Infrastructuur

SLIM BEHEER VRAAGT OM INZICHT IN COST OF OWNERSHIP

Infrastructuur draait om verantwoording van financiën en slim onderhoud. Asset owners verleggen de onderhoudsrisico’s via beheercontracten naar asset managers. Een miscalculatie kan ernstige financiële gevolgen hebben. Monitoring van meerdere geldstromen en inzicht in de cost of ownership zijn uitdagingen waarop een goed antwoord cruciaal is.

Wegen, vaarwegen, spoor en mainports worden met meerdere geldstromen gefinancierd. De uitvoerder moet verantwoorden wiens geld waarvoor is gebruikt. Professioneel projectmanagement moet dit verzorgen en inzicht geven in de gebruikte middelen en tijd.

Governance als ongrijpbare factor 

De ongrijpbare factor bij ieder infrastructureel project is de governance. Het aantal belanghebbenden is groot. Overheid, koepelorganisaties, investeringsmaatschappijen, betrokken ondernemers en andere partijen hebben allemaal hun eigen belangen. Dat die niet altijd overeenstemmen is een feit. Integraal project- en asset management schept ruimte om hiermee om te gaan.

Belangrijke factoren voor onderhoudscontracten:

  • Verantwoording naar verschillende financiers;
  • Een prestatiecontracten-vorm met een lange termijn;
  • Inzicht in cost of ownership;
  • Condition based maintenance.

Shift naar geïntegreerd aanbesteden

De grootste shift in de infrawereld is het geïntegreerd aanbesteden van nieuwbouw en beheer. Via langlopende contracten delegeert de asset owner zijn/haar beschikbaarheidsverantwoording naar de asset manager. Valt de infrastructuur door ongeluk of uitval weg, dan gaat de klok tikken. Als de asset manager de problemen niet tijdig oplost, kan deze rekenen op boetes. Dat maakt een miscalculatie van onderhoudskosten en de daaraan gerelateerde werkzaamheden potentieel desastreus.

Inzicht in cost of ownership

De overgang naar slim beheer vraagt om inzicht in cost of ownership. Dat motiveert om gebruikte middelen opnieuw te evalueren en condition based maintenance door te voeren. Een goed onderhoudsplan evalueert en categoriseert de assets en definieert op basis daarvan de te nemen stappen. Analyse van gegevens van gelijksoortige kritische assets helpen toekomstige beslissingen onderbouwen. Daarnaast kan Just in time onderhoudsmanagement de total cost of ownership verder laten dalen.  

Nederland beheerland

Nederland is een beheerland. De focus ligt op onderhoud en uitbreiding van bestaande infrastructuur. Intelligente systemen maken slim beheer mogelijk. Deze systemen vertalen informatie uit sensoren naar actie, versoepelen onderhoudsaanvragen en verzorgen de registratie van melding tot afhandeling. Wie hierop inzet, draagt bij aan een betere concurrentiepositie van een stad, regio of land.

Onze referenties

Gerelateerde producten

Prefab SAP Service Management

''Prefab SAP Service Management optimaliseert registratie en afhandeling van incidenten en faciliteert preventief onderhoud. Geïntegreerd serviceproces verlaagt de kans op storingen en draagt in grote mate bij aan het winstgevend maken van servicecontracten.''

LEES MEER >

Dit wil je weten

Artikel

De impact van integrale prestatiecontracten

Bouwbedrijven krijgen steeds vaker te maken met DBMO-contracten, waarbij de bouwbedrijven naast het ontwerp en de realisatie ook verantwoordelijk zijn voor het meerjarig service- en onderhoudsprogramma. In dit artikel wordt duidelijk dat alle bouwbedrijven voor grote uitdagingen staan.

LEES MEER >

Artikel

Onderhoud wanneer het écht nodig is

De term Condition Based Maintenance komt steeds vaker voorbij als gevolg van dalende sensorprijzen en het streven van bedrijven naar een hogere betrouwbaarheid en beschikbaarheid van hun assets. Wat houdt Condition Based Maintenance in? En op welke assets pas je dit wel of juist niet toe? 

LEES MEER >