Engineering

NIEUWE KANSEN DOOR VERSCHUIVING IN DE KETEN

Ingenieursbureaus nemen afstand van de klassieke verhouding waarin de architect tekent en de ingenieur rekent. Concurrentie uit het buitenland en een toenemende focus op duurzaamheid en circulariteit vragen om een innovatieve aanpak. Die dwingt tot hechtere samenwerking en het vermogen om buiten de eigen kaders te denken.

Aandachtsgebieden voor ingenieursbureaus

  • Duurzaamheid en circulariteit;
  • Virtueel bouwen;
  • Planning en bouwmanagement;
  • Aanwas gekwalificeerde medewerkers borgen;
  • Structurele samenwerkingsverbanden.

Duurzaamheid en circulariteit

Inspelen op klimaatverandering vraagt om oog voor duurzaam bouwen en circulariteit. Dat vertaalt zich naar de inzet van andere materialen. Niet alleen het bouwen is van belang, ook hergebruik aan het einde van de levensduur moet worden meegenomen. Kiezen voor natuurlijke materialen geeft aanknopingspunten om duurzaam aan te sluiten op de omgeving en de circulariteit te waarborgen. Ingenieurs dienen diepgaand advies uit te brengen over de inzet van deze materialen.

Virtueel bouwen

Een krachtpunt voor ieder ingenieursbureau is de mogelijkheid om op basis van 3D virtueel te bouwen. 3D-modellen kunnen uitgezet worden in de tijd. Iedere te nemen stap is zichtbaar. Het project virtueel uitvoeren maakt het managen van de werkelijkheid eenvoudiger. Haalbaarheid en risico’s zijn vooraf beter in beeld. Er kunnen gerichte maatregelen worden genomen om de geplande uitvoering zeker te stellen.

Planning en bouwmanagement

Virtualiteit helpt de projectuitvoering versoepelen. Daarmee kan ook de keten zijn voordeel doen. Projecten worden efficiënter gerealiseerd. Dat biedt ruimte voor groei. De ingenieursrol kan richting planning en bouwmanagement opschuiven. Dit vereist werving van inhoudelijk specialisten, samenwerking of fusie. Synergie is daarbij een aandachtspunt.

Aanwas gekwalificeerde medewerkers borgen

De markt biedt ruimte voor groei. Dat vraagt om een uitbreiding van het personeelsbestand. Schaarste op de arbeidsmarkt maakt dit lastig. Een mogelijkheid om de instroom van goed gekwalificeerde medewerkers te borgen, is structurele samenwerking met onderwijsinstellingen.

Structurele samenwerkingsverbanden

Uitbreiding van taken en een sterkere onderlinge afhankelijkheid in de keten geeft communicatie een sleutelrol. Specialisten gaan steeds nauwer samenwerken. Dat vraagt om ondersteunende middelen die communicatie stroomlijnen en data helpen ontsluiten. Wie specialisten in hun kracht kan laten staan en gelijktijdig de samenwerking versoepelt, schept de best mogelijke omstandigheden om de eigen resultaten te optimaliseren.

Dit wil je weten

Artikel

De impact van integrale prestatiecontracten voor bouwbedrijven

Bouwbedrijven krijgen steeds vaker te maken met DBMO-contracten, waarbij de bouwbedrijven naast het ontwerp en de realisatie ook verantwoordelijk zijn voor het meerjarig service- en onderhoudsprogramma. In dit artikel wordt duidelijk dat alle bouwbedrijven voor grote uitdagingen staan.

LEES MEER >

Artikel

SAP Commercial Project Management, niet zomaar een tool

SAP Commercial Project Management (CPM) belooft één versie van de waarheid voor projectcontrollers en projectmanagers, om zo projecten voorspelbaarder en vatbaar voor herhaling te maken. Kan SAP CPM deze belofte waarmaken?

LEES MEER >