Contact

FAQ Process Mining

FAQ

Bekijk hier veelgestelde vragen over Process Mining.

Veelgesteelde vragen:

Wat is Process Mining?

Process Mining is een techniek om het daadwerkelijke verloop van bedrijfsprocessen in kaart te brengen en te analyseren. Dit wordt gedaan met behulp van de 'digitale voetafdruk' die door de handelingen van gebruikers van IT-systemen wordt achter gelaten. Process Mining software vormt deze 'digitale voetafdruk' door de eventlogs van duizenden casussen te combineren. Hierdoor krijg je een duidelijk zicht op het gangbare bedrijfsproces, maar ook op de afwijkingen ten opzichte van de ‘happy flow’ (het proces zonder verstoringen). Dit kunnen afwijkingen zijn in termen van tijd, resultaat of de volgorde van handelingen. Een proces wordt dus vanuit het perspectief van data bekeken.

Wat zijn de voordelen van Process Mining?

Process Mining kent vele voordelen en toepassingen. Arbeidsintensieve papieren procesbeschrijvingen zijn veelal onvolledig en subjectief en hebben vaak onvoldoende draagvlak binnen de organisatie. Daarmee zijn deze beschrijvingen een slechte basis voor procesverbetering. Process Mining geeft inzicht in het feitelijke procesverloop.

Met dit feitelijke inzicht wordt het mogelijk processen te verbeteren of te standaardiseren. Process Mining helpt in deze stap door blokkades of afwijkingen ten opzichte van het gewenste proces  inzichtelijk te maken. Met de standaardisatie van processen is het de ideale opmaat naar Robotic Process Automation (RPA).

Naast de procesverbetering biedt het met Process Mining verkregen inzicht ook een uitstekende basis voor IT-implementatieprojecten zoals bijvoorbeeld een migratie naar SAP S/4HANA

Voor wie is Process Mining interessant?

In de breedste zin van het woord is Process Mining interessant voor iedere organisatie die met processen te maken heeft. Er wordt vaak gedacht dat een proces op een efficiënte wijze doorlopen wordt, waarbij Process Mining het tegendeel bewijst. Het is daarmee dus niet alleen interessant voor het management dat op KPI's stuurt, maar ook voor proceseigenaren die (verbeter)acties kunnen uitzetten. Door de 'single source of truth' van Process Mining krijgt de gehele organisatie hetzelfde procesinzicht.

Ik weet niet of ik wel over genoeg (historische) data beschik. Wat nu?

In onze aanpak wordt goed nagedacht over de vraag welke data relevant is voor de doelstellingen van jouw organisatie. Deze specifieke data wordt vervolgens gericht gemined of verzameld. Onze ervaring leert dat juiste analyses over grote hoeveelheden (historische) data een valkuil kunnen zijn. Ze kunnen afleiden van het oorspronkelijke probleem of, erger nog, zorgen voor 'blind spots' en onjuiste conclusies. Een wereldberoemd voorbeeld hiervan is de 'bullet hole misconception'.

Wat is het verschil tussen BI en Process Mining?

BI-tooling geeft enkel een visualisatie van een resultaat of prestatie van een KPI. Hierbij kun je BI-tooling vergelijken met een thermometer. Deze geeft aan dát je koorts hebt maar niet waar de oorzaak ligt. Process Mining is te vergelijken met een röntgenfoto of CT-scan van een bedrijfsproces. Het geeft dus niet alleen bepaalde resultaten weer, maar ook waardoor deze resultaten worden veroorzaakt.

Welke processen kan ik minen?

Vaak wordt het Procure-to-Pay proces als voorbeeld gebruikt. Maar er zijn zoveel meer processen te minen! Met Process Mining kan in principe ieder strategisch probleem worden gemined, zolang het maar  in meetbare eenheden uit te drukken is. Zoals Albert Einstein zei: "Als je het probleem niet simpel kunt uitleggen, begrijp je het onvoldoende om het te kunnen oplossen". Onze consultants bieden niet alleen technische kennis, maar zijn door hun ervaring ook in staat complexe problemen in het proces meetbaar te maken.

Wat is Process Mining As-a-service?

Naast de implementatie van Process Mining software in de organisatie, bieden wij ook Process Mining As-a-service. Met deze dienst word je volledig ontzorgd op het gebied van Process Mining. Dimensys levert de licentie voor gebruik van de juiste software, de technische kennis én de expertise om bedrijfsprocessen te analyseren. Afhankelijk van jouw abonnementsvorm, ontvang je ieder kwartaal, iedere maand of tweewekelijks helder inzicht en advies over jouw eigen KPI's en processen.

Wat kost Process Mining As-a-service?

Bij Process Mining As-a-service betaal je eenmalig voor een initiële project-setup en, afhankelijk van jouw abonnementsvorm, een vast bedrag per maand voor analyse van eigen KPI's.download de prijslijst van Process Mining voor onze tarieven en prijzen.

CTA process mining prijslijst-1