belangrijker. ‘Beheer’ staat op papier los van ‘project’, maar in praktijk zijn deze aandachtsgebieden niet te scheiden.

Informatie is de verbindende succesfactor

Informatie verbindt en is de kritieke succesfactor. Dat vraagt om één centrale plek die alle facetten van het project bijeen brengt. Iedere betrokkene moet inzicht in de huidige stand van het eigen project(-onderdeel) hebben. Vanuit één bron moet informatie te raadplegen en te onderhouden zijn.

Sturen op basis van real-time gegevens

Wie op basis van real-time data stuurt, versoepelt het verloop van een project. Dat voorkomt dat kleine afwijkingen zich tot grote problemen ontwikkelen en schept nieuwe inzichten. Hoeveel vertraging ontstaat als men binnen budget blijft? Zijn kosten voor extra manuren terug te verdienen met een vroeg-opleverbonus? Kan dankzij een snellere afronding dit jaar een extra project gestart worden? Transparantie geeft ruimte om beslissingen onderbouwd te nemen. Projectbeheersing en -bewaking is lastig, maar wel succesvol te realiseren met een integraal ERP-systeem.

Onze referenties

Logo BAM grijs.png
Logo Heijmans grijs.png
Logo Strukton grijs.png
Logo Slokker grijs.png
Logo Jan Snel grijs.png
''Dimensys is net als wij een no-nonsenseclub met een aanpak die past bij een bouwbedrijf. Prefab SAP S/4HANA bleek bovendien goed aan te sluiten bij een groot deel van onze business. Onze organisatie heeft nu een betere interne bedrijfsvoering, meer controle en een beter inzicht in de performance. Daarmee zijn we klaar voor verdere groei."

Richard Brinkman, Chief Financial Officer bij Jan Snel

Meer informatie

Inzichten

SAP Commercial Project Management, niet zomaar een tool

LEES MEER >


Ervaringsverhaal

Jan Snel legt met S/4HANA de basis voor internationale expansie

LEES MEER >

Ervaringsverhaal

BAM Infra Nederland standaardiseert op S/4HANA

LEES MEER >


Inzichten

Strategisch bouwbeheer vereist integraal asset management

LEES MEER >

Inzichten

5 redenen waarom bouwbedrijven nu digitaliseren

LEES MEER >


Inzichten

De impact van integrale DBMO prestatiecontracten voor bouwbedrijven

LEES MEER >

Inzichten

De toekomst van project management in SAP

LEES MEER >


Inzichten

Optimale Total Cost of Ownership door integraal asset lifecycle management

LEES MEER >

Gerelateerde producten

Prefab SAP voor bouwbedrijven

Organisaties willen bouwprojecten binnen afgesproken kwaliteitsnormen en budget uitvoeren. Hoe dichter deze uitkomst benaderd wordt, hoe lager de faalkosten zijn. Prefab SAP voor de Bouw is een all-in-one oplossing die alle tooling bevat om dit mogelijk te maken. 

LEES MEER >

Prefab SAP Service Management

Prefab SAP Service Management optimaliseert registratie en afhandeling van incidenten en faciliteert preventief onderhoud. Geïntegreerd serviceproces verlaagt de kans op storingen en draagt in grote mate bij aan het winstgevend maken van servicecontracten.

LEES MEER >

Prefab SAP Rental Management

Dimensys SAP Rental Management maakt inzichtelijk wat beschikbaar is, waar verhuurd materieel staat en welke reserveringen er geplaatst zijn. Volledige integratie met SAP zorgt dat kosten, onderhoud en afschrijving op projectniveau geregistreerd worden.

LEES MEER >