Utilities

GEDWONGEN TOT KRITISCHE HEREVALUATIE VAN DE EIGEN ROL

 

Gas raakt uit de gratie, elektra is ook kleinschalig op te wekken en zelfs waterbehandeling is te decentraliseren. De splitsing naar netbeheerder of leverancier is net achter de rug en gelijk dienen nieuwe uitdagingen zich aan. Dat stelt voormalige nutsbedrijven voor strategische vraagstukken. Welke rol gaat de bestaande infrastructuur krijgen? Waarin moet geïnvesteerd worden? En minstens zo relevant: wie gaat zorg dragen voor onderhoud en updates?

Vraagstukken voor utilities:

  • Hoe blijft het netwerk rendabel?
  • Welke (des-)investeringen zijn essentieel?
  • Waarmee is de vergrijzing van technisch personeel op te vangen?

Hoe blijft het distributienetwerk exploitabel?

De gaskraan in Groningen gaat langzaam maar zeker dicht. Dat is te ondervangen met Russisch gas. Maar hoe verstandig is investeren in verrijkingsinstallaties als er zich politiek donkere wolken samenpakken en de vraag naar gas waarschijnlijk gaat dalen? Hoe is het distributienetwerk in het post-gas tijdperk te exploiteren?

Conflicterende gebruiksbelangen door innovatie

Verzilting, een dalende grondwaterstand en conflicterende gebruiksbelangen houden de waterbedrijven bezig. Verschillende nieuwe activiteiten in de ondergrond brengen vraagstukken met zich mee. Wat is de weerslag van aardwarmtesystemen op de dynamiek en samenstelling van het grondwater? Ook bovengronds zijn er uitdagingen. Wat moet er gebeuren om de uitspoeling van landbouw enerzijds en het stedelijk gebied anderzijds beheersbaar te houden?

Lokale concurrentie

Zonnepanelen worden efficiënter en lokale opslagmethoden voor energie dienen zich aan. Burgers en gemeenten onderzoeken mogelijkheden om volledig zelfvoorzienend te worden. Gaat de auto het huis van elektriciteit voorzien? Worden pieken in het net met een accu voorkomen? De ontwikkelingen gaan snel en traditionele partijen zijn niet noodzakelijkerwijs bij die innovatie betrokken.

Tekort aan technisch personeel

Vergrijzing en een daling van technisch opgeleiden leidt tot personeelstekorten. Dit vertraagt de oplevering van nieuwbouw en maakt het belangrijker dan ooit om onderhoud efficiënt te plannen. Verschillende bedrijven breiden de opleidingsactiviteiten uit naar in-house opleidingen.

Een flexibele technische infrastructuur biedt antwoord

‘Let the asset sweat’ is een veelgehoord antwoord op de uitdagingen met betrekking tot het distributienetwerk. Maar zelfs een afwachtende houding vraagt om innovatieve ondersteuning. Een transitie van tijd- of conditiegebaseerd onderhoud naar risicogebaseerde onderhoudsstrategieën is onvermijdelijk. Een flexibele technische infrastructuur vermindert de druk op personeel en verlaagt kosten. Dat geeft ruimte om antwoorden op andere uitdagingen te formuleren.

Onze referenties

Logo Eneco grijs.png
Logo Stedin grijs.png

Meer informatie

Inzichten

De laatste vernieuwingen binnen SAP Intelligent Asset Management

LEES MEER >

Video

Eneco integreert de keten met SAP Enterprise Asset Management

BEKIJK VIDEO >

Inzichten

Aan de slag met Intelligent Asset Management in 4 stappen

LEES MEER >

Inzichten

Zo voorkom je een dure SAP kennisdrain

LEES MEER >

Inzichten

Asset Intelligence Network (AIN) voor data-uitwisseling in de keten

LEES MEER >

Gerelateerde producten

Prefab SAP Service Management

Prefab SAP Service Management optimaliseert registratie en afhandeling van incidenten en faciliteert preventief onderhoud. Geïntegreerd serviceproces verlaagt de kans op storingen en draagt in grote mate bij aan het winstgevend maken van servicecontracten.

LEES MEER >