Infrastructuur

SLIM BEHEER VRAAGT OM INZICHT IN COST OF OWNERSHIP

Infrastructuur draait om verantwoording van financiën en slim onderhoud. Asset owners verleggen de onderhoudsrisico’s via beheercontracten naar asset managers. Een miscalculatie kan ernstige financiële gevolgen hebben. Monitoring van meerdere geldstromen en inzicht in de cost of ownership zijn uitdagingen waarop een goed antwoord cruciaal is.

Wegen, vaarwegen, spoor en mainports worden met meerdere geldstromen gefinancierd. De uitvoerder moet verantwoorden wiens geld waarvoor is gebruikt. Professioneel projectmanagement moet dit verzorgen en inzicht geven in de gebruikte middelen en tijd.

Governance als ongrijpbare factor 

De ongrijpbare factor bij ieder infrastructureel project is de governance. Het aantal belanghebbenden is groot. Overheid, koepelorganisaties, investeringsmaatschappijen, betrokken ondernemers en andere partijen hebben allemaal hun eigen belangen. Dat die niet altijd overeenstemmen is een feit. Integraal project- en asset management schept ruimte om hiermee om te gaan.

Belangrijke factoren voor onderhoudscontracten:

  • Verantwoording naar verschillende financiers;
  • Een prestatiecontracten-vorm met een lange termijn;
  • Inzicht in cost of ownership;
  • Condition based maintenance.

Shift naar geïntegreerd aanbesteden

De grootste shift in de infrawereld is het geïntegreerd aanbesteden van nieuwbouw en beheer. Via langlopende contracten delegeert de asset owner zijn/haar beschikbaarheidsverantwoording naar de asset manager. Valt de infrastructuur door ongeluk of uitval weg, dan gaat de klok tikken. Als de asset manager de problemen niet tijdig oplost, kan deze rekenen op boetes. Dat maakt een miscalculatie van onderhoudskosten en de daaraan gerelateerde werkzaamheden potentieel desastreus.

Inzicht in cost of ownership

De overgang naar slim beheer vraagt om inzicht in cost of ownership. Dat motiveert om gebruikte middelen opnieuw te evalueren en condition based maintenance door te voeren. Een goed onderhoudsplan evalueert en categoriseert de assets en definieert op basis daarvan de te nemen stappen. Analyse van gegevens van gelijksoortige kritische assets helpen toekomstige beslissingen onderbouwen. Daarnaast kan Just in time onderhoudsmanagement de total cost of ownership verder laten dalen.  

Nederland beheerland

Nederland is een beheerland. De focus ligt op onderhoud en uitbreiding van bestaande infrastructuur. Intelligente systemen maken slim beheer mogelijk. Deze systemen vertalen informatie uit sensoren naar actie, versoepelen onderhoudsaanvragen en verzorgen de registratie van melding tot afhandeling. Wie hierop inzet, draagt bij aan een betere concurrentiepositie van een stad, regio of land.

Onze referenties

Meer informatie

Inzichten

Verbetering kwaliteit databeheer bespaart ProRail jaarlijks 5 miljoen euro

LEES MEER >


Ervaringsverhaal

ProRail optimaliseert inspectieproces door efficiëntere gegevensdeling

LEES MEER >

Inzichten

De laatste vernieuwingen binnen SAP Intelligent Asset Management

LEES MEER >


Inzichten

Asset Intelligence Network (AIN) voor data-uitwisseling in de keten

LEES MEER >

Ervaringsverhaal

Digitalisering Infrabel - een vertaalslag van verouderde procedures

LEES MEER >


Ervaringsverhaal

'Eerst hadden ProRail en aannemers conflicten in data, nu werken we samen'

LEES MEER >

Video

Eneco integreert de keten met SAP Enterprise Asset Management

BEKIJK VIDEO >

Gerelateerde producten

Prefab SAP Service Management

''Prefab SAP Service Management optimaliseert registratie en afhandeling van incidenten en faciliteert preventief onderhoud. Geïntegreerd serviceproces verlaagt de kans op storingen en draagt in grote mate bij aan het winstgevend maken van servicecontracten.''

LEES MEER >