PROCESSEN

 

Projectmatig werken

Succesvolle projectleiders kijken verder dan calculaties, doorlooptijden, marges en faalkosten. Zij zien kansen in indirecte mechanismes.
 

LEES MEER >

Beheer & onderhoud

De overgang van een project- naar een prestatiecontract brengt technische, procesmatige en kennisuitdagingen teweeg. Daar zit een onderlinge samenhang tussen. 

LEES MEER >

Verhuur

De rol van het verhuurproces in de logistiek is niet te onderschatten. Door verhuur aan te pakken kan de kostenbewaking versterkt en de bezettingsgraad verhoogd worden.

LEES MEER >

Wellicht ook interessant

Blog

Kwaliteitsverbetering databeheer bespaart ProRail jaarlijks 5 miljoen euro

Een kwaliteitsverbetering van de eigen data stelt ProRail in staat jaarlijks 5 miljoen euro te besparen. Een data governance project maakt dit mogelijk. Hiermee zijn inmiddels 200.000 assets volgens een vaste norm geregistreerd. Dit biedt een solide platform om binnen de keten effectief samen te werken voor het beheer en onderhoud.

LEES MEER >

Blog

Service Logistiek is geen functie, maar een verbindend element

De logistieke en service planning van organisaties werken nog te vaak langs elkaar heen. Afgezien van de extra kosten voor onnodig dubbel werk, ervaart de klant niet de gewenste servicegraad en neemt de kans op boetes toe omdat SLA afspraken niet nagekomen worden. Dit kan voorkomen worden door service logistiek als een verbindend element in te zetten.

LEES MEER >